Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.21 - lista zmian (20.02.2020 r.)

Pobierz

 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 5 stanowisk

185,00 zł

Zamawiam

50 firm / 5 stanowisk

300,00 zł

Zamawiam

wiele firm / 5 stanowisk

350,00 zł

Zamawiam

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla Użytkowników wersji 9.4.x.x i 9.2.x.x., w okresie ważności aktualnie posiadanej licencji do programu. Użytkownicy, którym licencja do programu wygasła lub korzystają z wersji starszych niż 9.2.x.x aktualizacja jest płatna.

 

 

1. Weryfikacja kontrahentów na Białej Liście pod kątem:

- Czynny podatnik,

- Numer rachunku bankowego.

2. Obsługa Mikrorachunku

Dodano nowe pola Mikrorachunek w poniższych oknach programu:

a) Dane firmy (menu: Konfiguracja/Dane firmy)

- zakładka Dane firmy.

b) Właściciele (menu: Konfiguracja/Właściciele)

- zakładka Konta / pole Mikrorachunek podatkowe.

3. Udostępniono funkcję dodawania załączników w postaci plików w dowolnym formacie do kartoteki kontrahenta (np. umowy handlowe) oraz księgowań (np. zdjęcia księgowanych dokumentów, umów itp.).
Aby korzystać z tej funkcjonalności, należy mieć aktywny dostęp do płatnego modułu E-Archiwizator PRO. Dodawanie plików odbywa się w zakładce Załączniki w oknach słowników kontrahentów i księgowań.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.20 - lista zmian (30.12.2019 r.)


Lista zmian:

 

1. Dodano obsługę nowych wersji deklaracji i e-deklaracji: 

 

- VAT-7 (20), 
- VAT-7K (14). 

 

UWAGA! Dodatkowo należy zaktualizować moduł "E-deklaracje zbiorcze i JPK" do wersji minimum 20.22 - POBIERZ


Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.16 - lista zmian (22.10.2019 r.)

 
Lista zmian:
 
1. Nowa przejściowa stawka na październik-grudzień 2019 r. dla podatku dochodowego 17,75% oraz kwota zmniejszająca podatek 548,30 zł, dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
2. Możliwość uwzględnienia stawki podatku dochodowego 17,75% przy obliczaniu zaliczki na podatek za wrzesień i III kwartał 2019 r.
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.13 - lista zmian (16.09.2019 r.) 

 
Lista zmian: 
 
1. Wyświetlanie własnych notatek dotyczących firmy, podczas otwierania jej w programie.
Podczas otwierania bazy danych firmy, umożliwono wyświetlanie pliku Notatnika, w którym można dodawać własne notatki z nią powiązane.
Aby aktywować funkcjonalność, należy uruchomić program Notatnik i zapisać plik tekstowy w dowolnej lokalizacji. Zamknąć Notatnik, uruchomić program
Księga PRO, otworzyć okno Ustawienia, a w nim zakładkę Konfiguracja. Kliknąć w opcję Edytuj, włączyć opcję "Wyświetlaj poniższy plik notatnika przy otwieraniu firmy", a następnie wskazać lokalizację pliku Notatnika.
 
2. Poprawiono zaokrąglanie kwot wpłat, księgowanych automatycznie przy Metodzie kasowej.
 
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.11 - lista zmian (23.08.2019 r.)

 
Lista zmian:
 
1. Dostosowano program do nowego certyfikatu klucza publicznego, niezbędnego do wysyłki plików JPK po 23 sierpnia 2019 r.
 
UWAGA! Dodatkowo należy zaktualizować moduł "E-deklaracje zbiorcze i JPK" do wersji minimum 19.30 - POBIERZ

2. Wydruki księgi przychodów i rozchodów za dowolny okres.
Dodano na liście okresów nowy „Dowolny okres” (od dnia do dnia).
2. Zmodyfikowano wydruk Rozliczenia ryczałtu, poprzez umożliwienie wykazania większych kwot.
3. Rozszerzono możliwość definiowania uprawnień dla użytkowników programu.
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.9 - lista zmian (01.03.2019 r.)

 
Lista zmian:
 
1. Dodano obsługę nowych wersji deklaracji i e-deklaracji: 
- VAT-7 (19), 
- VAT-7K (13). 
 
UWAGA! Dodatkowo należy zaktualizować moduł "E-deklaracje zbiorcze i JPK" do wersji minimum 19.07 - POBIERZ
 
2. Automatyczne obliczanie kwoty (75% lub 20%) dla zakupów paliw lub kosztów eksploatacji dot. pojazdów, podczas dodawania wpisów wyłącznie do Księgi
(z pominięciem ewid.VAT).
 
3. Weryfikacja statusu podatników VAT.
W oknach "Przegląd ewidencji VAT" oraz "Słownik kontrahentów" udostępniono funkcję "Weryfikacja VAT", za pomocą której można sprawdzić czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.
Weryfikacja statusu z poziomu okna "Przegląd ewidencji VAT" możliwa jest dla kontrahentów widocznych w księgowaniach za dany okres. Natomiast weryfikacja statusu z poziomu okna "Słownik kontrahentów" możliwa jest dla wszystkich lub wybranych występujących w słowniku.
 
4. Grupa Nieaktywni w Słowniku kontrahentów.
Dodano nową grupę dla kontrahentów pt. "Nieaktywni", do której można przypisać kontrahentów, z którymi nie będą realizowane żadne transakcje np. firma została zlikwidowana. Podmioty takie nie będą widoczne w Słowniku kontrahentów, gdy domyślnie będzie ustawiona opcja widoku grupy "Wszystkie".
 
5. Status Aktywny/Nieaktywny dla pojazdów.
Dodano możliwość nadawania pojazdom statusu „Aktywny” lub "Nieaktywny" w Słowniku Pojazdów. Nieaktywne nie będą wyświetlane na liście dostępnych pojazdów podczas księgowania wpisów.
 
6. Domyślna stawka ryczałtu przy księgowaniach w Ewidencji VAT sprzedaż.
Umożliwiono wskazanie stawki ryczałtu, dla której najczęściej księgowane sa wpisy do Ryczłtu. Wówczas kwota netto z zakładki „Ewidencja VAT”, jest automatycznie umieszczana w kolumnie „Wpis do ryczałtu” w polu przy ustalonej domyślnej stawce ryczałtu.
Domyślną stawkę ryczałtu można ustawić w oknie "Ustawienia"/zakładka "Podatki"/pole "Domyślna stawka ryczałtu" (okno Ustawienia dostępne w menu: Konfiguracja/Ustawienia).
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.5 - lista zmian (23.01.2019 r.)

 
Lista zmian:

1. Dodano nowy mechanizm księgowania zakupów paliw oraz kosztów eksploatacji pojazdów 75% oraz 20% w księdze.
W Słowniku pojazdów dodano nowe pole "Limit kosztów dot. paliw i eksploatacji pojazdów", w którym domyślnie ustawiono wartość 75% dla wszystkich pojazdów, z opcją zmiany na 20%.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.3 - lista zmian (07.01.2019 r.)
 

 
Lista zmian:

1. Automatyczne księgowanie zapisów z pliku JPK_VAT do księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT.

2. Wprowadzenie dla wszystkich użytkowników ‘Polityki haseł’ w celu wzmocnienia zabezpieczenia danych osobowych w programie – przez możliwość ustawiania okresów obowiązkowej zmiany hasła, okresów uprzedniego przypominania o zbliżającym się okresie zmiany hasła,  ilości ostatnich hasłem których nie można powtarzać. Definiowanie w Menu System /Ochrona w oknie ‘Zarządzanie użytkownikami’.

3. Możliwość przypisywania baz do użytkowników systemu. Definiowanie w Menu System /Ochrona w oknie ‘Zarządzanie użytkownikami’, zakładka Prawa dostępu.
Funkcjonalność przydatna, gdy w systemie utworzono wiele baz danych.

4. Anonimizacja danych osobowych kontrahentów
Funkcja służy do uniemożliwienia identyfikacji danych kontrahenta, zgromadzonych w słowniku kontrahentów oraz w księgowaniach z nim powiązanych. Proces ten jest nieodwracalny.
W słowniku kontrahenta znikną dane adresowe, nazwa firmy zostanie zastąpiona nazwą Anonimowy, a nr nip będzie xxx-xxx-xx-xx. Wystawione dokumenty na zanonimizowanego kontrahenta zostaną zachowane w bazie, jedynie jego dane będą zmienione.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.19.1 - lista zmian (29.11.2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Nowości:
 
1. Pobieranie danych kontrahentów z GUS z możliwością wyboru danych firmy, które mają zostać zapisane w
Słowniku kontrahentów, jeśli z jednym numerem NIP powiązanych jest kilka firm np. u rolników.

2. Współpraca z modułem E-Archiwizator PRO
E-Archiwizator PRO jest programem umożliwiającym wysyłanie i przechowywanie w chmurze kopii zapasowych baz danych,
pochodzących z programów Biznesmen PRO. Szczegółowy opis - więcej
 
Zmiany:
 
1. Zmodyfikowano sposób nadawania nazw plików JPK.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.25 - lista zmian (23.11.2018 r.)

 

Lista zmian:
 
1. Pobieranie danych kontrahentów z GUS z możliwością wyboru danych firmy, które mają zostać zapisane w Słowniku kontrahentów, jeśli z jednym numerem NIP powiązanych jest kilka firm np. u rolników.

 

2. Zmodyfikowano sposób nadawania nazw plików JPK.

 

3. Współpraca z modułem E-Archiwizator PRO.
Zapoznaj się z jego możliwościami - więcej
 
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.22 - lista zmian (26.09.2018 r.)

 

 

Lista zmian
 
Nowości:

 
1. Ryczałt - dodano obsługę stawki ryczałtu 12,5%.
2. Ewidencja VAT zakupów - nowe rodzaje transakcji:
a) Import towarów Art.33a,
b) Import towarów.
3. Uproszczenie księgowań dot. odwrotnego obciążenia.
 
Zmiany:
 
1. Zaktualizowano e-deklaracje VAT-7 (18) i VAT-7K (12) o nowe schematy.

UWAGA! Dodatkowo należy zaktualizować moduł "E-deklaracje zbiorcze i JPK" do wersji 18.26 - POBIERZ

 2. Zmodyfikowano raport Rozliczenie podatnika.


 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.18 - lista zmian (14.08.2018 r.)
 


Lista zmian:

 

1. Dodano nowe wzory deklaracji wraz z obsługą e-deklaracji: VAT-7 (18) i VAT-7K (12).


2. Umożliwiono uwzględnianie dowodów wewnętrznych w JPK_PKPiR.

 


Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.16 - lista zmian (10.07.2018 r.) 


Lista zmian:

 

1. Rozbudowano Słownik kontrahentów o zakładkę RODO, która umożliwia ewidencjonowanie poniższych informacji:
a) Data pierwszego wprowadzenia kontrahenta do bazy,
b) Nazwa użytkownika, który dodał nowego kontrahenta,
c) Pole tekstowe "Źródła danych",
d) Możliwość zaznaczania czy kontrahent wyraził zgodę lub sprzeciw na poniższe działania:
- Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
- Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych poprzez kontakt telefoniczny,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
- Sprzeciw do przetwarzania danych.
e) Tabelka "Odbiorcy danych", zawierająca poniższe informacje:
- Nazwa odbiorcy danych,
- Data udostępnienia,
- Zakres udostępnienia.

 
2. Dodano wydruk – Informacje o ochronie danych osobowych.
 
3. Poprawiono wykazywanie korekty zakupów (metoda kasowa) na wydruku Ewidencji VAT, VAT-7 i JPK_VAT.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.15 - lista zmian (26.06.2018 r.)

 

Nowości:

 

1. Generowanie pliku JPK_PKPiR
Generowanie, zapis i wysyłka pliku JPK_PKPiR, zawierającego dane z księgi przychodów i rozchodów. Plik należy wysyłać wyłącznie na żądanie organów kontroli skarbowej.
 
2. Generowanie pliku JPK_EWP
Generowanie, zapis i wysyłka pliku JPK_EWP, zawierającego dane z ewidencji przychodów tzw. ryczałt. Plik należy wysyłać wyłącznie na żądanie organów kontroli skarbowej.


3. Możliwość wyboru stawki VAT i automatyczne obliczanie wartości podatku VAT należnego, w nowym polu "Vat należny", podczas księgowania zakupów dla zagranicznych rodzajów transakcji. 
 
4. Automatyczne podpowiadanie wartości podatku VAT naliczonego w polu "Podatek vat do odliczenia" podczas księgowania zakupów dla zagranicznych rodzajów transakcji.


Zmieniono:


1. Zestawienie A
Wykazywanie wartości netto w tabeli dotyczącej Podatku naliczonego, w przypadku księgowania zakupów paliw, kosztów eksploatacji, kosztów zakupu samochodów, od których przysługuje 50% odliczenia VAT oraz zmienny współczynnik przeliczeniowy VAT (sprzedaż mieszana).


2. JPK_VAT
- Automatyczne usuwanie spacji w numerach NIP kontrahentów, w wygenerowanym pliku JPK_VAT. Funkcja jest przydatna w przypadku kontrahentów, którym w Słowniku kontrahentów wprowadzono nr NIP rozdzielony spacjami.
- Poprawiono zaokrąglenie podsumowania kwoty VAT w pliku JPK VAT, w przypadku księgowań zakupów z częściowym odliczeniem VAT.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.11 - lista zmian (15.05.2018 r.)
 

 

Lista zmian:

 

1. Wykazywanie w deklaracjach VAT, pliku JPK VAT oraz zestawieniach, kwot netto zgodnie z przysługującym odliczeniem VAT np. w przypadku zakupu paliw, od których przysługuje 50% odliczenia VAT, kwota netto jest wykazywana w wartości = 50%.


2. Zmodyfikowano automatyczne księgowanie z pliku JPK VAT. 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.7 - lista zmian (19.03.2018 r.)

 

Lista zmian:


Nowości:
1. Dodano Słownik zdarzeń gospodarczych
Dostępny jest w menu Słowniki/Zdarzenia gospodarcze. Umożliwia pobranie dotychczas używanych nazw (standardowo jest pusty), przy wykorzystaniu funkcji "Importuj z księgowań".
Nowe nazwy są automatycznie zapisywane do niego podczas księgowań, a edycja i usuwanie dostępne jest z poziomu Słownika zdarzeń gospodarczych.
2. Nadawanie statusu "Aktywny" dla Kategorii (Obrotu) księgowań.
Automatyczne księgowania z plików JPK VAT, są przypisywane do kategorii (obrotu) ze statusem Aktywna.

 

Zmieniono:
1. Ułatwiono księgowanie dokumentów przy użyciu klawiatury.
2. Generowanie plików JPK:
- automatyczne usuwanie niedozwolonych znaków np. "&", które występują w nazwach kontrahentów,
- automatyczne dodawanie nazwy "brak" w polu NIP kontrahenta, jeśli jest ono puste w księgowaniach,
3. Zmieniono nazewnictwo Słownika obrotów na Słownik kategorii.
4. Nie uwzględnianie remanentów w raporcie Rozliczenie księgi, jeśli zostanie wskazana opcja NIE.
5. Podpowiadanie nazwy miesiąca poprzedniego niż aktualny, podczas generowania pliku JPK VAT.

 

 


Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.5 - lista zmian (12.02.2018 r.)

 

Lista zmian: 

 

- zmodyfikowano automatyczne księgowanie z pliku JPK_VAT. 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.4 - lista zmian (30.01.2018 r.) 

 

Lista zmian:

 

- zaktualizowano generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3 za okresy rozliczeniowe 2018 roku,

- zmodyfikowano funkcję automatycznego księgowania dokumentów sprzedaży z pliku JPK_VAT.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.3 - lista zmian (19.01.2018 r.)

 

Lista zmian:

 

- przy generowaniu JPK dodano nowy okres "Grudzień poprzedni rok".

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.4.0.2 - lista zmian (29.11.2017 r.)

 

Lista zmian:

 

1. Nowy rok obrachunkowy oraz zmienne finansowe na 2018 rok.

2. JPK_VAT w wersji 3, który będzie obowiązywać za 2018 rok.

3. JPK_VAT korygujący. 

4. Księgowanie dokumentów sprzedaży do ewidencji VAT sprzedaży z pliku JPK_VAT. 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.2.4.11 - lista zmian (15.05.2018 r.)

Pobierz

 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.2

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 5 stanowisk

175,00 zł

Zamawiam

50 firm / 5 stanowisk

250,00 zł

Zamawiam

wiele firm / 5 stanowisk

300,00 zł

Zamawiam

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.0.x.x oraz starszych. Po zainstalowaniu aktualizacji 9.2.x.x program  wymaga wprowadzenia numeru licencji dla wersji 9.2.x.x.

 

Bezpłatnie mogą ją zainstalować użytkownicy wersji 9.2.x.x. 


Lista zmian:

 

- zmodyfikowano automatyczne księgowanie z pliku JPK_VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.2.4.4 - lista zmian (07.02.2018 r.)

 

 

Lista zmian:

 

- zaktualizowano generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3 za okresy rozliczeniowe 2018 roku,

- zmodyfikowano funkcję automatycznego księgowania dokumentów sprzedaży z pliku JPK_VAT.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.2.0.11 - lista zmian (13.03.2017 r.)

 

Lista zmian:

 

1. Nowe wzory e-Deklaracji:

- VAT UE (wersja 4),

- VAT 27 (wersja 2). 

 

2. Dodano skrót klawiszowy dla opcji „Zapisz i nowy” - klawisz F11.

 

3. Nowy rodzaj transakcji "DUpN - dostawa usług, dla których podatnikiem jest nabywca".
Dostępny w ewidencji sprzedaży, w celu uwzględniania takich księgowań w deklaracji VAT-27, w sekcji przeznaczonej dla usług.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.2.0.6 - lista zmian (08.02.2017 r.)

 

Lista zmian:

 

1. Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT zawierającego dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

a) Funkcja generowania pliku JPK_VAT dostępna jest w menu Raporty/JPK/VAT. Zapisuje się on w domyślnej lokalizacji C:/Program Data/BiznesmenPRO/Ksiega/Eksport. Istnieje możliwość zdefiniowania własnej lokalizacji - opcja jest dostępna w menu Konfiguracja/Ustawienia/zakładka Konfiguracja/pole Katalog eksportu danych.

b) Wysyłanie pliku JPK_VAT oraz pobieranie potwierdzeń UPO może być realizowane za pośrednictwem poniższych aplikacji:

- Klient JPK 2.0
Bezpłatna aplikacja jest dostępna do pobrania ze strony Ministerstwa Finansów z następującego linku:
POBIERZ - Klient JPK 2.0 

 

 

2. Ewidencja doliczeń i odliczeń

 

Funkcjonalność została przygotowana w celu zachowania zgodności pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7. Dostępna jest w menu Przegląd/Ewidencja VAT - dodatki. Umożliwia wprowadzanie wartości dla pól, które dotychczas można było wpisać "ręcznie" w deklaracji VAT-7 tj:

36 – Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy,
37 – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy,
39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy,
47 - Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,
48 - Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć,
49 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy,
50 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy,
52 - Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym,
53 - Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru,
55 - Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym.

 

3. Nowy wydruk Zestawienia A ewidencji VAT
Uwzględnia w/w. w pkt. nr 2 pola i ich wartości, wprowadzone do okna Ewidencji doliczeń i odliczeń, w celu zachowania zgodności z deklaracją VAT-7.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.2.0.0. - lista zmian (20.12.2016 r.)

 

Lista zmian:

1. Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT zawierającego dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
Funkcjonalność umożliwia przygotowanie pliku JPK_VAT, który od 2017 roku, comiesięcznie małe, średnie i duże podmioty, zobowiązane są wysyłać do organu podatkowego. Przesyłanie pliku oraz odbieranie potwierdzenia jego wysyłki (UPO), odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji Klient JPK.

2. Dostosowanie okien i wydruków Ewidencji VAT do wymogów ust.3 art.109 ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
W oknach ewidencji vat będzie udostępniona opcja umożliwiająca wprowadzanie poniższych danych, w celu wyświetlenia ich w oknach i uwzględnienia w wydrukach ewidencji VAT:
– kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje,
– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego,
– wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
– inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

3. Wysyłka e-mailem wydruków bezpośrednio z programu.

W oknie generowania wydruku udostępniona jest opcja ("Drukuj i wyślij e-mail" oraz "Wyślij tylko e-mail"), która przy wykorzystaniu Drukarki PDF, zapisuje wystawiony dokument jako plik PDF oraz automatycznie dołącza go do formularza wiadomości, a po kliknięciu w opcję "Wyślij" wysyła wiadomość na adres e-mail wprowadzony w Danych firmy i na dodany ręcznie do formularza. Użytkownik może wprowadzić temat wiadomości oraz jej treść, które podpowiadane są przy kolejnych  wysyłkach. Ponadto na adres e-mail wysyłającego, automatycznie dostarczana jest kopia wiadomości.
W celu wykorzystania omawianej opcji należy skonfigurować ustawienia w oknie Ustawienia/Konto e-mail, dostepne w menu Konfiguracja.

4. Zmienne finansowe aktualne na 2017 r.

5. Nowa szata graficzna programu.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS 9.1.0.5 - lista zmian (16.09.2016 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.0.x.x oraz starszych. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 5 stanowisk

165,00 zł

Zamawiam

50 firm / 5 stanowisk

200,00 zł

Zamawiam

wiele firm / 5 stanowisk

250,00 zł

Zamawiam


Lista zmian:

1. Nowe wzorce deklaracji VAT obowiązujące za sierpień 2016: VAT-7 (17), VAT-7K (11).
 
2. Nowy wzorzec e-deklaracji VAT-7 (17).
 
3. Zmiany związane z wprowadzeniem nowego wzoru wydruku Księgi Przychodów i Rozchodów - 17 kolumn:
- wydruki Księgi zawierające 17 kolumn (poziomo i pionowo dwu stronicowy)
- zmodyfikowano okna księgowania zakupów w KPIR, w których dodano nowe pole “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym”.
 
4. Rozliczenie podatnika
Nowe zestawienie oraz wydruk, zawierający informacje o wysokości podatków do zapłacenia (dochodowy oraz VAT), wraz z numerami kont bankowych urzędu skarbowego,
na które należy przelać kwoty. Przydatne dla biur rachunkowych do wysłania klientom.
 
5. Środki trwałe:
- możliwość wprowadzania ulepszeń ŚT w trakcie amortyzacji, zwiększających lub zmniejszających jego wartość.
- nowy wydruk "Wykaz ulepszeń ŚT" za okres.
- zmodyfikowano wszystkie dotychczasowe wydruki pod kątem ulepszeń ŚT.
- uwzględnianie ulepszeń, likwidacji, sprzedaży na wydruku Rocznego planu amortyzacji, jeśli jest on generowany po tym fakcie.

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.0.0.7 - lista zmian (23.02.2016 r.)

Pobierz

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 5 stanowisk

165,00 zł

Zamawiam

50 firm / 5 stanowisk

200,00 zł

Zamawiam

wiele firm / 5 stanowisk

250,00 zł

Zamawiam

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 8.1.x.x oraz starszych. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

 

 

Lista zmian:

1. Nowe wzory deklaracji i e-deklaracji:
- VAT 7 (16)
- VAT 7K (10)
2. W oknie Ustawienia/zakładka Konfiguracja (w menu: Konfiguracja/Ustawienia), dodano pole 'Katalog exportu danych', w którym można określać ścieżkę (osobna dla każdej bazy), w której mają być zapisywane pliki edeklaracji.
3. W oknie startowym, w bocznym panelu dodano skróty do otwierania okien: Przeglądu ewidencji VAT, Dodawania nowego wpisu do ewidencji vat. 
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.0.0.5 - lista zmian (15.01.2016 r.)

 

Lista zmian:

 

1. Dodano rok obrachunkowy 2016 wraz z parametrami podatkowymi.
 
2. Pobieranie danych kontrahenta z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego nr NIP
Funkcja przyspiesza pracę użytkowników oraz eliminuje możliwość pomyłki przy "ręcznym" wpisywaniu danych kontrahenta. Po kliknięciu w opcję "Pobierz informację z GUS" (jeśli nie ma klienta w Słowniku kontrahentów), wystarczy w pole NIP, wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Wybierz. 
System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów (nazwę firmy, adres, nr NIP), które będzie można w nim zapisać.
 
3. Amortyzacja: sprzedaż amortyzowanego środka trwałego
Funkcja umożliwia wycofanie z ewidencji amortyzowanego środka trwałego, w związku z jego sprzedażą. Wówczas proces amortyzacji zostaje przerwany i księgowany będzie wpis na pozostałą, niezamortyzowaną dotychczas wartość środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne przestaną być tworzone.
 
4. Generowanie raportów ewidencji vat zakupu i sprzedaży wg kryterium: od dnia do dnia.
Podczas generowania raportu dotyczącego Ewidencji VAT zakupu lub sprzedaży, w opcji wyboru okresu, dodano możliwość wskazania dowolnej daty od dnia do dnia.
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 8.1.0.6 - lista zmian (21.09.2015 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 8.0 w cenach UPDATE, a dla Użytkowników wersji 7.0 i starszych w cenach UPGRADE. Użytkownicy wersji 8.1 oraz Użytkownicy, którzy nabyli program w ciągu ostatnich trzech miesięcy, mogą go zaktualizować bezpłatnie. Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym. 

 
Zmieniono:
1. Zaktualizowano e-deklaracje:
- VAT-7 (15),
- VAT-7k (9),
- VAT-27 (1),
- VAT-27 (1).
 
Dodano: 
1. E-deklaracja VAT-UE
Udostęniono generowanie deklaracji elektronicznej VAT UE.
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 8.1.0.4 - lista zmian (20.08.2015 r.)

 

Dodano:

1. Dodano e-deklaracje VAT-7 wersja (15) oraz VAT-7k wersja (9). 

2. Zmodyfikowano tryb edycji deklaracji VAT-7 (15) oraz VAT-7k (9).

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 8.1.0.2 - lista zmian (10.08.2015 r.)

 

Dodano:

 

1. Zaktualizowano wydruki deklaracji obowiązujące od lipca 2015 r.:
- VAT-7 (15)
- VAT-7k (9)
2. Nowy wzór wydruku deklaracji VAT-27 (1). 
3. Zmodyfikowano program pod kątem księgowania kosztów zakupu paliw z 50% odliczeniem VAT.
 
 
 
 
 
 
 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 7.0.0.11 - lista zmian (19.09.2014 r.)

Pobierz

 UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 6.x.x.x oraz starszych. Dla użytkowników wersji 7.x.x.x jest bezpłatna. Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym.

Dodano:

1. Księgowanie zakupu paliw dla pojazdów, od których przysługuje 50% odliczenie VAT.

2. W Słowniku Pojazdów dodano pole umożliwiające oznaczenie, że można odliczyć 50% podatku VAT od zakupu paliw.

3. Księgowanie rat leasingowych za pojazdy, od których przysługuje odliczenie 50% VAT.

4. Księgowanie koszów zakupu pojazdów, od których przysługuje odliczenie 50% VAT. 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 7.0.0.9 - lista zmian (29.05.2014 r.)

 

Zmieniono:

1. Wydruk Wyksiegowanie z kosztów:
Wyłączono uwzględnianie na wydruku przeterminowanych dokumentów sprzedaży, wykazywane są tylko przeterminowane dokumenty zakupu.
2. Ponowne księgowanie kosztów dotyczących eksploatacji samochodu, gdy okno Ewidencji zakupów nie było ponownie otwierane.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 7.0.0.8 - lista zmian (21.05.2014 r.)

 
Dodano:
- funkcję ułatwiającą wyksięgowanie z kosztów niezapłaconego dokumentu, gdy np. upłynęło 30 dni od wyznaczonego terminu płatności. Dostępna ona jest z poziomu okna "Nierozliczone zakupu", należy wskazać nierozliczony dokument, kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "Wyksięguj z kosztów". Wyświetli się okno "Księga - zakup" z nowym zapisem, w którym będą podpowiedziane dane kontrahenta, nr dowodu, niezapłacona kwota ze znakiem minus.
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 7.0.0.7 - lista zmian (28.04.2014 r.)

 
Dodano:
1. W związku z wejściem od 1 kwietnia 2014 r. nowych zasad dot. odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wprowadziliśmy poniższe zmiany:
 
a) W oknie "Ewidencja VAT zakup" w polu "Przeznaczenie zakupu" dodano opcję "Samochód - koszty eksploatacji" do wyboru podczas księgowania. 
Jeśli pojazd będzie mieć zdefiniowany współczynnik 50% (w Słowniku pojazdów), podczas księgowania kosztu dot. eksploatacji pojazdu program będzie automatycznie obliczać wartość VAT do odliczenia 50% oraz wprowadzać odpowiednią kwotę brutto do Księgi. 
 
b) W Słowniku pojazdów dodano:
- pole "Odliczenie VAT - koszty eksploatacji" z dwiema opcjami do wyboru 50% i 100%,
- pole Stan początkowy licznika,
- pole Data początkowa ewidencji,
- pole Stan końcowy licznika,
- pole Data końcowa ewidencji.
 
c) W oknie Ewidencja przebiegu pojazdów dodano pola i kolumny:
- Stan licznika,
- Osoba kierująca.
 
d) wydruk "Ewidencji przebiegu pojazdów firmowych",
e) wydruk "Ewidencji przebiegu pojazdów firmowych" (pusty) - do wypełnienia ręcznego przez kierowcę.
 
2. Nowe opcje w oknie "Nierozliczone zakupy":
 
a) Wydruk: Dokumenty do wyksięgowania z kosztów
Zestawienie zawiera listę dokumentów do wyksięgowania z kosztów.
 
b) w rozwijalnej liście 'Typ' dodano nowe zakresy dni, wg których program wyświetli nierozliczone zakupy:
- Przeterminowane (> 30), 
Wyświetla dokumenty, które są niezapłacone i minęło 30 dni od upływu terminu płatności.
- (>90 dni) od daty zaksięgowania.
Wyświetla dokumenty, które są niezapłacone i minęło 90 dni od daty zakupu.
- Przeterminowane (>150),
Wyświetla dokumenty, które są niezapłacone i minęło 150 dni od upływu terminu płatności.
 
c) Dodano kolumny:
- Zaległość netto, 
- Data korekty 
Wyświetla się data, wg której powinno się wyksiegować zaległą kwotę netto z kosztów. 
 
3. W konfiguracji/Ustawienia/Zakł.Konfiguracja dodano opcję wyłączającą wyświetlanie przy zamykaniu programu okna dot. wykonywania archiwum bazy danych. 
 
Zmieniono: 
1. Wydruk Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży:
W Konfiguracji/Ustawienia/Wydruki dodano opcję, której włączenie spowoduje, że nie będzie się drukować dodatkowa strona z Zestawieniem VAT.
 
2. Obliczanie terminu płatności
Program liczy termin płatności od daty wprowadzonej w polach „Data zakupu” i „Data sprzedaży”, a poprzednio naliczał od daty z pola „Data obowiązku VAT”. 
 
3. Podczas księgowania dokumentu do Ewidencji VAT i Księgi data wpisu do Księgi przenoszona jest z pól Data zakupu i Data sprzedaży. 
 
4. Ograniczono kontrolę podwójnego księgowania do okresu rozrachunkowego, w którym wykonywane jest księgowanie. Poprzednio system sprawdzał wszystkie lata.
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 7.0.0.5 - lista zmian (10.04.2014 r.) 

 

Zmieniono:

1. Wydruki Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży pod kątem nowych przepisów na 2014 rok (istotne dla użytkowników starszych wersji niż 6.0.0.0).
2. Tworzenie plików Archiwum:
W przypadku zapisywanie archiwum w lokalizacji, gdzie znajdują się już wcześniejsze archiwa (co nie jest zalecaną praktyką) następuje zamiana nazwy plików nowotworzonym plikom archiwum. 

 
Dodano:
1. Zmienne finansowe na 2014 rok (progi podatkowe, procenty podatku, ulga podatkowa).
2. Możliwość księgowania nowych transakcji w Ewidencji zakupu VAT:
- "Nabycie towarów z VAT należny" - dla operacji np. Odwrotne obciążenie. 
- "Import usług art.28b."
3. Dowód Wewnętrzny - sprzedaż:
Możliwość wystawienia, automatycznego zaksiegowania oraz wydruku Dowodu wewnętrznego związanego z przychodami firmy.
4. Amortyzacja:
Umożliwiono wprowadzanie środków trwałych do ewidencji, dla których nie są generowane odpisy amortyzacyjne (ŚT z dofinansowań).
5. Wydruk przelewu za podatek zryczłtowany.
6. Kilometrówka - dodano poniższe wydruki:
- Zestawienie kosztów eksploatacji,
- Zestawienie rozliczeń ryczałtów,
- Rozliczenie kilometrówki.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 6.1.0.2 - lista zmian (18.10.2013 r.)

Pobierz

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla wszystkich użytkowników programu Księga i Płace PRO PLUS (z wyłączeniem użytkowników wersji 6.1.x.x).

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 6.1.0.1 - lista zmian (26.08.2013 r.)

Dodano:

1. E-deklaracje VAT 7 oraz VAT 7K: deklaracje elektroniczne, które można wysyłać do modułu e-Deklaracji, 
2. Słownik urzędów skarbowych z kodami do e-deklaracji,
3. Moduł Kilometrówka: umożliwia ewidencjonowanie przebiegu pojazdów, kosztów eksploatacji, rozliczanie kilometrówki oraz ryczałt kilometrowy, 
4. Wydruki:
- zestawienie wyjazdów,
- rozliczenie ryczałtu, 
5. Automatyczne księgowanie miesięcznego rozliczenia kilometrówki oraz ryczałtów kilometrowych. System wystawia dokument DW. 
6. Nowy wzór deklaracji VAT UE (wersja 3).

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 6.0.0.9 - lista zmian (22.07.2013 r.)

Pobierz

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS w wersji 1.1.x.x i wcześniejszych. Dla użytkowników wersji 6.0.0.x jest bezpłatna.

 

Zmieniono:

1. Deklaracja VAT-7 - przeliczanie w wariancie kwartalnym.
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 6.0.0.7 - lista zmian (23.05.2013 r.)
 

Dodano: 

1. Nowe wzory deklaracji VAT-7(14) oraz VAT-7K(8).

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 6.0.0.5 - lista zmian (25.03.2013 r.)

 

Dodano: 

1. W oknie Przegląd Księgi, dodano możliwość wyświetlania zapisów wg Dowodów wewnętrznych.
2. Uwzględnianie w deklaracji VAT UE zapisów z tyt. sprzedaży usług poza terytorium RP (art.100).
 
Zmieniono:
1. Księgowanie zakupów towarów i usług (PPO, CO, Paliw) w ewidencji VAT. W wersjach 6.0.0.2 i 6.0.0.3 niepotrzebnie automatycznie były klasyfikowane do "VAT szczególny od pojazdów" w wydruku Ewidencji VAT zakupów.
2. Rozliczanie zwrotów częściowych w deklaracji VAT 7 i przenoszenie ich na kolejny miesiąc.
3. Raport "Rozliczenie księgi" dla podatku liniowego
4. Kontrolowanie przed podwójnym zaksięgowaniem takich samych zapisów.
  

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 6.0.0.3 - lista zmian (25.02.2013 r.)

 

Dodano: 

1. Nowe wzory deklaracji VAT-7(13) oraz VAT-7K(7).

2. Możliwość księgowania nowych transakcji w Ewidencji sprzedaży VAT:

- sprzedaż podróżnym (art. 129),
- sprzedaż poza terytorium RP,
- sprzedaż usług poza terytorium RP (art.100).
 
Zmieniono:
1. Przeliczanie deklaracji PIT 5 oraz PIT 5L za styczen 2013.
2. Uwzglednianie w ewidencji vat zapisów ujętych w raporcie fiskalnym. 
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 6.0.0.1 - lista zmian (01.02.2013 r.) 

 

1. Nowe wzory wydruków Ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT
Dodano nazwy kolumn Data zakończenia dostawy i Data otrzymania płatności.

2. Okna ksiegowania dokumentów zakupu i sprzedaży w Ewidencji VAT
Dodano pole Data zakończenia dostawy.
3. Modyfikacja not korygujących
Dostosowanie do wymogów nowej ustawy. 
4. Moduł mikro Kadry, Płace i ZUS PRO został dostosowany do zmian w przepisach.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 1.1.0.8 - lista zmian (27.11.2012 r.)

Pobierz

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 1.0.2.19 i starszych, w kwocie 98,40 zł brutto - ZAMAWIAM
Bez odpowiedniego numeru licencji program będzie działał w trybie demonstracyjnym przez okres 60-dni.
Dla użytkowników wersji 1.1.0.1 i nowszych, aktualizacja jest bezpłatna.
 
Dodano
1. Sortowanie wg kolejności wprowadzania dokumentów: dodatkowy parametr sortowania zapisów z tego samego dnia.
2. Deklaracje vat 7 7 k i ue: zapamiętywanie nr tel. kontaktowego do płatnika lub osoby reprezentującej go.
3. Wydruk Księgi P.i R.: dodano możliwość wyboru czy podsumowania księgi mają uwzględniać obroty narastająco od początku roku czy tylko ze wskazanego okresu.
4. W nagłówku programu wyświetlana jest nazwa podmiotu gospodarczego aktualnie otwartego.
 
Zmieniono:
1. Wydruki Księgi P i R.: uwzględnia wartości początkowe księgi wprowadzone w oknie Konfiguracja/Wartości poczatkowe w kpir.
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 1.1.0.7 - lista zmian (22.10.2012 r.)
 
Dodano
1. Raport: Rozliczenie Księgi PiR - kwartalne.
 
Zmieniono:
1. Wydruk:
- Księgi przych i rozch./ kolumna Nr dowodu księgowego: Dłuższe numery księgowanych dokumentów są w pełni drukowane,
- Raport: Nierozliczone płatności sprzedaż – drukowanie nr-u dowodu księgowego,
- Raport: Nierozliczone płatności zakup – drukowanie nr-u dowodu księgowego.
2. Księgowanie transakcji z kontrahentami zagranicznymi.
3. Księgowanie transakcji dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca np. sprzedaż złomu.
4. Edytowanie zapisów w ewidencji VAT.
5. Deklaracja PIT-5. 
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 1.1.0.5 - lista zmian (07.09.2012 r.)
 
Dodano
1. Okna Przegląd Księgi i Przegląd Ewidencji VAT:
W opcji Rodzaj dodano nowe kryteria przeglądu tj.:
- Sprzedaż – korekta: (wyświetlają się dokumenty sprzedaży korygujące),
- Zakup – korekta: (wyświetlają się dokumenty zakupu korygujące).
2. W oknach Przeglądu, po kliknięciu prawym klawiszem myszy na zaksięgowanym dokumencie, wyświetlają się funkcje Nowy, Edytuj, Usuń). 
 
Zmieniono
1. Deklaracje VAT 7 i VAT 7K
Gdy występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to domyślnie program zalicza ją do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (poz. nr 65). W celu zwrotu nadwyżki na konto bankowe, należy w zakładce Generowanie deklaracji zaznaczyć pole Wniosek o zwrot podatku. Wówczas kwotę taką umieści w poz. 61 i 63.
2. Modyfikowanie kwot podczas księgowania, gdy nie zgadzają się przeliczenia programu z dokumentem.
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 1.1.0.4 - lista zmian (03.08.2012 r.)
 
Dodano
1. Deklarację VAT UE oraz załączniki. 
2. Powiększono ilość znaków dla nazwy kontrahentów w Słowniku kontrahentów.
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 1.1.0.1 - lista zmian (02.07.2012 r.)
 
Dodano
1. Ewidencję kadrową do 5-pracowników:
Dane pracowników, umowy o pracę, świadectwa pracy, obecności i nieobecności.
2. Płace i umowy cywilno-prawne: 
Obliczanie płac, listy płac, eksport deklaracji do Płatnika.
3. Deklaracje:
- VAT UE, 
- PIT (4,11,40,8AR), 
- ZUS (rozliczeniowe, zgłoszeniowe).

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 1.0.2.19 - lista zmian (09.05.2012 r.)

Pobierz

Dodano

 

1. Wydruk Księgi P i R - drukowanie informacji o wartości remanentu.

2. Deklaracje - możliwość usuwania wystawionych deklaracji z zakładki Przegląd deklaracji.

 

Zmieniono:

 

1. Deklaracja PIT-5 - zmodyfikowano przeliczanie części J.

2.  Deklaracja PIT-5L - zmodyfikowano przeliczanie części G.

Wstecz