Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Księga Przychodów i Rozchodów 2

Księga Przychodów i Rozchodów 2.23.00 - lista zmian (20.12.2019 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.22.x i starszych. 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów 2.23 (wersja dla biur rachunkowych)

Cena netto

Kup teraz

wiele firm / 3 stanowiska

300,00 zł

Zamawiam

 

 


 

 

- zwiększono pole NIP kontrahenta,
- zaktualizowano generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3 za okresy rozliczeniowe od 2018 roku.
- zwiększono długość pola na numer dokumentu z 20 do 30 znaków,
- zaktualizowano kodowanie plików JPK (UTF-8),
- usunięto błędy przy generowaniu plików JPK (brak numeru NIP, nazwy i adresu kontrahenta, niedozwolony znak "&" w  nazwie kontrahenta)
- usunięto błąd związany w wpisywaniem słowa 'brak" w polu 'adres kontrahenta'
- umożliwiono wpis dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji VAT z datą z poprzedniego roku
- dodawanie do plików JPK sprzedaży krajowej ze stawką 0%
- w danych firmy dodano pole 'e-mail' umieszczane w plikach JPK
- poprawiono zapisy WNT w plikach JPK
- faktury wystawiane do paragonów nie są ujmowane w pliku JPK
- modyfikacja wydruku ewidencji zakupu (WNT)
- poprawki w generowaniu pliku JPK-VAT
- dodano stawkę ryczałtu 12,5%
- poprawiono sumowanie sprzedaży w deklaracji VAT w 2019 roku
- dodano nowy mechanizm księgowania zakupów paliw oraz kosztów eksploatacji pojazdów 75% oraz 20% odliczenia.
- dodano automatyczne liczenie VATu przy odwrotnym obciążeniu
- poprawiono generowanie zapisów - sprzedaż odwrotne obciążenie w pliku JPK
- nowe wzory deklaracji VAT-7(20) i VAT-7k(14)

Księga Przychodów i Rozchodów 2.20 na 2017 rok - lista zmian (28.12.2016 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.19.x i starszych. 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów 2.20 (wersja dla biur rachunkowych)

Cena netto

Kup teraz

wiele firm / 3 stanowiska

300,00 zł

Zamawiam

 

- dodano rok obrachunkowy 2017


 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.19 na 2016 rok - lista zmian (19.09.2016 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.18.x i starszych. 

 

- nowe wzory wydruków deklaracji VAT-7 (17) oraz VAT-7 (11), które obowiązują za rozliczenie od miesiąca sierpnia 2016 r.


 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.18 na 2016 rok - lista zmian (17.12.2015 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.17.x i starszych. 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów 2.18 (wersja dla biur rachunkowych)

Cena netto

Kup teraz

wiele firm / 3 stanowiska

300,00 zł

Zamawiam

 

- dodano rok obrachunkowy 2016


 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.17.1 - lista zmian (21.08.2015 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.16.x i starszych. 

 

Dodano: 

1. Zaktualizowano wydruki deklaracji obowiązujące od lipca 2015 r.:
- VAT-7 (15)
- VAT-7k (9)

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.16.6 - lista zmian (20.02.2015 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.15.x i starszych. 

 

- dodano rok obrachunkowy 2015

- poprawione obliczanie odpisów amortyzacyjnych
 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.15.8 - lista zmian (14.05.2014 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.14.x i starszych. 

 

Dodano: 

- księgowanie transakcji typu "odwrotne obciążenie" w sprzedaży i zakupach, 

- księgowanie zakupów VAT - 50/50%

- dodano raporty płatności (zakupy i sprzedaż)
- możliwość wyboru drukarki do wydruków

- poprawione generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7k

- rok obrachunkowy 2014
- usunięto błąd przy wydruku ewidencji VAT z wcześniejszych lat.

Księga Przychodów i Rozchodów 2.14.4 - lista zmian (20.10.2013 r.)

Pobierz
UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.13.x i starszych. Natomiast bezpłatna jest dla Użytkowników wersji 2.14.0  

 

1. Zmodyfikowano wydruk deklaracji VAT-7K(8) pozycje 63 i 64.

 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.14.3 - lista zmian (09.05.2013 r.)

1. Dodano nowe wzory deklaracji VAT-7(14) oraz VAT-7K(8).

Księga Przychodów i Rozchodów 2.14.2 - lista zmian (12.02.2013 r.)

1. Dodano nowe wzory deklaracji VAT-7(13) oraz VAT-7K(7).

2. Nowe wzory wydruków Ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT

 
 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.14.1 - lista zmian (18.01.2013 r.)

1. Nowe wzory wydruków Ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT 
 
Dodano nazwy kolumn Data zakończenia dostawy i Data otrzymania płatności.
2. Okna ksiegowania dokumentów zakupu i sprzedaży w Ewidencji VAT
Dodano pole Data zakończenia dostawy.
3. Dostosowanie do wymogów nowej ustawy.  

Księga Przychodów i Rozchodów 2.13.5 - lista zmian (12.03.2012 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 2.13.x


1. Poprawiono w miesiącu lutym ilość dni na 29. 
2. Przy wprowadzaniu do ewidencji sprzedaży VAT dodatkowo są widoczne stare stawki VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.13.3 - lista zmian (15.02.2012 r.)

 

1. Przy wprowadzaniu do ewidencji zakupów VAT dodatkowo są widoczne stare stawki VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów 2.13.1 - lista zmian (20.01.2012 r.)

 

1. poprawione wprowadzanie sprzedaży bezrachunkowej w 2012 r.
2. generowanie deklaracji VAT-7: uwzględnianie sprzedaży,
3. przy wprowadzaniu zapisów nie są wyświetlane stare stawki VAT.

Księga Przychodów i Rozchodów 2.12.18 - lista zmian (25.07.2011 r.)

Pobierz
1. Generowanie deklaracji VAT 7, pola 21, 22, 37-40.
2. Poprawiono jednorazowy odpis w amortyzacji.
3. Wydruk ewidencji zakupów VAT.
4. Sprzedaż złomu uwzględniana w deklaracji VAT-7 w polu 41.
5. Zakupy ze stawką "zw" nie są uwzględniane w deklaracji VAT-7 w polu 51.
 
Księga Przychodów i Rozchodów 2.12.11 - lista zmian (08.03.2011 r.)

1. Poprawiono rozliczanie sprzedaży bezrachunkowej.
Księga Przychodów i Rozchodów 2 2.12.10 - lista zmian (22.02.2011 r.).
1. W narzędziach w programie dodano możliwość zamknięcia okresu do 2011 lub 2012 roku.
2. Poprawiono rozliczanie sprzedaż bezrachunkowej.
 
Księga Przychodów i Rozchodów 2.12.8 - lista zmian (11.02.2011 r.)

1. Należy przeliczyć wszystkie środki trwałe na kolejne lata (menu: Dodatki/ Amortyzacja/ Przeglądanie/ korekta, zaznaczamy dany środek i naciskamy klawisz zmień a następnie OK).
2. Poprawiono sumowanie zapisów na wydruku tabulogramu z ewidencji VAT (dot. dokumentów zaimportowanych z Fakturowania lub Magazynu).
3. Dodano sumowanie zapisów przy wprowadzaniu do ewidencji VAT przy innej niż naliczona wartości VATu.
4. Poprawiono generowanie deklaracji VAT (w niektórych wersjach nie były ujmowane zaimportowane dane).
 
Wstecz