Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

DGCS System (INFOR System) generacja 18.00 na 2018 rok

18.12.2017

Szanowni Państwo!
Informujemy, że przygotowaliśmy aktualizację programów wchodzących w skład serii DGCS System (dawniej Infor System) o numerze 18.00, która jest dostosowana do zmian w przepisach wchodzących w życie od 2018 roku. 
 
Aktualizacja jest płatna dla wszystkich użytkowników wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji będzie działać w trybie demonstracyjnym. 
 
Pobierz aktualizację 
 
Lista zmian:
 
System
 
 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 


Moduły: Fakturowanie - Magazyn - Produkcja

 • Obsługa nowych typów dokumentów: Paragon vat – marża; Korekta paragonu vat – marża; Nota obciążeniowa; Nota uznaniowa;
 • Dodano koszt transportu dla dokumentów zakupu wystawianych w oknie głównym;
 • Zmieniono typ dokumentu z Rachunku na Fakturę dla firm niebędących płatnikami VAT;
 • Zmodyfikowano okno główne tak, aby nie można było wyłączyć przypadkowo paneli asortymentu i wystawianego dokumentu. 
 Aktualizacja: Fakturowanie DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

100,00 zł

Zamawiam

1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

150,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam
Biuro rachunkowe bez limitu firm / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00 100,00 zł Zamawiam
Biuro rachunkowe bez limitu firm / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych 150,00 zł Zamawiam


Aktualizacja: Magazyn Start
  DGCS System 18

Cena
netto

Kup
teraz

1 firma / 1 stanowisko / 1 magazyn: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

200,00 zł

Zamawiam

1 firma / 1 stanowisko / 1 magazyn: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

300,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam

 

Aktualizacja: Magazyn DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska / bez limitu magazynów: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

320,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska / bez limitu magazynów: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

420,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam

 

Aktualizacja: Produkcja DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

590,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

690,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

190,00 zł Zamawiam

 

Moduły księgowe

 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePuap;
 • Dodano obsługę nowego wzoru JPK VAT (3);
 • W oknie głównym Księgi Handlowej w tabeli szczegóły dodano kolumnę z nazwą konta;
 • W oknie głównym Księgi Handlowej w tabeli szczegóły dodano możliwość wydruku raportu operacji na wybranym koncie. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy;
 • Przy odczycie zapisanej deklaracji usunięto okno z wyborem „Czy przenosić dane z poprzedniej deklaracji?”;
 • Poprawiono czytelność komunikatu, gdy dana deklaracja nie posiada obsługi w e-deklaracjach;
 • W oknie księgowania dokumentów z innych modułów dodano kolumnę z nazwą kontrahenta;
 • Nowy wzór deklaracji CIT-8 (25) wraz załącznikami;
 • Dodano opcję służącą usprawnieniu procesu sprawdzania księgowań bez potrzeby wykonywania dodatkowych wydruków;
 • Wprowadzono opcję rejestrów w celu usprawnienia procesu księgowania. Do każdego rejestru jest możliwość zdefiniowania wzorca księgowania przez co użytkownik nie musi dodatkowo wybierać wzorca księgowania po zdefiniowaniu wpisu VAT.

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów DGCSSystem 18

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

200,00 zł

Zamawiam

1 firma/ 1 stanowisko/ do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

300,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

290,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

390,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 30 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

390,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 30 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

 490,00 zł Zamawiam 

Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

490,00 zł  Zamawiam 

Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

590,00 zł  Zamawiam 

 

Aktualizacja: Księga Handowa DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

450,00 zł

Zamawiam

1 firma/ 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

550,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

590,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

690,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

690,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

790,00 zł Zamawiam
 

 

Aktualizacja: Środki trwałe 18

Cena netto

Kup teraz

bez limitu środków trwałych / 1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

100,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu: środków trwałych / firm / stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

150,00 zł Zamawiam

 

Moduł Kadry i Płace 

 • Zmiany na 2018 – zmiany związane z kwotą wolną od podatku;
 • Wyliczanie podatków zryczałtowanych dla nierezydentów w umowach cywilnoprawnych;
 • Dodano pole o nazwie: ‘Konto bankowe w ZUS’ w ustawieniach danych firmy;
 • Usprawniono interface użytkownika.

Aktualizacja: Kadry i Płace DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

200,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników / 1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

290,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

190,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 30 pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

290,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

490,00 zł Zamawiam

 

   

 
Pakiet: Małe Biuro DGCS Infor System
 
Zawiera nową funkcjonalność opisaną powyżej w modułach Fakturowanie, Księga Przychodów i Rozchodów oraz Kadry i Płace.

Aktualizacja pakietu: Małe Biuro DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

Biuro rachunkowe bez limitu: pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

790,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

890,00 zł Zamawiam

 

   


 
Pakiet: Duże Biuro DGCS Infor System
Zawiera nową funkcjonalność opisaną powyżej w modułach Fakturowanie, Księga Przychodów i Rozchodów, Księga Handlowa oraz Kadry i Płace.

Aktualizacja pakietu: Duże Biuro DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

Biuro rachunkowe bez limitu: pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

1190,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

1290,00 zł Zamawiam

 

   

 

Pakiet: Mała Firma DGCS Infor System
Zawiera nową funkcjonalność opisaną powyżej w modułach Magazyn, Księga Przychodów i Rozchodów oraz Kadry i Płace.

Aktualizacja pakietu: Mała Firma DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

690,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

790,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

290,00 zł Zamawiam


Pakiet: Firma DGCS Infor System
Zawiera nową funkcjonalność opisaną powyżej w modułach Magazyn, Księga Handlowa oraz Kadry i Płace. 

Aktualizacja pakietu: Firma DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

890,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

990,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

390,00 zł Zamawiam

  

PowrótZobacz wszystkie