logo   logo

Kadry i płace


Od wersji 7.1.0.0 programu Kadry, Płace i ZUS PRO udostępniona została funkcjonalność umożliwiająca wprowadzanie jednym wpisem absencji trwających na przełomie miesiąca oraz absencji wielomiesięcznych, bez konieczności rozdzielania ich zakresu na poszczególne miesiące.
Moduł E-Deklaracje zbiorcze to system umożliwiający wysyłkę wielu deklaracji elektronicznych do Urzędu Skarbowego wygenerowanych z programu Kadry, Płace i ZUS PRO, za pomocą jednego podpisu elektronicznego.
Program Kadry, Płace i ZUS PRO zawiera mechanizm umożliwiający ewidencjonowanie i naliczenie wyrównań zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz wynagrodzeń chorobowych finansowanych ze środków pracodawcy, świadczeń rehabilitacyjnych itp. oraz eksport tych danych do programu Płatnik.