Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

NTiU - Nabycie Towarów i Usług. Jak księgować?
dodany przez Karolina Kajewska, dnia: 17.08.2018
0 komentarzy

 Nabycie Towarów i Usług to nic innego jak towary i usługi nabywane na terenie naszego kraju.

 

W programie Księga Przychodów i Rozchodów Pro/Pro plus można wprowadzić dokumenty z okna Zapis dokumentu > Ewidencja zakupów. Uzupełniamy dane dotyczące nr dowodu księgowego, kontrahenta, dat oraz zdarzenia gospodarczego. W pozycji Rodzaj transakcji wybieramy NTiU-Nabycie Towarów i Usług. 

 

 
W polu Opis zakupu wybieramy jeden z rodzajów: handlowe, pozostałe czy inwestycyjne. Na podstawie tego wyboru program odpowiednio przeniesie kwoty do książki przychodów i rozchodów oraz do deklaracji VAT-7 lub VAT-7k.
 
 
Handlowe - są to wyroby zakupione i przeznaczone do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzerobionym oraz produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.
Przykładem towaru handlowego mogą być np. zeszyty i długopisy zakupione przez sklep z artykułami biurowymi, które zostaną dalej odsprzedane w nienaruszonym stanie.
Podatnicy, którzy zakupili towar handlowy powinni ewidencjonować go w kolumnie 10 w księdze przychodów i rozchodów.
Koszty uboczne związanych z zakupem towarów handlowych ewidencjonuje się w kolumnie 11. Koszty uboczne zakupów związane są np. z transportem, załadunkiem, wyładunkiem czy ubezpieczeniem w drodze.
 
Pozostałe - są to wydatki ujmowane  w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów, zalicza się do nich wydatki za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, czynsz za lokal, zakup paliw itp.
 
Inwestycyjne - jak sama nazwa wskazuje związane są z inwestycjami takimi jak zakupy środków trwałych, które ujmowane są w kolumnie 15.
Jest to kolumna wolna, w której podatnik może ująć zdarzenia i zaszłości gospodarcze, które nie zostały przyporządkowane do żadnej z pozostałych kolumn. Dodatkowo wybranie tego opisu zakupu powoduje automatyczne ujęcie w deklaracji VAT-7 jako Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (poz. 43 kwota netto i 44 vat naliczony).
 
Kolejnym polem, w którym dokonujemy wyboru jest "Przeznaczenie zakupu". W polu tym mamy do wyboru jeden z rodzajów:
 
 
        PPO - przysługuje prawo odliczenia VAT - dotyczy tych zakupów, od których mamy prawo pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT.
 
        CO - częściowe odliczenie VAT - dotyczy tych zakupów, od których przysługuje ograniczone prawo odliczenia podatku VAT. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku gdy firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną jak i zwolnioną, od której nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT. Od faktur ogólnokosztowych związanych z całą działalnością firmy przysługuje nam ograniczone prawo odliczenia podatku VAT w części związanej z działalnością opodatkowaną. Zakupy takie zostaną przemnożone przez współczynnik określający udział sprzedaży opodatkowanej, od której przysługuje prawo odliczenia podatku w całej sprzedaży firmy i wykazane odpowiednią kwotą w ewidencji VAT i deklaracji. Współczynnik obowiązujący na dany rok należy wpisać w konfiguracji programu - "Konfiguracja/Ustawienia - zakładka Współczynniki".
 
        PALIWO - zakup paliwa – dotyczy zakupu paliwa. Po wybraniu takiego rodzaju z prawej strony ekranu pokaże się nowe okno "Pojazd:" służące do wybrania numeru rejestracyjnego pojazdu którego dany zakup dotyczy. Jeżeli księgujemy pierwszy dokument związany z jakimś pojazdem to po wpisaniu numeru rejestracyjnego (lub innego oznaczenia) program spyta czy dodać go do słownika. W słowniku pojazdów wprowadzamy takie informacje jak: numer rejestracyjny, nazwa, pojemność silnika i sposób rozliczenia podatku VAT. Przy księgowaniu następnych faktur zakupu paliwa dotyczących tego pojazdu po wpisaniu numeru rejestracyjnego program automatyczny wykona pozostałe ustawienia.
 
        SAMOCHÓD - koszty eksploatacji – dotyczy rejestrowaniu zakupów dotyczących samochodu osobowego, np. ubezpieczenie, naprawy, myjnia itp.
 
        SAMOCHÓD - z 50% vat - jednorazowo - dotyczy zakupu samochodu osobowego, od którego przysługuje prawo odliczenia podatku VAT w wysokości 50%
 
        SAMOCHÓD - z 50% vat w częściach (leasing) - dotyczy rejestrowaniu opłat leasingowych dotyczących samochodu osobowego.
 
Następnie kwotę netto wprowadzamy w odpowiedniej stawce VAT np. 23%, zatwierdzamy przyciskiem Enter i zapisujemy zmiany.
 
 
 
W kolejnym kroku możemy przejść do generowania deklaracji VAT-7 z okna Deklaracje > PIT, VAT. Kwota netto  dotycząca transakcji Nabycia Towarów i Usług będzie widoczna w poz. 45 a VAT naliczony w poz 46.
 
 
 
W plikach JPK Nabycie Towarów i Usług będzie uwzględnione w kolumnie 45 kwota netto i w kolumnie 46 Vat naliczony.
 
 
 
 

 


Dodaj komentarz

OKp3u

Tagi

Najnowsze wpisy

Najpopularniejsze wpisy

Najnowsze komentarze

Roman
05.03.2019
Jeśli nip jest poprawnie wpisany to na pewno hasło jest błędne. Miałem ten sam przypadek. Wystarczy zresetować hasło na mail.
Admin Biznesmen
01.03.2019
Dzień dobry.
Proszę rozpocząć od wykonania kopii bazy danych korzystając z tej instrukcji:

https://www.biznesmen.com.pl/blog/post/Jak+przenie%C5%9B%C4%87+baz%C4%99+danych+z+program%C3%B3w+jak-przeniesc-baze-danych-z-program%C3%B3w-+BiznesmenPRO-na-nowy-komputer+-+spos%C3%B3b+1+%28zalecany%29na+nowy+komputer+-+spos%C3%B3b+1+%28zalecany%29

W celu ponownego użycia tego samego numeru licencji (w przypadku wersji jednostanowiskowej) należy dokonać dezaktywacji poprzedniego stanowiska. Ten krótki proces opisaliśmy pod adresem: https://www.biznesmen.com.pl/blog/post/ponowna-aktywacja-programu-biznesmen-pro
Marcin
06.02.2019
Witam . Posiadam program fakturowanie pro 1 stanowisko. Zakupilem nowy komputer zainstalowalem program ( ze starego komputera bedzie program usuwany ) loguje się na nowym komputrrze i wyskakuje ze licencja nie obejmuje 2 stanowisk . Jak zrobic aby móc obsugiwac program na nkwym komputerza . Pozdrawiam
Admin Biznesmen
13.12.2018
Dzień dobry.
Aktywacja online obowiązuje od wersji 9.0, być może posiada Pan wersję starszą - szczegóły znajdują się na umowie licencyjnej. W przypadku dalszych problemów sugeruję kontakt telefoniczny lub mailowy z działem pomocy technicznej, na podstawie danych firmy ustalimy wersję programu, pomożemy w uzyskaniu dostępu do konta oraz aktywacji.
Przemysław
12.12.2018
Dzień dobry
nie mogę się ponownie zalogować na swoje konto po wgraniu nowego systemu operacyjnego (10). Program mówi że źle wpisałem nip z kreskami
lub hasło. Wpisywałem z kreskami 3/2/2/3 , 3/3/2/2 i różnie i nic
hasło znam .Gdy wpisywałem rejestrację program powiedział że jest już taki klient.