logo   logo

Instrukcja zaktualizowania bazy danych Biznesmen PRO z SQL Server 2005 na SQL Server 2008

Opublikowany w: Biznesmen PRO

user

Admin Admin clock 05-10-2020

Instrukcja zaktualizowania bazy danych Biznesmen PRO z SQL Server 2005 na SQL Server 2008
 

1. Zarchiwizować bazy danych
Opcja uruchamiająca okno Archiwizacja/Odtwarzanie dostepna jest w oknie Otwórz firmę. Z jego poziomu należy wykonać kopie archiwum baz danych wszystkich firm, łącznie z plikiem BiznesmenCommonn. Jeżeli obsługiwane są również inne moduły np. Fakturowanie Pro/Pro plus,  Księga Przychodów i Rozchodów Pro plus również należy je zarchiwizować.

 

2. Pobrać i zainstalować SQL Server 2008 R2 z poniższego linku:

 

UWAGA!!! W punkcie 6 należy nadać inną nazwę instancji niż wymieniona w instrukcji np. BIZNESMENPRO2

 

http://biznesmen.com.pl/blog/post/instrukcja-instalacji-win8

 

3. Po zainstalowaniu SQL-a należy ponownie uruchomić komputer, a następnie otworzyć program Kadry, Płace i ZUS PRO.

 

4. W oknie Otwórz firmę wybrać kliknąć w opcję Zmień serwer SQL i wybrać z rozwijalnej listy nową instancję np. BIZNESMENPRO2. Następnie kliknij OK.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat, że na tym serwerze nie ma wspólnej bazy systemowej i program ją utworzy. Po utworzeniu bazy systemowej, w oknie Otwórz firmę nie będzie żadnych zarejestrowanych baz danych.

 

5. Należy utworzyć pierwszą bazę danych o takiej samej nazwie jak zarchiwizowana - w naszym przykładzie: AAA.

 

6. Odtworzyć dane ze zarchiwizowanych trzech plików baz danych.

 

Po odtworzeniu pliku BiznesmenCommonn pojawi się lista wszystkich zarejestrowanych nazw firm. W przypadku jednej firmy można uruchomić ją, klikając w opcję Otwórz firmę.

W przypadku większej liczby zarejestrowanych firm, należy kolejno odtworzyć ich dane z wykonanych dwóch plików archiwum dla każdej z nich.

 

UWAGA! Nie odtwarzamy już bazy BiznesmenCommon.