icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Płace DOS


Najważniejsze możliwości:

 • Kadry
 • Płace
 • Umowy zlecenia
 • Deklaracje

Cena netto: 800,00 zł

Płace DOS

Płace to dosowy program do prowadzenia pełnej rachuby płac. Przenosi dane i współpracuje z programem Płatnik ZUS. Wyposażony w moduł Umowy - Zlecenie, Wzory Umów. Bez ograniczeń związanych z ilością prowadzonych pracowników. Polecany także do biur rachunkowych bowiem umożliwia prowadzenie do 100 niezależnych podmiotów oraz pracuje w sieciach komputerowych bez dodatkowych opłat.

Wybrane funkcje
 • prowadzi do 100 niezależnych list płac pracowników,przewiduje do trzech oddzielnych list wynagrodzeń w miesiącu,umożliwia wydruk: listy obecności, umowy o pracę, karty wynagrodzeń pracownika, świadectwa pracy,
 • oblicza średni zarobek pracownika za dowolny okres,
 • swobodnie ustawia składniki płacy,
 • łączy różne urzędy skarbowe oraz banki z kontami osobistymi dla poszczególnych pracowników,
 • wyznacza płace za dni chorobowe na podstawie zarobków z 6 ostatnich miesięcy,
 • ustawia progi podatkowe i wysokości podatków,
 • wydruk miesięcznej listy płac, rocznego zestawienia płac dla poszczególnych pracowników, zestawienia przelewów na konta osobiste dla banków, karty płac pracownika, kartoteki pracowników, przelewu z konta bankowego,
 • wykonuje i drukuje pełne i wstawiane deklaracje w oryginalne formularze: S-8a, S-9, ZUS S-8, PIT-11, PIT-40, PIT-8b, PIT-4
 • UMOWY ZLECENIA - WZORY UMÓW
 • wypisywanie i kalkulowanie umów - zleceń oraz innych umów,
 • zawiera słownik zleceniobiorców,
 • sporządza raporty o wypłaconych kwotach dla poszczególnych pracowników,
 • drukuje deklaracje PIT-8, rozliczenie roczne,
 • wystawia rachunek za wykonaną czynność,
 • pozwala sporządzić wzór własnej dowolnej umowy (np. umowy o dzieło, umowy dzierżawy itp.), którą program zapamiętuje wraz z algorytmem obliczeń.
Współpraca z innymi programami
 • Księga Przychodów i Rozchodów DOS.

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Płace DOS - 100 firm / bez limitu stanowisk 800,00 zł 984,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Płace DOS - 100 firm / bez limitu stanowisk (aktualizacja) 590,00 zł 725,70 zł basket
Płace DOS - 100 firm / bez limitu stanowisk (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 2.0 i wcześniejszych 700,00 zł 861,00 zł basket