logo  
Centrum
Pomocy

Bilans otwarcia w Księdze Przychodów i Rozchodów DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga

user

Karolina clock 21-07-2023

Bilans otwarcia to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Sporządza się go na początku okresu sprawozdawczego.

 

W celu wprowadzenia bilansu otwarcia należy w oknie głównym księgi wybrać opcję Bez VAT (F2)>Bez kontrahenta

 

 

Z okna Nazwa wzorca należy wybrać Bilans otwarcia i uzupełnić wartości początkowe w poszczególnych kolumnach, następnie wybrać Zapisz.