icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Biznesmen PRO


Biznesmen PRO to najpopularniejsza w naszej ofercie linia programów dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych. Charakteryzuje ją bogata funkcjonalność, a intuicyjne rozwiązania sprawiają, że użytkownicy szybko radzą sobie z jego obsługą. Przeznaczona jest dla komputerów z systemem Microsoft Windows. Programy znakomicie sprawdzają się w pracy zainstalowane na jednym stanowisku jak i na wielu, dzięki zastosowaniu silnika bazy danych Microsoft SQL Server. 

Fakturowanie PRO Cena netto: 120,00 zł

Fakturowanie PRO to program do wystawiania dokumentów sprzedaży za usługi i towary, w dowolnej walucie m.in. faktury, paragony, faktury zaliczkowe, marża, exportowe, WDT, związane z towarami oraz usługami. Skierowany jest do firm, w których nie zachodzi konieczność kontroli stanu magazynu. Wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów. Ponadto posiada funkcje umożliwiające sprawdzanie terminowości dokonywania zapłat, kontrolowanie stanu gotówki w kasie i drukowanie przelewów bankowych. Jest to rozwiązanie dedykowane dla małych firm, o dowolnym profilu działalności gospodarczej. 
 
Najważniejsze możliwości:
 • wystawia wszystkie typy dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie,
 • pobiera dane kontrahentów z GUS po wpisaniu nr NIP,
 • weryfikuje status kontrahentów na Białej liście,
 • pobiera kursy walut z NBP,
 • prezentuje logo firmy fakturach,
 • zapisuje dokumenty do PDF i wysyła je na e-mail klienta,
 • rozlicza należności od kontrahentów,
 • generuje pliki JPK_V7M, JPK_VAT i JPK_FA.


Więcej

Fakturowanie PRO Plus Cena netto: 180,00 zł

Fakturowanie PRO Plus to program do wystawiania wszelkich typów dokumentów sprzedaży. Jest rozszerzoną wersją Fakturowania PRO.

 

Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:

 • Zamówienia od odbiorców oraz Zamówienia do dostawców,
 • Wydruk w języku polsko/angielskim, angielskim Faktur, Faktur WDT, Faktur Eksportowych,
 • Oferty dla klientów,
 • Faktury Zaliczkowe w walucie oraz Faktury Końcowe w walucie,
 • Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych,
 • Licencja na 5 komputerów.

 

Najważniejsze możliwości:

 • wystawia wszystkie typy dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie,
 • pobiera dane kontrahentów z GUS po wpisaniu nr NIP,
 • weryfikuje status kontrahentów na Białej liście,
 • pobiera kursy walut z NBP,
 • prezentuje logo firmy na wydrukach,
 • zapisuje dokumenty do PDF i wysyła na e-mail klienta,
 • rozlicza należności od kontrahentów,
 • generuje pliki JPK_V7M, JPK_VAT i JPK_FA. 


Więcej

Magazyn i Faktury PRO Cena netto: 240,00 zł

Magazyn  i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług, przeznaczony dla mikro i małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe, zakupowe, sprzedażowe, fiskalne, kasowe, bankowe. 
W pełni kontroluje stany magazynowe, ruch towarów, płatności nasze i kontrahentów, stan gotówki w kasie. Generuje szereg raportów obrazujących stan firmy.

 

Najważniejsze możliwości:

 • wystawianie wszystkich typów dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie,
 • pobieranie danych kontrahentów z GUS po wpisaniu nr NIP,
 • pobieranie kursów walut z NBP,
 • logo firmy na wydrukach,
 • zapis faktur do PDF i wysyłanie na e-mail klienta,
 • gospodarka magazynowa, zakupy handlowe,
 • rozliczanie należności i zobowiązań,
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi,
 • generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA i JPK_MAG.


Więcej

Magazyn i Faktury PRO Plus Cena netto: 300,00 zł

Magazyn i Faktury PRO Plus to program do obsługi sprzedaży oraz gospodarki magazynowej. Jest rozszerzoną wersją programu Magazyn i Faktury PRO.

 

Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:

 • Wielomagazynowość, przesunięcia międzymagazynowe,
 • Obsługa zamienników,
 • Zamówienia od odbiorców oraz Zamówienia do dostawców,
 • Oferty dla klientów,
 • PZ,
 • Działy towarowe,
 • Faktury Zaliczkowe w walucie oraz Faktury Końcowe w walucie,
 • Wydruk w języku polsko/angielskim, angielskim Faktur, Faktur WDT, Faktur Eksportowych,
 • Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych.

 

Najważniejsze możliwości:

 • wystawianie wszystkich typów dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie,
 • pobieranie danych kontrahentów z GUS po wpisaniu nr NIP,
 • pobieranie kursów walut z NBP,
 • logo firmy na wydrukach,
 • zapis faktur do PDF i wysyłanie na e-mail klienta,
 • gospodarka magazynowa, zakupy handlowe,
 • rozliczanie należności i zobowiązań,
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi,
 • generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA i JPK_MAG.


Więcej

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Cena netto: 300,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów PRO to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i środków trwałych. 
Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK. Posiada bogaty zestaw raportów.

 

Najważniejsze możliwości:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe (do 3),
 • e-deklaracje,
 • generowanie i wysyłka plików JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP,
 • generowanie deklaracji ZUS DRA za właścicieli.


Więcej

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Cena netto: 400,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus to program dla firm, których dotyczy podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany. Jest rozszerzoną wersją programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO.

 

Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:

 • Kilometrówka,
 • Transakcje walutowe: WNT, WDT, eksport, import, trójstronne, sprzedaż wysyłkowa,
 • Odwrotne obciążenie, Akcyza, Rozliczanie VAT marża,
 • Czynności cywilno-prawne,
 • Środki trwałe bez limitu ilości,
 • Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe,
 • Noty korygujące,
 • mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
 • Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe).

 

Najważniejsze możliwości:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe,
 • kilometrówka,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • e-deklaracje,
 • wysyłka deklaracji ZUS do programu Płatnik,
 • generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP. 


Więcej

Kadry, Płace i ZUS PRO Cena netto: 390,00 zł

Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny program kadrowo-płacowy, wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
Program do kadr i płac ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, obsługę nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Posiada automatyczny eksport i import danych do programu Płatnik.

Najważniejsze możliwości:

 • ewidencja kadrowa,
 • umowy o pracę,
 • obliczanie płac,
 • listy płac,
 • umowy cywilno - prawne,
 • ewidencja obecności i nieobecności,
 • deklaracje ZUS,
 • współpraca z programem Płatnik,
 • e-deklaracje PIT,
 • PPK Pracownicze Plany Kapitałowe. 

Rozszerzenia (dodatkowo płatne):Więcej

Kadry, Płace i ZUS PRO-biuro rachunkowe Cena netto: 590,00 zł

Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO to nowoczesny program kadrowo-płacowy, wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
Program do kadr i płac ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, obsługę nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Posiada automatyczny eksport i import danych do programu Płatnik.

Najważniejsze możliwości:

 • ewidencja kadrowa,
 • umowy o pracę,
 • obliczanie płac,
 • listy płac,
 • umowy cywilno - prawne,
 • ewidencja obecności i nieobecności,
 • deklaracje ZUS,
 • współpraca z programem Płatnik,
 • e-deklaracje PIT,
 • oddelegowania pracowników za granicę (opcja dodatkowo płatna), 
 • PPK Pracownicze Plany Kapitałowe. 


Więcej

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus-biuro rachunkowe Cena netto: 480,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT, środków trwałych oraz kilometrówki. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK.  Zawiera moduł do obliczania wynagrodzeń oraz podstawowej ewidencji kadrowej (mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5-pracowników).
 
Najważniejsze możliwości:
 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe,
 • kilometrówka,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
 • Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe),
 • e-deklaracje,
 • generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP


Więcej

Biuro Rachunkowe PRO Plus Cena netto: 1 600,00 zł

Biuro Rachunkowe PRO Plus to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla biur rachunkowych. Ułatwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu, ewidencji VAT, środków trwałych, kilometrówki oraz kadr i płac. Sporządza deklaracje PIT, VAT, ZUS oraz współpracuje z programem Płatnik. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK. W skład pakietu wchodzą następujące programy:

 • Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO 50 lub 500 firm,
 • Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO do 100 pracowników / 50 lub 500 firm,
 • Fakturowanie PRO 50 lub 500 firm. 

Licencja pozwala na instalację programów na nielimitowanej ilości stanowiskach, obsługę do 50 lub 500 podmiotów gospodarczych oraz na wprowadzenie w każdym z nich do 100 pracowników.Więcej

Małe Biuro Rachunkowe PRO Cena netto: 1 000,00 zł

Małe Biuro Rachunkowe PRO to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla małych biur rachunkowych. Ułatwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu, ewidencji VAT, środków trwałych, kilomentrówki oraz kadr i płac. Sporządza deklaracje PIT, VAT oraz ZUS. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK. Współpracuje z programem Płatnik. W skład pakietu wchodzą następujące programy:

 • Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO do 50 firm,
 • Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO do 10 pracowników / 50 firm,
 • Fakturowanie PRO do 50 firm.

Licencja pozwala na instalację programów na nielimitowanej ilości stanowiskach, obsługę do 50 podmiotów gospodarczych oraz na wprowadzenie w każdym z nich do 10 pracowników.Więcej

Pracownicy oddelegowani za granicę PRO Cena netto: 1 000,00 zł

Pracownicy oddelegowani za granicę PRO jest dodatkiem do programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Dedykowany jest firmom, które delegują swoich pracowników do pracy za granicę. Zawiera odpowiednie definicje składników płacowych, które umożliwią obliczanie płac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozlicza delegowania zawodowych kierowców do państw członkowskich UE, wg pełnych stawek minimalnego wynagrodzenia, obowiązujących w każdym z tych krajów. 

 Więcej

e-Deklaracje zbiorcze i JPK Cena netto: 360,00 zł

E-Deklaracje zbiorcze to system umożliwiający wysyłkę wielu deklaracji i plików JPK elektronicznych do Urzędu Skarbowego, za pomocą jednego podpisu elektronicznego.

 

 Więcej

e-Deklaracje zbiorcze - biuro rachunkowe Cena netto: 480,00 zł

E-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych to system umożliwiający wysyłkę wielu deklaracji elektronicznych oraz plików JPK do Urzędu Skarbowego, za pomocą jednego podpisu elektronicznego.

 

 Więcej

E-Archiwizator PRO Cena netto: 110,00 zł 55,00 zł

E-Archiwizator PRO jest programem umożliwiającym wysyłanie i przechowywanie w chmurze kopii zapasowych baz danych, pochodzących z programów Biznesmen PRO.


Stworzyliśmy go, aby dodatkowo zabezpieczyć dane Twojej firmy przed częstymi atakami hakerskimi, awarią komputerów i innymi przypadkami losowymi.

Aktualnie jedynym skutecznym sposobem na zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa danych, jest wykonywanie przynajmniej jednej kopii danychw zewnętrznej lokalizacji np. w chmurze. Dlatego poza wykonywaniem lokalnej kopii bazy, bardzo istotne jest wykorzystanie dodatkowych rozwiązań, które zabezpieczą ciągłość pracy Twojej firmy.


Zachęcamy do zapoznania się z listą zalet zastosowania E-Archiwizatora PRO.Więcej

DGCS Należyta Staranność i Biała Lista Cena netto: 400,00 zł

Za pomocą jednego programu można między innymi zweryfikować kontrahenta pod kątem należytej staranności i białej listy podatników VAT. Wprowadzone dane są sprawdzane w systemach urzędowych. Użytkownik oszczędza czas, który musiałby przeznaczyć na wpisywanie danych dotyczących kontrahenta w kilku systemach. Z otrzymanych informacji obliczane jest ryzyko podjęcia/kontynuacji współpracy i tworzony jest raport. Dzięki programowi można również wygenerować wiarygodny certyfikat informujący o tym, że firma stosuje procedury weryfikacji i metodyki obliczania ryzyka podatkowego swoich kontrahentów.

 

Najważniejsze funkcje programu:
 

 • sprawdzanie kontrahentów pod kątem należytej staranności w pliku JPK_VAT,
 • sprawdzanie poprawności pliku JPK_VAT z e-Deklaracją VAT-7,
 • sprawdzanie dowolnych kontrahentów pod kątem należytej staranności,
 • sprawdzanie kontrahenta na białej liście,
 • wydruk certyfikatu należytej staranności,
 • działa jako niezależny moduł, dzięki temu można go wykorzystać do sprawdzania kontrahentów, zgromadzonych w dowolnych systemach ksiegowych.

 Więcej

Zdalna Praca PRO Cena netto: 350,00 zł

Zdalna Praca jest oprogramowaniem, umożliwiającym korzystanie z dowolnego programu dGCS Biznesmen poza siedzibą firmy, zainstalowanego na komputerze w firmie. Głównym jej zadaniem jest bezpieczne udostępnienie programów ich użytkownikom i aktualnych danych w każdym miejscu, gdzie mogą być potrzebne. Dedykowany jest firmom, których pracownicy np. pracują w terenie lub w domu i potrzebują mieć dostęp do programu oraz jego bazy danych, zainstalowanych na komputerze w firmie.

Uwaga!!!

Osoba pracująca zdalnie musi znać zdefiniowaną nazwę użytkownika, hasło oraz numer IP komputera (musi być stały), z którym się łączy.

Najważniejsze zalety programu Zdalna Praca:

 • Efektywne uruchamianie wybranych programów na wskazanym komputerze poza firmą np. w domu
  Użytkownik zdalny ma dostęp wyłącznie do programu, a nie do zawartości całego komputera. Możesz w pełni korzystać z udostępnionego programu m.in. wystawiać faktury, księgować, obliczać płace, drukować, sporządzać zestawienia.
 • Uruchomiony zdalnie program wygląda identycznie jakby był otwarty na komputerze w siedzibie firmy
  Wystarczy dostęp do internetu (zdalna praca przez internet). Działa równie szybko i sprawnie nawet na łączach o słabej przepustowości, gdy korzysta z niego większa liczba użytkowników. Dodatkową jego zaletą jest prosta instalacja oraz automatyczna aktualizacja.
 • Pełna kontrola nad danymi
  Baza danych jest umieszczona na komputerze w Twojej firmie i to Ty decydujesz komu i jaki program udostępnić zdalnie. Połączenie jest szyfrowane, co czyni je bezpiecznym.
 • Praca oddziałowa
  Udostępnione zdalnie programy mogą być równocześnie uruchamiane przez wielu uprawnionych użytkowników pracujących w centrali, oddziałach lub poza firmą.


Więcej

Pomoc Premium Cena netto: 300,00 zł

Jest to pakiet kompleksowych usług serwisowych pomocy technicznej dedykowany dla użytkowników naszych programów, w ramach którego gwarantujemy m.in.: 
 

 • dostęp do infolinii priorytetowej:
  specjalny nr telefonu do kontaktu z konsultantem dla klientów pomocy Premium; 
 • oddzwanianie w przypadku zajętości linii w ciągu 1 godziny;
 • 12 interwencji*;


Ponadto zakres usługi obejmuje:
 

 • pomoc w wyjaśnianiu problemów z użytkowaniem oprogramowania;
 • konsultacje telefoniczne - nasi eksperci doradzą Państwu najlepsze rozwiązania;
 • zdalne połączenie z komputerem klienta – przejęcie pulpitu komputera ułatwia interwencję i przyspiesza rozwiązanie problemu;
 • analizy baz danych – sprawdzamy poprawność zapisów i definicji;


Dostęp do pomocy technicznej umożliwi Państwu szybkie uzyskanie odpowiedzi na zadawane pytania i rozwiązanie problemów, co zwiększy stabilność pracy Waszej firmy.

* - maksymalny czas trwania jednej interwencji wynosi 15 minut. Usługa wygasa po 12 miesiącach od daty zakupu, wraz z niewykorzystanymi interwencjami.Więcej

Pomoc VIP Cena netto: 600,00 zł

Jest to pakiet kompleksowych usług serwisowych pomocy technicznej dedykowany dla użytkowników naszych programów, w ramach którego gwarantujemy m.in.: 
 

 • dostęp do infolinii priorytetowej:
  specjalny nr telefonu do kontaktu z konsultantem dla klientów pomocy VIP;
 • gwarancję oddzwaniania w przypadku zajętości linii w ciągu 30 minut;
 • instalowanie aktualizacji naszego oprogramowania po wcześniejszym umówieniu się;
 • 36 interwencji*;


Ponadto zakres usługi obejmuje:
 

 • pomoc w wyjaśnianiu problemów z użytkowaniem oprogramowania;
 • konsultacje telefoniczne - nasi eksperci doradzą Państwu najlepsze rozwiązania;
 • zdalne połączenie z komputerem klienta – przejęcie pulpitu komputera ułatwia interwencję i przyspiesza rozwiązanie problemu;
 • analizy baz danych – sprawdzamy poprawność zapisów i definicji;


Dostęp do pomocy technicznej VIP umożliwi Państwu szybkie uzyskanie odpowiedzi na zadawane pytania i rozwiązanie problemów, co zwiększy stabilność pracy Waszej firmy.

* - maksymalny czas trwania jednej interwencji wynosi 15 minut. Usługa wygasa po 12 miesiącach od daty zakupu, wraz z niewykorzystanymi interwencjami.Więcej

Pomoc PLUS do programów fakturujących i magazynowych Cena netto: 100,00 zł

Pomoc PLUS do programów fakturujących i magazynowych 

Jest to rozszerzony pakiet usług serwisowych pomocy technicznej, dedykowany użytkownikm naszych programów fakturujących i magazynowych, w ramach którego gwarantujemy m.in.:

- oddzwanianie w przypadku zajętości linii pomocy technicznej
w ciągu 1 godziny od zgłoszenia tego faktu na e-mail: pomoc@biznesmen.com.pl;

- 2 interwencje*.Więcej

Pomoc jednorazowa Cena netto: 50,00 zł

Jednorazowa pomoc najczęściej świadczona jest w formie zdalnej za pośrednictwem bezpiecznych narzędzi, umożliwiających uzyskanie szybkiej, sprawnej interwencji przez Internet od specjalistów naszej firmy. Konsultant za zgodą klienta ma zdalny dostęp do zawartości komputera, może przeprowadzać wszelkie operacje tak, jakby był bezpośrednio przed komputerem, przy czym Użytkownik widzi na ekranie wszystkie wykonywane przez niego działania oraz może mieć kontakt głosowy (telefoniczny). 

Opcja zdalnej pomocy doskonale sprawdza się w sytuacji przenoszenia bazy danych programu na inny komputer czy też w przypadku problemu technicznego z programem.

Nie musisz już szukać pomocy u informatyka czy sam/a zmagać się z kwestiami technicznymi.

Korzystając ze zdalnej formy pomocy otrzymasz szybką, efektywną pomoc dzięki czemu zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.

Koszt jednej interwencji w ramach pomocy jednorazowej wynosi 50 zł netto (+ 23% VAT), a czas trwania usługi wynosi 15 minut. Więcej