icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Pracownicy oddelegowani za granicę PRO


Cena netto: 750,00 zł

Pracownicy oddelegowani za granicę PRO

Pracownicy oddelegowani za granicę PRO jest dodatkiem do programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Dedykowany jest firmom, które delegują swoich pracowników do pracy za granicę. Zawiera odpowiednie definicje składników płacowych, które umożliwią obliczanie płac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozlicza delegowania zawodowych kierowców do państw członkowskich UE, wg pełnych stawek minimalnego wynagrodzenia, obowiązujących w każdym z tych krajów. 

 

Pracownicy oddelegowani za granicę PRO jest dodatkiem do programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Dedykowany jest firmom, które delegują swoich pracowników do pracy za granicę. Zawiera odpowiednie definicje składników płacowych, które umożliwią obliczenie płac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj:

- diety,

- dni oddelegowania,

- ZUS oddelegowanie,

- kurs waluty,

- oddelegowanie za granicę.

Rozlicza delegowania zawodowych kierowców do państw członkowskich UE, wg pełnych stawek minimalnego wynagrodzenia, obowiązujących w każdym z tych krajów. 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Pracownicy oddelegowani za granicę PRO 750,00 zł 922,50 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto