icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Kadry i Płace DGCS System


Najważniejsze możliwości:

 • Kadry, dane pracowników
 • Obliczanie płac, listy płac
 • Umowy zlecenia
 • Deklaracje ZUS, PIT i e-Deklaracje
 • Współpraca z Płatnikiem

Cena netto: 680,00 zł

Kadry i Płace DGCS System

Kadry i Płace DGCS System to program płacowo-kadrowy, wspomagający pracę działów rachuby płac zarówno w małych jak i średnich firmach oraz biurach rachunkowych. Ułatwia rejestrowanie danych kadrowych pracownika, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie z ZUS i US. Współpracuje z programem Płatnik. Uwzględnia wymogi zreformowanych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Importuje podstawowe dane z programu Płatnik, Płace DOS (dGCS S.A.) oraz poprzez plik xls o określonym formacie. Może pracować na róznych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux oraz Unix.

KADRY

 • sporządzanie wszystkich niezbędnych formularzy kadrowych między innymi: umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy,
 • rejestracja danych kadrowych o pracowniku,
 • dodano pobieranie danych kontrahenta z VIES,
 • mechanizm wyszukiwania CFT,
 • weryfikacja z Białą Listą,
 • dodano słownik kodów zawodu,
 • podział pracowników na grupy oraz działy,
 • ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów,
 • ewidencja wykształcenia - uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUS'u,
 • ewidencja członków rodziny pracownika,
 • prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy,
 • ścieżka kariery pracownika w firmie,
 • automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników,
 • rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika,
 • ewidencja urlopów,
 • odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excel'a
 • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.).
   

PŁACE

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie),
 • wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Polski Ład,
 • dodano obliczanie pola "Składka zdrowotna pobrana" od 01.01.2022 r. według zasad obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.,
 • dostosowano program do obsługi zwolnień podatkowych dla osób do 26 lat na rok 2020,
 • PPK,
 • rozliczanie urlopów, staży i zasiłków,
 • dodano możliwość rozliczania wynagrodzenia z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich,
 • tworzenie kilku rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych,
 • sporządzanie kilku list płac w jednym miesiącu,
 • automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów,
 • próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • przesyła deklaracje i zgłoszenia ZUS do programu Płatnik
 • dodano obsługę trzech nowych zwolnień podatkowych:
  * "Zerowy PIT dla rodzin 4+";
  * "Zerowy PIT dla seniorów";
  * "Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski",
 • dodano możliwość zapisania w danych firmy tzw. Mikrorachunku
 • drukowanie zaświadczeń o zarobkach,
 • definiowanie kalendarza dni wolnych i świąt,
 • sporządza deklaracje: PIT-11, PIT-4, PIT-40, PIT-4R.
   

E-DEKLARACJE

 • wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • wysyłanie najpopularniejszych e-deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty),
  VAT-UE,  VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku)
  PIT-11, PIT-40, PIT-4R,  PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R,
 • zawiera kartotekę e-deklaracji,
 • umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US,
 • posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum,
 • współpracuje ze wszystkimi programami księgowymi Infor System.

 

Wymagania systemowe

 • procesor: 1.5 GHz;
 • pamięć RAM: 2 GB;
 • min. rozdzielczość ekranu: 1024×768 pkt;
 • wolne miejsce na dysku twardym: >1 GB (zależy od ilości danych);
 • system operacyjny: Windows 7, 8, 10, 11, Linux, macOS (od wersji 10.13 – High Sierra) lub inny, na którym jest dostępna maszyna wirtualna Javy;
 • serwer bazy danych Firebird w wersji 3.0.x.

 

Wersje instalacyjne:

 

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko 280,00 zł 344,40 zł basket
kolejne stanowisko 100,00 zł 123,00 zł basket
bez limitu pracowników / 1 firma / 1 stanowisko 680,00 zł 836,40 zł basket
kolejne stanowisko 300,00 zł 369,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Kadry i Płace DGCS System - 1 firma - kolejne stanowisko 200,00 zł 246,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko 280,00 zł 344,40 zł basket
do 10 pracowników / 1 firma / kolejne stanowisko 150,00 zł 184,50 zł basket
bez limitu pracowników / 1 firma / 1 stanowisko 680,00 zł 836,40 zł basket
1 firma / kolejne stanowisko 200,00 zł 246,00 zł basket