icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus


Najważniejsze możliwości:

 • Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt
 • Ewidencje VAT
 • Kadry i płace do 5 pracowników
 • Środki trwałe, Kilometrówka
 • e-Deklaracje i JPK

Cena netto: 400,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus to program dla firm, których dotyczy podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany. Jest rozszerzoną wersją programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO.

 

Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:

 • Kilometrówka,
 • Transakcje walutowe: WNT, WDT, eksport, import, trójstronne, sprzedaż wysyłkowa,
 • Odwrotne obciążenie, Akcyza, Rozliczanie VAT marża,
 • Czynności cywilno-prawne,
 • Środki trwałe bez limitu ilości,
 • Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe,
 • Noty korygujące,
 • mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
 • Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe).

 

Najważniejsze możliwości:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe,
 • kilometrówka,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • e-deklaracje,
 • wysyłka deklaracji ZUS do programu Płatnik,
 • generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP. 

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • rejestracja zapisów dotyczących księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
 • roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
 • wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień,
 • weryfikacja kontrahentów na Białej liście,
 • rozliczanie Ulgi na złe długi,
 • obsługa procedury VAT OSS,
 • generowanie deklaracji ZUS DRA za właścicieli,
 
EWIDENCJE
 • zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi lub ewidencji ryczałtu (transakcje: standardowe, zakup paliw, WNT, WDT, eksport, import, trójstronne), 
 • wyposażenia, czynności cywilno-prawnych, 
 • zestawienia za dany miesiąc i narastająco,
 • wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji) oraz zestawień,
 • rozliczanie Ulgi na złe długi.
 
ŚRODKI TRWAŁE / AMORTYZACJA
 • ewidencja nieograniczonej ilości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
 • oblicza i księguje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa lub degresywna, amortyzacja okresowa),
 • wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST. 
 
ROZRACHUNKI
 • rozliczanie należności i zobowiązań, kontrola terminów płatności, 
 • sporządza Wezwania do zapłaty i Noty odsetkowe,
 • sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, KP, KW, Raporty Kasowe.


KILOMETRÓWKA

 • Ewidencja przebiegu pojazdów, 
 • Ewidencja kosztów eksploatacji, 
 • Rozliczanie kilometrówki, 
 • Ryczałt kilometrowy, 
 • Wydruki: Zestawienie wyjazdów, Rozliczenie ryczałtu.
 
KADRY / PŁACE
 • podstawowa ewidencja kadrowa do 5-pracowników (możliwość rozszerzenia za dopłatą), 
 • oblicza wynagrodzenia (płaca stała, godzinowa, nadgodziny, premie, dodatki, potrącenia),
 • sporządza  Umowy zlecenia i Umowy o dzieło oraz oblicza na ich podstawie Rachunki,
 • ewidencja obecności i nieobecności oraz ich rozliczanie,
 
DEKLARACJE i E-DEKLARACJE
 • podatkowe: PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-27 i VAT-UE, 
 • e-Deklaracje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, PIT-4r, PIT-11, PIT-40,
 • wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z programu,
 • przegląd wystawionych deklaracji i wysłanych e-deklaracji (możliwość edycji, wydruku),
 • pobieranie i przechowywanie UPO, 
 • ZUS: DRA, RCA, RZA, RSA i inne (współpraca z programem Płatnik).

JPK
 • generowanie i wysyłka JPK_V7M/V7K, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_VAT
 • pobieranie i dukowanie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
 
INNE
 • rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
 • księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
 • sporządza Noty korygujące,
 • funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
 • eksportuje dane do programów MS Word i Excel
 • automatycznie księguje dokumenty wystawione z programów Fakturowanie PRO oraz Magazyn i Faktury PRO (także z wersji PRO Plus), 
 • importuje dane z programów Księga Mała Firma, Księga 2 Biznesmen oraz Księga Przychodów i Rozchodów DOS dGCS S.A.,
 • impotuje pliki JPK_V7M/V7K oraz JPK_VAT do ewidencji sprzdaży.

 

Wymagania systemowe:

- komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2GHz lub więcej)
- minimum 4 GB pamięci RAM,
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz,
- system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
  Windows Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,
- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019,
  - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
- wymagany zakup aktualizacji do programu po 12 miesiącach.

 

Artykuły powiązane

Czy można pracować zdalnie z programami dGCS Biznesmen?

Jak wysyłać e-deklaracje przy wykorzystaniu modułu E-Deklaracje zbiorcze

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 2

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Konfiguracja programu dla pracy sieciowej


  
Prowadzisz biuro rachunkowe i potrzebujesz specjalnych rozwiązań?

 

Fakturowanie PRO Plus

Księga i Płace PRO Plus BIURO 
 Dodatkowe funkcje:
• obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych (uzależnione od wersji programu),
 

 

 

 

więcej

 

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
1 firma / 5 pracowników 400,00 zł 492,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus - licencja na kolejną firmę 240,00 zł 295,20 zł basket
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus - licencja na kolejne stanowisko 120,00 zł 147,60 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 10 pracowników 490,00 zł 602,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 20 pracowników 690,00 zł 848,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 50 pracowników 990,00 zł 1 217,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 100 pracowników 1 290,00 zł 1 586,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 200 pracowników 1 590,00 zł 1 955,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 500 pracowników 2 190,00 zł 2 693,70 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
1 firma / 5 pracowników 400,00 zł 492,00 zł basket