icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Księga Przychodów i Rozchodów PRO


Najważniejsze możliwości:

 • Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt
 • Ewidencje VAT
 • e-Deklaracje i JPK
 • Środki trwałe

Cena netto: 300,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów PRO

Księga Przychodów i Rozchodów PRO to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i środków trwałych. 
Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK. Posiada bogaty zestaw raportów.

 

Najważniejsze możliwości:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe (do 3),
 • e-deklaracje,
 • generowanie i wysyłka plików JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP,
 • generowanie deklaracji ZUS DRA za właścicieli.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • rejestracja zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • sporządza zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
 • sporządza roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
 • wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień,
 • weryfikacja kontrahentów na Białej liście,
 • rozliczanie Ulgi na złe długi,
 • obsługa procedury VAT OSS,
 • generowanie deklaracji ZUS DRA za właścicieli.
 
EWIDENCJE 
 • zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi lub ewidencji ryczałtu, 
 • wyposażenia, czynności cywilno-prawnych, 
 • sporządzanie wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia, 
 • sporządzanie wielu zestawień za dany miesiąc i narastająco,
 • wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji) oraz zestawień,
 • rozliczanie Ulgi na złe długi.
 
DEKLARACJE i E-DEKLARACJE
 • sporządzanie deklaracji i e-deklaracji za podatek od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-27,
 • sporządzanie deklaracji za podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, 
 • przegląd wystawionych deklaracji i wysłanych e-deklaracji (możliwość edycji, wydruku),
 • wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z programu, 
 • pobieranie i przechowywanie UPO,
 • ZUS: DRA (współpraca z programem Płatnik).
 
JPK 
 • generowanie i wysyłka plików JPK_V7M/V7K, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_VAT,
 • pobieranie i drukowanie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

 


AMORTYZACJA
 • oblicza i drukuje roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną, 
 • nalicza amortyzację okresową, 
 • pozwala na przeglądanie i korygowanie danych oraz zmiany wartości środka trwałego,
 • wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST,
 • możliwość wprowadzenia do 3 środków trwałych (z możliwością rozszerzenia). 
 
 
ROZRACHUNKI
 • rozliczanie należności i zobowiązań, 
 • kontrola terminów płatności.
 
 
PRZELEWY
 • sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe.
 
 
INNE 
 • rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
 • księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
 • funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
 • automatycznie księguje dokumenty wystawione z programu Fakturowanie PRO i Plus oraz Magazyn i Faktury PRO i Plus, 
 • importuje dane z programów Księga Mała Firma, Księga 2 Biznesmen oraz Księga Przychodów i Rozchodów DOS dGCS S.A.,
 • eksportuje dane do programów MS Word i Excel,
 • importuje pliki JPK_V7M/V7K oraz JPK_VAT do ewidencji sprzedaży.
 

Wymagania systemowe:

- komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2GHz lub więcej)
- minimum 4 GB pamięci RAM,
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz,
- system operacyjny Windows 8, 8.1, 10, 11,
  Windows Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,
- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019,
  - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
- wymagany zakup aktualizacji do programu po 12 miesiącach.

 

Artykuły powiązane

Czy można pracować zdalnie z programami dGCS Biznesmen?

Jak wysyłać e-deklaracje przy wykorzystaniu modułu E-Deklaracje zbiorcze

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 2

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Konfiguracja programu dla pracy sieciowej

 


 
Potrzebujesz bardziej zaawansowanych rozwiązań?

 

 

Fakturowanie PRO Plus

Księga i Płace PRO Plus 
 Dodatkowe funkcje:

Transakcje walutowe: WNT, WDT, eksport, import, trójstronne, sprzedaż wysyłkowa,
Akcyza, Rozliczanie VAT marża,
Czynności cywilno-prawne,
Środki trwałe bez limitu ilości,
Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe,
Noty korygujące,
• mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR)

więcej

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
1 firma / 1 stanowisko 300,00 zł 369,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Księga Przychodów i Rozchodów PRO - licencja na kolejne stanowisko 90,00 zł 110,70 zł basket
Księga Przychodów i Rozchodów PRO - licencja na kolejną firmę 120,00 zł 147,60 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
1 firma / 1 stanowisko 300,00 zł 369,00 zł basket