icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Magazyn i Faktury PRO Plus


Najważniejsze możliwości:

  • Zakupy i Sprzedaż
  • Wiele magazynów, Zamienniki
  • Zamówienia i Oferty
  • Obsługa czytnika kodów kreskowych
  • Faktury zaliczkowe walutowe, JPK

Cena netto: 300,00 zł

Magazyn i Faktury PRO Plus

Magazyn i Faktury PRO Plus to program do obsługi sprzedaży oraz gospodarki magazynowej. Jest rozszerzoną wersją programu Magazyn i Faktury PRO.

 

Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:

  • Wielomagazynowość, przesunięcia międzymagazynowe,
  • Obsługa zamienników,
  • Zamówienia od odbiorców oraz Zamówienia do dostawców,
  • Oferty dla klientów,
  • PZ,
  • Działy towarowe,
  • Faktury Zaliczkowe w walucie oraz Faktury Końcowe w walucie,
  • Wydruk w języku polsko/angielskim, angielskim Faktur, Faktur WDT, Faktur Eksportowych,
  • Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych.

 

Najważniejsze możliwości:

  • wystawianie wszystkich typów dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie,
  • pobieranie danych kontrahentów z GUS po wpisaniu nr NIP,
  • pobieranie kursów walut z NBP,
  • logo firmy na wydrukach,
  • zapis faktur do PDF i wysyłanie na e-mail klienta,
  • gospodarka magazynowa, zakupy handlowe,
  • rozliczanie należności i zobowiązań,
  • współpraca z drukarkami fiskalnymi,
  • generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA i JPK_MAG.

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

  • Faktury,
  • Faktury polskie w dowolnej walucie,
  • Faktury uproszczone,
  • Paragony,
  • WZ,
  • Faktury pro forma,
  • Faktury marża,
  • Faktury zaliczkowe, końcowe,
  • Faktury zaliczkowe walutowe oraz Faktury końcowe walutowe,
  • Faktury eksportowe,
  • Faktury WDT,
  • Faktury wewnętrzne,
  • Faktury bez VAT,
  • Faktury metoda kasowa (Mały Podatnik),
  • Faktury do Paragonu,
  • Faktury do WZ,
  • Faktury do Faktur proforma,
  • Dokumenty korygujące,
  • Faktura OSS,

 

DOKUMENTY ZAKUPOWE

  • Faktura zakupowa,
  • Faktura RR,
  • Faktura zakupowa korygująca.
     

DOKUMENTY MAGAZYNOWE

  • Wydanie na zewnątrz WZ,
  • Przychód wewnętrzny PW,
  • Rozchód wewnętrzny RW,
  • Protokół zniszczenia,
  • Arkusz spisu z natury,
  • Remanent,
  • Bilans otwarcia BO,
  • Ruch towarów,
  • Przesunięcia międzymagazynowe MM.

 

ZAMÓWIENIA I OFERTY

  • wystawia zamówienia od odbiorców i do odbiorców,
  • pozwala na automatyczną realizację zamówień od odbiorców lub do dostawców poprzez wystawienie Faktury, Paragonu, Faktury Pro-Forma lub PZ z tych dokumentów,
  • umożliwia przygotowanie oferty dla odbiorców,
  • pozwala na automatyczną realizację oferty dla odbiorców poprzez wystawienie Faktury, Paragonu lub Faktury Pro-Forma z tego dokumentu.

 

Dodatkowo:

  • generuje pliki JPK_VAT, JPK_FA i JPK_MAG,
  • umożliwia wydruk logo firmy na dokumentach sprzedaży,
  • zapisuje wystawione dokumenty jako pliki PDF, dzięki czemu można wysłać kontrahentowi np. Fakturę VAT za pomocą e-maila,
  • posiada nieograniczony ilościowo słownik kontrahentów, towarów, usług i działów towarowych,
  • obsługuje zamienniki,
  • możliwość sprzedaży usług, które nie zapisują się do słownika usług,
  • dodatkowo drukuje dokumenty sprzedaży w języku polsko/angielskim, angielskim (Faktury, Faktury WDT, Faktury Eksportowe),
  • wystawia dokumenty korygujące oraz noty korygujące,
  • umożliwia edycję wszystkich wystawionych dokumentów oraz wydruk duplikatów,
  • udziela rabatów, możliwość zdefiniowania rabatów dla określonej grupy towarowej lub grupy kontrahentów,
  • umożliwia utworzenie do pięciu cenników: przypisanie cennika do kontrahenta lub grupy,
  • kontrahentów, określenie rabatu dla cenników,
  • kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami,
  • wystawia wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe,
  • wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów, usług lub wystawionych dokumentów,
  • umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym okresie (ustalenie numeracji dokumentów),
  • dowolne konfigurowanie numeracji dokumentów,
  • nalicza podatek VAT od netto lub od brutto,
  • posiada moduł archiwizacji danych,
  • nadanie uprawnień użytkownikom do określonych funkcji,
  • współpracuje z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołem Thermal m.in. 
    - Posnet, 
    - Novitus, 
    - Emar Printo, 
    - Elzab Mera TE TFT, 
    - Elzab Mera TE FV TFT,
    - Innova DF-1.
  • współpracuje z czytnikami kodów kreskowych,
  • umożliwia wprowadzenie wielu kont firmowych,
  • obsługuje nieograniczoną ilość niezależnych kas,
  • obsługuje nieograniczoną ilość magazynów,
  • wystawianie Faktury sprzedaży na podstawie faktury zakupu,
  • informacja o łącznej wadze towarów dla transakcji, wyświetlana podczas wystawiania dokumentu wydania/sprzedaży,
  • 'Informator' - funkcja wyświetla historię cen, w jakich sprzedawano kontrahentowi towary i usługi,
  • wielokrotne wystawianie faktury korygującej zakupu do tej samej faktury zakupu,
  • pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP,
  • możliwość przydzielania towarów, usług oraz kontrahentów do grupy nieaktywne,
  • wielokrotne wystawianie faktury korygującej dla tego samego dokumentu sprzedaży,
  • ładowanie obrazów, które widoczne będą na wydrukach dokumentów sprzedaży w ich dolnej części,
  • powielanie dokumentów sprzedaży - funkcja przenosi zawartość wcześniej wystawionego dokumentu na bieżący z zachowanie możliwości edycji,
  • powielanie towarów/usług,
  • kontrola ilości/stanów minimalnych,
  • pobieranie kursów walut z serwera NBP,
  • automatyczny wydruk dokumentu WZ podczas wydruku Faktury,
  • możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa podczas zamykania aplikacji.

 

DOKUMENTY KASOWE I BANKOWE

  • PK, KW, raport kasowy,
  • Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI

  • eksportuje dane do programów Microsoft Word i Excel oraz Open Office / Libre Office Writer i Calc,
  • automatycznie księguje dokumenty sprzedaży w programie Księga Przychodów i Rozchodów PRO i PLUS,
  • import danych z programów Fakturowanie i Magazyn Biznesmen i Biznesmen mała firma.

 

Wymagania systemowe:

- komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2GHz lub więcej)
- minimum 4 GB pamięci RAM,
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz,
- system operacyjny Windows 8, 8.1, 10, 11,
  Windows Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,
- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017,2019,
  - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
- wymagany zakup aktualizacji do programu po 12 miesiącach.

 

Artykuły powiązane

Czy można pracować zdalnie z programami dGCS Biznesmen?

Jak utworzyć promocję na towar lub grupę towarową

Jak wystawić Fakturę w obcej walucie dla kontrahenta zagranicznego

Jak wystawić Fakturę w obcej walucie dla polskiego kontrahenta

Jak wystawić fakturę do paragonu lub dokumentu WZ

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 2

Powielanie faktur, towarów lub usług

Konfiguracja programu dla pracy sieciowej

Jak poprawnie wystawić Fakturę korygującą

Uzupełnianie płatności

Jak poprawnie wystawić Fakturę odwrotne obciążenie

Konfiguracja formatu numeracji dokumentu

Faktura zaliczkowa - jak prawidłowo ją wystawić?

Wersja Cena Zamów
netto brutto
1 firma / 5 stanowisk 300,00 zł 369,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Magazyn i Faktury PRO Plus - licencja na kolejne stanowisko 120,00 zł 147,60 zł basket
Magazyn i Faktury PRO Plus - licencja na kolejną firmę 300,00 zł 369,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
1 firma / 5 stanowisk 300,00 zł 369,00 zł basket
3 firmy / 5 stanowisk 500,00 zł 615,00 zł basket