logo   logo

Jak poprawnie wystawić Fakturę korygującą

Opublikowany w: Blog Fakturowanie Fakturowanie PRO Magazyn Magazyn i Faktury PRO

user

Admin Admin clock 29-01-2019

Często niejasne i trudne zagadnienie jakim jest korygowanie dokumentów zostało w programach z serii Biznesmen PRO/Podatnik rozwiązane w niezwykle intuicyjny sposób. Wystawienie faktury korygującej jest bardzo łatwe i zajmuje chwilę.

 

 

Proces wystawiania Faktury korygującej przedstawiony także na poniższym filmie z lektorem.

 

 

  

 

Poniżej opisujemy najczęstrze przykłady korygowania.

 

PRZYKŁAD 1 - Korygowanie ilości oraz ceny.

Aby otworzyć formularz faktury korygującej należy wejść w menu Sprzedaż/Przegląd sprzedaży, podświetlić (poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyckiem myszy) dokument, który ma zostać skorygowany i wybrać opcję Dokument korygujący. W aktualnej wersji programu opcja Koryguj dostępna jest również po kliknięciu na wybrany dokument prawym przyciskiem myszy.

 

 

 

W przypadku, gdy korekta dotyczy ilości sprzedawanego towaru lub usługi, nanosimy zmiany w polu ilość. W przypadku korygowania ceny zmiany nanosimy w polu cena netto lub cena brutto.
Pola różnica i bylo zostaną obliczone automatycznie.

 


Korekta ilości.

 

 

W celu wystawienia dokumentu należy wybrać opcję Zapisz - program wyświetli okno z wyborem drukarki. Jeśli chcemy obejrzeć fakturę przed wydrukiem należy zaznaczyć opcję Ekran i kliknąć Drukuj.

 

 

 

Korekta ceny.

 

 

W celu wystawienia dokumentu należy wybrać opcję Zapisz - program wyświetli okno z wyborem drukarki. Jeśli chcemy obejrzeć fakturę przed wydrukiem należy zaznaczyć opcję Ekran i kliknąć Drukuj

 

PRZYKŁAD 2 - Zamiana towaru lub usługi.

Poniższy przykład pokazuje przypadek, gdy kontrahent zwraca sprzedawcy towar, a w zamian otrzymuje inny w innej cenie.

Gdy towar zwracany jest sprzedawcy wówczas w polu ilość wprowadzamy 0. Nowy towar standardowo wybieramy za pomocą przycisku Słownik towarów (F2) i wpisujemy jego cenę oraz ilość. Na podstawie wprowadzonych cen oraz ilości program automatycznie obliczy wartość brutto - wykaże nadpłatę, niedopłatę lub wartość równą 0 (w przypadku identycznych cen).

Pola różnica i bylo zostaną obliczone automatycznie.

 

 

W celu wystawenia dokumentu należy wybrać opcję Zapisz - program wyświetli okno z wyborem drukarki. Jeśli chcemy obejrzeć fakturę przed wydrukiem należy zaznaczyć opcję Ekran i kliknąć Drukuj.

 

 

 

WARTO WIEDZIEĆ
W przypadku pomyłki na fakturze korygującej można ją edytować i ponownie wydrukować. W tym celu należy wejśc w menu Sprzedaż > Przegląd korekt, zaznaczyć na liście wybrany dokument i wybrać opcję Edytuj.

 

WARTO WIEDZIEĆ
Program pozwala na wystawienie wielu korekt do tej samej faktury.

 

WARTO WIEDZIEĆ
Program umożliwia wydruk jedynie korygowanych pozycji (najcześciej w przypadku faktur z wieloma pozycjami). Opcję można włączyć zaznaczająć pozycję "Wydruk korekt tylko z pozycjami, które korygowano" wchodząc w menu Konfiguracja > Wydruki > zakładka inne.