logo  
Centrum
Pomocy

Wystawianie dokumentów

Od października 2020 roku przepisy wymagają oznaczania określonych towarów i usług kodami GTU.
Niektóre transakcje muszą przebiegać zgodnie z określonymi procedurami, które powinny zostać oznaczone w pliku JPK. W tym celu w trakcie wystawiania dokumentu należy wskazać właściwe oznaczenia VAT.
Program pozwala na wystawianie faktury (również zbiorczej) do paragonu oraz dokumentu WZ.
Grupowanie towarów na wydruku dokumentu sprzedaży może zostać zastosowane w przypadku wielokrotnego dodania na wydruk towaru sprzedawanego w tej samej cenie.
Często niejasne i trudne zagadnienie jakim jest korygowanie dokumentów zostało w programach z serii Biznesmen PRO/Podatnik rozwiązane w niezwykle intuicyjny sposób. Wystawienie faktury korygującej jest bardzo łatwe i zajmuje chwilę.
Powielanie faktur, towarów lub usług jest opcją znaczenie przyspieszającą pracę z programem. Zaoszczędza czas oraz zmniejsza ryzyko pomyłki.
Programy z serii Biznesmen PRO/Podatnik zawierają moduł kontrolujący płatności w firmie. Za jego pomocą można ewidencjonować wpłaty od kontrahentów, jak również kontrolować własne płatności za faktury zakupowe.
Wystawienie faktury zaliczkowej w programach z serii Biznesmen PRO/Podatnik jest czynnością niezwykle prostą i nie odbiega znacząco od wystawienia standardowej faktury. Temat prawidłowego wystawienia faktury zaliczkowej pojawia się dość często podczas rozmów z naszymi konsultantami pomocy technicznej. W związku z tym, postanowiliśmy nieco dokładniej opisać proces rozliczania zaliczek przy pomocy programu Fakturowanie PRO i PRO Plus.
Programy z serii Biznesmen PRO umożliwiają wystawianie dokumentów dla kontrahentów zagranicznych - Faktura eksportowa oraz WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru).