logo  
Centrum
Pomocy

Konfiguracja

Od października 2020 roku przepisy wymagają oznaczania określonych towarów i usług kodami GTU.
Niektóre transakcje muszą przebiegać zgodnie z określonymi procedurami, które powinny zostać oznaczone w pliku JPK. W tym celu w trakcie wystawiania dokumentu należy wskazać właściwe oznaczenia VAT.
Program fabrycznie dysponuje ograniczoną liczbą form płatności, użytkownik może dodać kolejne według potrzeb.
Grupowanie towarów na wydruku dokumentu sprzedaży może zostać zastosowane w przypadku wielokrotnego dodania na wydruk towaru sprzedawanego w tej samej cenie.
Z biegiem czasu w bazie danych będą występować towary i usługi, które nie są już oferowane klientom.
Programy z serii Biznesmen PRO zabezpieczone są hasłem. Użytkownik może dowolnie ustalać termin jego ważności.
W generacji 9.2 programów z serii Biznesmen PRO wprowadzona została funkcja zapisu dokumentów w postaci plików PDF oraz ich wysyłkę za pomocą e-mail'a. Artykuł przedstawia instrukcję konfiguracji programu tak, aby obie ww funkcje działały poprawnie.