logo   logo

Konfiguracja programu umożliwiająca wysyłkę dokumentów poprzez e-mail

Opublikowany w: Fakturowanie Fakturowanie PRO Magazyn Magazyn i Faktury PRO

user

Admin Admin clock 29-01-2019

W generacji 9.2 programów z serii Biznesmen PRO wprowadzona została funkcja zapisu dokumentów w postaci plików PDF oraz ich wysyłka za pomocą e-mail'a. Artykuł przedstawia instrukcję konfiguracji programu tak, aby obie ww funkcje działały poprawnie.

 

W menu programu należy wejść kolejno Konfiguracja > Ustawienia, przejść na zakładkę Konto e-mail, w prawej części okna wybrać opcję Edytuj.

 

 

Następnym krokiem jest wypełnienie wszystkich poniższych rubryk:

Adres serwera poczty (SMTP) , Port - dane te należy uzupełnić wg wytycznych udostępnionych przez operatora danego konta pocztowego.

 

UWAGA
Dane konfiguracyjne serwerów najpopularniejszych dostawców poczty w Polsce zostały opisane  TUTAJ.

W przypadku, gdy dostawcą usługi jest inna firma oferująca hosting należy takich informacji szukać bezpośrednio w materiałach przez nią udostępnionych.

 

Nazwa wysyłającego - imię i nazwisko lub nazwa firmy wysyłającej wiadomości.

Adres wysyłającego (email) - adres e-mail, którego dotyczy konfiguracja.

Pole "Połączenie szyfrowane (SSL) - zaznaczamy wg wytycznych dostawcy usługi pocztowej.

Użytkownik - adres e-mail, lub login w zależności od wytycznych dostawcy usługi pocztowej

Hasło - należy wprowadzić hasło, za pomocą którego następuje logowanie do konta pocztowego, zazwyczaj zdefiniowene przez użytkownika lub wygenerowane przez dostawcę usługi podczas jej aktywacji/zakupu.

 

Drukarka pdf używana do generowania załączników e-mail - z listy należy wybrać wirtualną drukarkę służącą do zapisu plików w formacie pdf - w systemie Windows 10 taki program występuje standardowo i nosi nazwę Mifrosoft Print to PDF. W przypadku innych systemów można pobrać i zainstalować bezpłatnie jedną z aplikacji dostepnych w internecie korzystając z wyszukiwarki.

Folder, gdzie program szuka zapisanych dokumentów pdf - za pomocą przycisku Wybierz należy wskazać istniejący (lub utworzyć nowy) katalog na dysku lokalnym, w którym program będzie gromadził zapisane dokumenty. Funkcja jest kluczowa dla wysyłki dokumentów bezpośrednio z programu.

 

Po uzupełnieniu wszystkich rubryk należy kliknąć na opcję Zapisz w prawej części okna.