logo  
Centrum
Pomocy

Konfiguracja

Od października 2020 roku przepisy wymagają oznaczania określonych towarów i usług kodami GTU.
Niektóre transakcje muszą przebiegać zgodnie z określonymi procedurami, które powinny zostać oznaczone w pliku JPK. W tym celu w trakcie wystawiania dokumentu należy wskazać właściwe oznaczenia VAT.
Program pozwala na kojarzenie z sobą towarów, czyli definiowanie tzw zamienników. Funkcja szczególnie przydatna w branżach wykorzystujących części zamienne np. motorzyzacyjnej, komputerowej, rolniczej.
Program fabrycznie dysponuje ograniczoną liczbą form płatności, użytkownik może dodać kolejne według potrzeb.
Niektóre firmy operują dokumentami WZ w ramach ułatwienia wewnętrznej komunikacji pomiędzy pracownikami oraz podczas obsługi klienta. Taki wydruk może stanowić podstawę pracy kierowcy/kuriera oraz magazyniera wydającego towar klientowi.
Grupowanie towarów na wydruku dokumentu sprzedaży może zostać zastosowane w przypadku wielokrotnego dodania na wydruk towaru sprzedawanego w tej samej cenie.
Z biegiem czasu w bazie danych będą występować towary i usługi, które nie są już oferowane klientom.