logo   logo

Uzupełnianie płatności

Opublikowany w: Fakturowanie Fakturowanie PRO Magazyn Magazyn i Faktury PRO

user

Admin Admin clock 29-01-2019

Programy z serii Biznesmen PRO/Podatnik zawierają moduł kontrolujący płatności w firmie. Za jego pomocą można ewidencjonować wpłaty od kontrahentów, jak również kontrolować własne płatności za faktury zakupowe.

W kartotece Uzupełnianie płatności pojawiają się wszystkie dokumenty, które nie zostały zapłacone w całości lub takie, na których opłacenie kontrahent ma więcej czasu np. przelew 7 dni.

 

Aby otworzyć kartotekę należy w menu Sprzedaż wybrać Uzupełnianie płatności.
Kartoteka standardowo wyświetla wszystkie nieopłacone dokumenty, lecz w celu odznalezienia konkrentnej transakcji okno posiada możliwość zawężenie ich wyświetlania np. wg kontrahenta czy rodzaju dokumentu.

 

 

W celu wprowadzenie wpłaty zaznaczamy na liście wybrany dokument (poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy), następnie wybieramy opcję Uzupełnij płatność.

 


Płatności można dokonywać za pojedyncze dokumenty lub za wszystkie nieopłacone przez kontrahenta. Istnieje również możliwość wprowadzenie wpłaty, która pozwoli na opłacenie jedynie części dokumentów.

 

PRZYKŁAD 1 - Wpłata za pojedynczy dokument.

Należy rozpocząć od wyboru rodzaju dokumentu, którym dokument został opłacony - w przypadku Faktur wystawionych z formą płatności Przelew program zaproponuje Wpłatę na konto. Następnie wybieramy z listy lub wpisujemy numer konta bankowego (naszego), na który została dokonana płatność. Wybieramy opcję Zapłać wszystko - w tym momencie program uzupełnia pole Kwota wartością brutto opłacanego dokumentu oraz pole Tytułem. Aby zatwierdzić płatnośc wybieramy opcję Zapisz.
 

 

 

 

PRZYKŁAD 2 - Wpłata za kilka dokumentów.

Należy rozpocząć od wyboru rodzaju dokumentu, którym dokument został opłacony - w przypadku Faktur wystawionych z formą płatności Przelew program zaproponuje Wpłatę na konto. Następnie wybieramy z listy lub wpisujemy numer konta bankowego (naszego), na który została dokonana płatność. Wybieramy opcję Pokaż wszystkie zaległe dokumenty - program wyświetli listę wszystkich dokumentów, za które wprowadzimy płatność.

 

 

Po wyświetleniu wszystkich dokumentów wybieramy opcję Zapłać wszystko - w tym momencie program uzupełnia pole Kwota wartością brutto opłacanych dokumentów oraz pole Tytułem. Aby zatwierdzić płatność wybieramy opcję Zapisz.

 

 

 

PRZYKŁAD 3 - Wpłata częściowa.

Należy rozpocząć od wyboru rodzaju dokumentu, którym dokument został opłacony - w przypadku Faktur wystawionych z formą płatności Przelew program zaproponuje Wpłatę na konto. Następnie wybieramy z listy lub wpisujemy numer konta bankowego (naszego), na który została dokonana płatność. Wybieramy opcję Pokaż wszystkie zaległe dokumenty - program wyświetli listę wszystkich dokumentów. Następnie w polu Kwota wprowadzamy sumę uiszczoną przez kontrahenta i wybieramy opcję Rozlicz - w naszym przykładzie jest to 3000 zł. Następnie wybieramu opcję Zapisz (pole Tytułem zostanie uzupełnione automatycznie). Kwota wystarczy na opłacenie dwóch najstarszych dokumentów, nastomiast 3 dokument zostanie opłacony jedynie częściowo i nadal w kartotece Uzupełnianie płatności będzie widniał jako nieopłacony.

 

 

 

WARTO WIEDZIEĆ
Wprowadzoną wpłatę można wycofać - w przypadku płatności przelewem należy wejść w menu Przelewy > Przegląd, na liście zaznaczyć wybrany dokument i wybrać opcję usuń. W przypadku chęci usunięcia płatności gotówkowych należy wejśc w menu Kasa > Przegląd.

 

WARTO WIEDZIEĆ
Uzupełnianie płatności w przypadku zakupów odbywa się identycznie jak w przypadku sprzedaży. Aby uzupełnić własne wpłaty za faktury zakupowe należy w programie wejść w menu Zakup > Uzupełnianie płatności.