logo   logo

Konfiguracja formatu numeracji dokumentu

Opublikowany w: Blog Fakturowanie Fakturowanie PRO Magazyn Magazyn i Faktury PRO

user

Admin Admin clock 29-01-2019

W wielu firmach sposób numeracji dokumentów odbiega od standardowego, w związku z tym postanowiliśmy przedstawić kilka alternatywnych przykładów.

W celu zmiany ustawień w numeracji dokumentów należy wybrać w menu Konfiguracja pozycję Dokumenty/Numeracja. Następnie należy zaznaczyć wybrany typ dokumentu np. Faktura poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edytuj.
Zmian w formacie dokunujemy na zakładce Dane podstawowe.

 

 

  

 

PRZYKŁAD 1
Poniższe ustawienia spowodują, że dokument będzie oznaczony następująco:
Numer dokumentu/Numer miesiąca/Numer roku
Z początkiem każdego miesiąca oraz roku numeracja będzie rozpoczynać się od numeru 1 np. 1/03/2014.

 

 

PRZYKŁAD 2

Poniższe ustawienia spowodują, że dokument będzie oznaczony następująco:
Numer dokumentu/Numer miesiąca/Numer roku
W poniższym przypadku numeracja będzię ciągła przez cały rok, z początkiem każdego miesiąca jego symbol będzie ulegać zmianie.
Z początkiem każdego roku numeracja będzie rozpoczynać się od numeru 1 np. 1/03/2014.

 

 

PRZYKŁAD 3

Poniższe ustawienia spowodują, że dokument będzie oznaczony następująco:
Dowolny tekst/Numer dokumentu/ Numer roku
W poniższym przypadku numeracja będzię ciągła przez cały rok.
Z początkiem każdego roku numeracja będzie rozpoczynać się od numeru 1 np. AAA/1/2014.

 

 

PRZYKŁAD 4

Poniższe ustawienia spowodują, że dokument będzie oznaczony następująco:
Numer dokumentu/Dowolny tekst/Numer roku
W poniższym przypadku numeracja będzię ciągła przez cały rok.
Z początkiem każdego roku numeracja będzie rozpoczynać się od numeru 1 np. 1/AAA/2014.

 

 

PRZYKŁAD 5

Poniższe ustawienia spowodują, że dokument będzie oznaczony następująco:
Numer dokumentu/Symbol magazynu/Numer rok
Symbol magazynu pobierany jest z ustawień wprowadzonych w menu Słowniki w pozycji Magazyny (możliwość obsługi większej ilości magazynów dostępna jest w programie Magazyn i Faktury PRO Plus).
W poniższym przypadku numeracja będzię ciągła przez cały rok.
Z początkiem każdego roku numeracja będzie rozpoczynać się od numeru 1np. 1/GLW/2014.

 

 

  

WARTO WIEDZIEĆ
Gdy w numeracji zostaną użyte symbole mm lub rrrr - program automatycznie pobierze numer miesiąca oraz roku z bieżącej daty w systemie Windows.