icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Duże Biuro DGCS System-pakiet dla biura rachunkowego


Najważniejsze możliwości:

 • Księga Handlowa
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • e-Deklaracje VAT, CIT, PIT, NIP i JPK
 • Kadry i Płace
 • Fakturowanie, Delegacje

Cena netto: 3 290,00 zł 2 632,00 zł

Duże Biuro DGCS System-pakiet dla biura rachunkowego

Duże Biuro DGCS System  to zintegrowany system dedykowany dla biur rachunkowych oraz osób zajmujących się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych. Umożliwia prowadzenie księgowości opartej o pełną księgowość lub książkę przychodów i rozchodów, obliczanie płac, generowanie e-Deklaracji VAT i PIT oraz plików JPK, wystawianie dokumentów sprzedaży. Współpracuje z programem Płatnik.
Pracuje w sieci komputerowej. Dodatkowa opcja pracy przez internet, stwarza unikalne możliwości do pracy (w pełnym zakresie funkcjonalności) z dowolnej lokalizacji. Może pracować na róznych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux.

 

Pakiet zawiera poniższe moduły:

 

 • Księga handlowa,
 • Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Środki trwałe,
 • Kliometrówka,
 • Kadry i Płace,
 • Delegacje,
 • e-Deklaracje zbiorcze,
 • JPK,
 • Fakturowanie.

 

Licencja:

 • nielimitowana ilość obsługiwanych firm,
 • nielimitowana liczba stanowisk.

KSIĘGA HANDLOWA

 •  możliwość dodawania, edycji i usuwania wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
 •  w pełni obsługuje transakcje związane z obrotem złomem,
 •  automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w module Delegacje oraz Fakturowanie,
 •  księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna),
 •  raporty dziennika, operacji na kontach, obrotów i sald, potwierdzenia sald, VAT i akcyzy, wydruki poleceń księgowania,
 •  kontrola dokumentów nierozksięgowanych i niezbilansowanych,
 •  rozbudowana wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach obcych, jak i w PLN; aktualizacja kursów  
   walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 •  możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT,
 •  wielopoziomowe analityki,
 •  zawiera moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa 
   nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych
   należności i zobowiązań,
 •  rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych,
 •  sortowanie po LP lub według dat,
 •  obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne,
 •  zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji,
 •  umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania,
 •  przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe,
 •  opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,
 •  moduł kasowy
 •  automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów z pozostałych programów z serii Infor System tj Fakturowania, Magazynu, Kadr i 
   Płac, środków trwałych, delegacji itd.

 

 KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 •  pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
 •  w pełni obsługuje transakcje związane z obrotem złomem,
 •  ewidencja zakupów i sprzedaży, zapisywanie danych w poszczególnych kolumnach KPIR,
 •  automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w module Delegacje, Fakturowanie oraz Amortyzacji,
 •  zastosowanie wzorców księgowania do wpisów, domyślne dostarczane wzorce księgowania,
 •  księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. faktury WNT zarówno towarów handlowych jak i inwestycyjnych oraz pozostałych, 
   wynagrodzenia),
 •  rozbudowana wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach obcych, jak i w PLN, aktualizacja kursów
   walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 •  możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT,
 •  sortowanie po LP lub według dat,
 •  moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat,
   możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i
   zobowiązań,
 •  umożliwia rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych,
 •  obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne,
 •  remanenty obliczane zarówno ręcznie jak i automatyczne na podstawie stanów magazynowych,
 •  umożliwia sporządzanie raportów: księgi, VAT i akcyzy,
 •  zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji,
 •  umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania,
 •  przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe,
 •  opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,
 •  moduł kasowy
 • automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów z pozostałych programów z serii Infor System tj Fakturowania, Magazynu, Kadr i Płac, środków trwałych, delegacji itd.


DEKLARACJE

 •  dostępne deklaracje: CIT-2, CIT-2/0, NIP-1, PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-40,
 • VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, ZAW-E1, ZAW-E2,
 •  pola deklaracji wypełniane są danymi z Księgi Przychodów i Rozchodów i Księgi Handlowej,
 •  program pobiera dane: firmy, właścicieli i kwoty potrzebne do wypełnienia deklaracji,
 •  umożliwia wydruk i zapis w formacie .pdf.

 

E-DEKLARACJE

 • wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • wysyłanie najpopularniejszych e-deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty),
  VAT-UE,  VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku)
  PIT-11, PIT-40, PIT-4R,  PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R,
 • zawiera kartotekę e-deklaracji,
 • umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US,
 • posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum,
 • współpracuje ze wszystkimi programami księgowymi Infor System.

 

JPK

 • generowanie i wysyłka poniższych plików JPK bezpośrenio z programu:
  - JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT),
  - JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
  - JPK_KR (księgi rachunkowe),
  - JPK_FA (faktury VAT). 
 • pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

 

 

DELEGACJE

 

 •  rozlicza wyjazdy służbowe - delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego,
 •  sporządza wydruk polecenia wyjazdu służbowego,
 •  rozlicza przyznane pracownikom ryczałty kilometrowe, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego,
 •  prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu (kilmoetrówkę),
 •  prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu,
 •  sporządza zestawienia delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie,
 •  możliwość rozliczania delegacji zagranicznych.

 

KADRY

 

 • sporządzanie wszystkich niezbędnych formularzy kadrowych między innymi: umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy,
 • rejestracja danych kadrowych o pracowniku,
 • import danych pracowników z Płatnika ZUS oraz Płac DOS z serii MultiFirma.
 • podział pracowników na grupy oraz działy,
 • ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów,
 • ewidencja wykształcenia - uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUS'u,
 • ewidencja członków rodziny pracownika,
 • prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy,
 • ścieżka kariery pracownika w firmie,
 • automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników,
 • rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika,
 • ewidencja urlopów,
 • odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excel'a
 • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.).

 PŁACE

 •  sporządza wszystkie podstawowe formularze kadrowe m.in. umowy o pracę, zaświadczenia
 • o zatrudnieniu, świadectwa pracy,
 •  podział pracowników na grupy oraz działy,
 •  rejestracja danych kadrowych o pracowniku,
 •  naliczanie wynagrodzeń,
 •  definiowanie własnych składników płacowych,
 •  wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  tworzenie kilku rodzajów list płac oraz kilku list płac w jednym miesiącu,
 •  rozlicza urlopy, staże i zasiłki, wynagrodzenia chorobowe,
 •  rozlicza umowy cywilno-prawne,
 •  współpraca z programem Płatnik,
 •  przygotowanie deklaracji podatkowych realizowanych przez Płatnika dla pracowników,
 •  drukowanie zaświadczeń o zarobkach,
 •  sporządza deklaracje: PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 4R, PIT 5.


FAKTUROWANIE

 • wystawianie wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży: faktur , paragonów, VAT marża, faktur dla firm nie będących płatnikami VAT,
 • eksportowych, wewnątrzwspólnotowych,
 • edycja oraz korekty dokumentów sprzedaży,
 • kartoteki wszystkich dokumentów,
 • zestaw słowników, umożliwiających defniowanie elementów przydatnych w trakcie sprzedaży: cenników, towarów i usług, kontahentów, form płatności, kont bankowych,
 • obsługa wybranych kas i drukarek fiskalnych,
 • zestaw raportów obrazujących zestawienia sprzedaży, płatności kontrahentów, a także rejestr Vat,
 • rozrachunki: raporty płatności, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

   

Wymagania systemowe

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Pakiet: Duże Biuro DGCS System - biuro rachunkowe: bez limitu: firm, stanowisk, pracowników, środków trwałych 3 290,00 zł 2 632,00 zł 4 046,70 zł 3 237,36 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Duże Biuro DGCS System - kolejne stanowisko 700,00 zł 861,00 zł basket
Duże Biuro DGCS System (oferta specjalna dla użytkowników Księga Przychodów i Rozchodów, Księga Handlowa FIK, Płace DOS ) 1 390,00 zł 1 709,70 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Duże Biuro DGCS System - bez limitu: pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 21.00 1 390,00 zł 1 709,70 zł basket
Duże Biuro DGCS System - bez limitu: pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje (aktualizacja): przedłużenie nieaktualnego abonamentu 1 490,00 zł 1 832,70 zł basket