icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Fakturowanie PRO Plus


Najważniejsze możliwości:

 • Wystawia dokumenty sprzedaży
 • Drukuje faktury w języku angielskim
 • Wystawia oferty i zamówienia
 • Pobiera dane kontrahentów z GUS
 • Kontroluje należności
 • Generuje pliki JPK
 • Sporządza zestawienia sprzedaży

Cena netto: 120,00 zł 96,00 zł

Fakturowanie PRO Plus

Fakturowanie PRO Plus to program do wystawiania wszelkich typów dokumentów sprzedaży. Jest rozszerzoną wersją Fakturowania PRO.

 

Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:

 • Zamówienia od odbiorców oraz Zamówienia do dostawców,
 • Wydruk w języku polsko/angielskim, angielskim Faktur, Faktur WDT, Faktur Eksportowych,
 • Oferty dla klientów,
 • Faktury Zaliczkowe w walucie oraz Faktury Końcowe w walucie,
 • Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych,
 • Licencja na 5 komputerów.

 

Najważniejsze możliwości:

 • wystawia wszystkie typy dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie,
 • pobiera dane kontrahentów z GUS po wpisaniu nr NIP,
 • weryfikuje status kontrahentów na Białej liście,
 • pobiera kursy walut z NBP,
 • prezentuje logo firmy na wydrukach,
 • zapisuje dokumenty do PDF i wysyła na e-mail klienta,
 • rozlicza należności od kontrahentów,
 • generuje pliki JPK_V7M, JPK_VAT i JPK_FA. 

FAKTUROWANIE

 

wystawia dokumenty sprzedaży za towary i usługi w dowolnej walucie tj.:   

 • Faktury,
 • Faktury polskie w dowolnej walucie,
 • Faktury uproszczone,
 • Paragony,
 • Faktury pro forma,
 • Faktury marża,
 • Faktury zaliczkowe, Faktury końcowe,
 • Faktury zaliczkowe walutowe, Faktury końcowe walutowe,
 • Faktury eksportowe,
 • Faktury WDT,
 • Faktury wewnętrzne,
 • Faktury bez VAT,
 • Faktury metoda kasowa (Mały Podatnik),
 • Faktury do Paragonu,
 • Faktury do Faktur proforma,
 • Faktura OSS,


Ponadto:

 • umożliwia edycję, korygowanie i usuwanie dokumentów,
 • zapisuje je jako plik PDF i wysyła na e-mail kontrahenta, bezpośrednio z programu,
 • umożliwia wprowadzanie na dokumenty sprzedaży nazw towarów / usług, które nie zapisują się w słownikach towarów / usług (wykorzystywane jednorazowo),
 • powiela / kopiuje dokumenty tj. przenosi zawartość wcześniej wystawionego do bieżącego z zachowaniem możliwości jego edycji,
 • drukuje dokumenty sprzedaży w języku polsko/angielskim, angielskim (Faktury, Faktury WDT, Faktury Eksportowe),
 • pozwala umieścić logo firmy oraz inne elementy graficzne na wydrukach dokumentów sprzedaży, 
 • umożliwia przypisywanie plików (np. zdjęcia, certyfikaty, specyfikacje, umowy) do towarów, usług, kontrahentów oraz wystawionych dokumentów,
 • posiada nieograniczony ilościowo słownik kontrahentów, towarów i usług,
 • wystawia noty korygujące,
 • udziela rabatów przy sprzedaży oraz umożliwia ich definiowanie dla określonych towarów / usług i kontrahentów,
 • pozwala na utworzenie do pięciu cenników, przypisanie jednego z nich do kontrahenta lub grupy kontrahentów, określenie rabatu dla cenników,
 • kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami,
 • wystawia wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe,
 • wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów, usług lub wystawionych dokumentów sprzedaży,
 • umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym okresie, dzięki m.in. kontynuacji numeracji dokumentów,
 • nalicza podatek VAT od netto lub od brutto,
 • umożliwia definiowanie uprawnień użytkownikom do określonych funkcji programu,
 • współpracuje z drukarkami fiskalnymi (również zgodnymi z protokołem Thermal) m.in.:
  - Posnet, 
  - Novitus, 
  - Emar Printo, 
  - Elzab Mera TE TFT, 
  - Elzab Mera TE FV TFT,
  - Innova DF-1.
 • współpracuje z czytnikiem kodów kreskowych,

 • informuje o łącznej wadze towarów dla transakcji, wyświetlana jest podczas wystawiania dokumentu wydania/sprzedaży,
 • wyświetla historię m.in. cen, w jakich sprzedawano kontrahentowi wybrane towary i usługi,
 • pobiera dane klientów z GUS na podstawie nr NIP i zapisuje je w Słowniku kontrahentów,
 • przydziela towary, usługi oraz kontrahentów do grupy nieaktywne, gdy nie będą potrzebne
 • pozwala na wielokrotne wystawianie faktury korygującej dla tego samego dokumentu sprzedaży,
 • powiela / kopiuje definicje towarów i usług,
 • pobiera kursy walut z serwera NBP,
 • drukuje oznaczenia dostaw GTU, procedur VAT oraz typu dokumentu na dokumentach sprzedaży,
 • generuje pliki JPK_V7M, JPK_VAT oraz JPK_FA,
 • umożliwia lokalne wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
 • współpracuje z modułem E-Archiwizator PRO umożliwiającym bezpieczne tworzenie, wysyłanie i przechowywanie w chmurze kopii zapasowych baz danych - więcej
   

ZAMÓWIENIA

 • wystawia zamówienia dla odbiorców i dostawców,
 • automatycznie realizuje zamówienia dla odbiorców poprzez wystawienie do nich Faktury, Paragonu lub Faktury Pro-Forma,
 • lista zamówień wyświatlana jest wg typu: zrealizowane, niezrealizowane.
   

OFERTY

 • sporządza oferty dla odbiorców,
 • automatycznie realizuje oferty dla odbiorców poprzez wystawienie do nich Faktury, Paragonu lub Faktury Pro-Forma,
 • lista ofert wyświetlana jest wg typu: zrealizowane, niezrealizowane,
   

PRZELEWY

 • sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe,
 • umożliwia wprowadzenie wielu kont firmowych,


KASA

 • sporządza dokumenty kasowe tj. KP, KW, Raporty Kasowe,
 • obsługuje nieograniczoną ilość niezależnych kas,

 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI

 • eksportuje dane do programów Microsoft Word i Excel oraz Open Office/Libre Office Writer i Calc,
 • automatycznie księguje dokumenty sprzedaży w programie Księga  Przychodów i Rozchodów PRO oraz PLUS,
 • pełny import danych z programów Fakturowanie i Magazyn Biznesmen i Biznesmen mała firma,

 

Wymagania systemowe:

- komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2GHz lub więcej)
- minimum 4 GB pamięci RAM,
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz,
- system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
  Windows Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,
- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 
  - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
- wymagany zakup aktualizacji do programu po 12 miesiącach.
 

Artykuły powiązane

Czy można pracować zdalnie z programami dGCS Biznesmen?

Jak utworzyć promocję na towar lub grupę towarową

Jak wystawić Fakturę w obcej walucie dla kontrahenta zagranicznego

Jak wystawić Fakturę w obcej walucie dla polskiego kontrahenta

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 2

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Powielanie faktur, towarów lub usług

Konfiguracja programu dla pracy sieciowej

Jak poprawnie wystawić Fakturę korygującą

Uzupełnianie płatności

Jak poprawnie wystawić Fakturę odwrotne obciążenie

Konfiguracja formatu numeracji dokumentu

Faktura zaliczkowa - jak prawidłowo ją wystawić?

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Fakturowanie PRO Plus - 1 firma / 5 stanowisk 120,00 zł 96,00 zł 147,60 zł 118,08 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Fakturowanie PRO Plus - licencja na kolejne stanowisko 50,00 zł 61,50 zł basket
Fakturowanie PRO Plus - licencja na kolejną firmę 75,00 zł 92,25 zł basket
Fakturowanie PRO Plus - 1 firma / 5 stanowisk (oferta specjalna dla użytkowników Fakturowanie PRO, Fakturowanie Mała Firma) 100,00 zł 123,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Fakturowanie PRO Plus - 1 firma / 5 stanowisk (aktualizacja) 100,00 zł 123,00 zł basket
Fakturowanie PRO Plus - 3 firmy / 5 stanowisk (aktualizacja) 170,00 zł 209,10 zł basket
Fakturowanie PRO Plus - 10 firm / 5 stanowisk (aktualizacja) 280,00 zł 344,40 zł basket