icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Małe Biuro DGCS System-pakiet dla biura rachunkowego


Najważniejsze możliwości:

 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • Kadry i Płace, import danych
 • e-Deklaracje VAT, PIT, NIP, ZUS i JPK
 • Fakturowanie, Delegacje

Cena netto: 1 200,00 zł

Małe Biuro DGCS System-pakiet dla biura rachunkowego

Małe Biuro DGCS System to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla biur rachunkowych oraz osób zajmujących się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych. Umożliwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obliczanie płac, wystawianie dokumentów sprzedaży, generowanie e-Deklaracji VAT i PIT oraz plików JPK. Współpracuje z programem Płatnik. Pracuje w sieci komputerowej. Dodatkowa opcja pracy przez internet, stwarza unikalne możliwości do pracy (w pełnym zakresie funkcjonalności) z dowolnej lokalizacji. Może pracować na różnych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux.

 

Pakiet zawiera poniższe moduły:

 • Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Środki trwałe,
 • Kliometrówka,
 • Kadry i Płace,
 • Delegacje,
 • e-Deklaracje zbiorcze,
 • JPK,
 • Fakturowanie.

 

Licencja:

 

 • nielimitowana ilość obsługiwanych firm,
 • nielimitowana liczba stanowisk.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • możliwość dodawania, edycji i usuwania wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
 • w pełni obsługuje transakcje związane z obrotem złomem,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży, zapisywanie danych w poszczególnych kolumnach KPIR,
 • automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w module Delegacje, Fakturowanie oraz Amortyzacji,
 • zastosowanie wzorców księgowania do wpisów, domyślne dostarczane wzorce księgowania,
 • księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. faktury WNT zarówno towarów handlowych jak i inwestycyjnych oraz pozostałych, wynagrodzenia),
 • rozbudowana wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach obcych, jak i w PLN; aktualizacja kursów walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 • możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT,
 • sortowanie po LP lub według dat,
 • moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań,
 • umożliwia rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych,
 • obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne,
 • remanenty obliczane zarówno ręcznie jak i automatyczne na podstawie stanów magazynowych,
 • umożliwia sporządzanie raportów: księgi, VAT i akcyzy,
 • zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji,
 • program umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania,
 • przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe,
 • opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,
 • moduł kasowy,
 • automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów z pozostałych programów z serii Infor System tj Fakturowania, Magazynu, Kadr i Płac, środków trwałych, delegacji itd.

 

DEKLARACJE

 • dostępne deklaracje: CIT-2, CIT-2/0, NIP-1, PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-40,
 • VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, ZAW-E1, ZAW-E2 ,
 • pola deklaracji wypełniane są danymi z Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • program pobiera dane: firmy, właścicieli i kwoty potrzebne do wypełnienia deklaracji,
 • umożliwia wydruk i zapis w formacie .pdf.

 

E-DEKLARACJE

 • wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • wysyłanie najpopularniejszych e-deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty),
  VAT-UE,  VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku)
  PIT-11, PIT-40, PIT-4R,  PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R,
 • zawiera kartotekę e-deklaracji,
 • umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US,
 • posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum,
 • współpracuje ze wszystkimi programami księgowymi Infor System.

 

JPK

 • generowanie i wysyłka poniższych plików JPK bezpośrenio z programu:
  - JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT),
  - JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
  - JPK_KR (księgi rachunkowe),
  - JPK_FA (faktury VAT). 
 • pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

 

DELEGACJE

 • rozlicza wyjazdy służbowe - delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego,
 • sporządza wydruk polecenia wyjazdu służbowego,
 • rozlicza przyznane pracownikom ryczałty kilometrowe, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego,
 • prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu (kilmoetrówkę),
 • prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu,
 • sporządza zestawienia delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie,
 • możliwość rozliczania delegacji zagranicznych.

 

KADRY

 • sporządzanie wszystkich niezbędnych formularzy kadrowych między innymi: umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy,
 • rejestracja danych kadrowych o pracowniku,
 • import danych pracowników z Płatnika ZUS oraz Płac DOS z serii MultiFirma,
 • podział pracowników na grupy oraz działy,
 • ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów,
 • ewidencja wykształcenia - uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUS'u,
 • ewidencja członków rodziny pracownika,
 • prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy,
 • ścieżka kariery pracownika w firmie,
 • automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników,
 • rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika,
 • ewidencja urlopów,
 • odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excel'a
 • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.).
   

PŁACE

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie),
 • wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rozliczanie urlopów, staży i zasiłków,
 • tworzenie kilku rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych,
 • sporządzanie kilku list płac w jednym miesiącu,
 • automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów,
 • próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • przesyła deklaracje i zgłoszenia ZUS do programu Płatnik,
 • drukowanie zaświadczeń o zarobkach,
 • definiowanie kalendarza dni wolnych i świąt,
 • sporządza deklaracje: PIT-11, PIT-4, PIT-40, PIT-4R.

 

FAKTUROWANIE

 • wystawianie wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży: faktur , paragonów, VAT marża, faktu dla firm nie będących płatnikami VAT,
 • eksportowych, wewnątrzwspólnotowych,
 • możliwość edycji oraz korekty dokumentów sprzedaży,
 • kartoteki wszystkich dokumentów,
 • zestaw słowników, umożliwiających defniowanie elementów przydatnych w trakcie sprzedaży: cenników, towarów i usług, kontahentów, form płatności, kont bankowych,
 • obsługa wybranych kas i drukarek fiskalnych,
 • zestaw raportów obrazujących zestawienia sprzedaży, płatności kontrahentów, a także rejestr Vat,
 • rozrachunki: raporty płatności, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

Wymagania systemowe

 • procesor: 1.5 GHz;
 • pamięć RAM: 2 GB;
 • min. rozdzielczość ekranu: 1024×768 pkt;
 • wolne miejsce na dysku twardym: >1 GB (zależy od ilości danych);
 • system operacyjny: Windows 7, 8, 10, 11, Linux, macOS (od wersji 10.13 – High Sierra) lub inny, na którym jest dostępna maszyna wirtualna Javy;
 • serwer bazy danych Firebird w wersji 3.0.x.

 

Wersje instalacyjne:

 

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
bez limitu: firm / stanowisk / pracowników / środków trwałych 1 200,00 zł 1 476,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto
bez limitu: pracowników / firm / stanowisk / środków trwałych / zbiorcze e-deklaracje 1 200,00 zł 1 476,00 zł basket