icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Programy dla biur rachunkowych


Programy księgowe dla biur rachunkowych
Nasze programy księgowe dla biur rachunkowych ułatwią pracownikom tych firm realizację usług oraz pomogą zadbać o porządek w dokumentach. Są przeznaczone zarówno dla mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Łatwość obsługi i wyposażenie w różnorodne funkcje sprawia, że nasze oprogramowanie jest niezwykłe przydatne i optymalizuje codzienne działania firmy. Dzięki niemu wykonywanie takich działań, jak np. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów czy ewidencji VAT przebiega szybciej, a wszystkie niezbędne dane są przechowywane w jednym miejscu na komputerze, co oszczędza miejsce w biurze, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo.

 

Duże Biuro DGCS System-pakiet dla biura rachunkowego Cena netto: 1 700,00 zł

Duże Biuro DGCS System  to zintegrowany system dedykowany dla biur rachunkowych oraz osób zajmujących się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych. Umożliwia prowadzenie księgowości opartej o pełną księgowość lub książkę przychodów i rozchodów, obliczanie płac, generowanie e-Deklaracji VAT i PIT oraz plików JPK, wystawianie dokumentów sprzedaży. Współpracuje z programem Płatnik.
Pracuje w sieci komputerowej. Dodatkowa opcja pracy przez internet, stwarza unikalne możliwości do pracy (w pełnym zakresie funkcjonalności) z dowolnej lokalizacji. Może pracować na róznych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux.

 

Pakiet zawiera poniższe moduły:

 

 • Księga handlowa,
 • Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Środki trwałe,
 • Kliometrówka,
 • Kadry i Płace,
 • Delegacje,
 • e-Deklaracje zbiorcze,
 • JPK,
 • Fakturowanie.

 

Licencja:

 • nielimitowana ilość obsługiwanych firm,
 • nielimitowana liczba stanowisk.


Więcej

Małe Biuro DGCS System-pakiet dla biura rachunkowego Cena netto: 1 200,00 zł

Małe Biuro DGCS System to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla biur rachunkowych oraz osób zajmujących się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych. Umożliwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obliczanie płac, wystawianie dokumentów sprzedaży, generowanie e-Deklaracji VAT i PIT oraz plików JPK. Współpracuje z programem Płatnik. Pracuje w sieci komputerowej. Dodatkowa opcja pracy przez internet, stwarza unikalne możliwości do pracy (w pełnym zakresie funkcjonalności) z dowolnej lokalizacji. Może pracować na różnych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux.

 

Pakiet zawiera poniższe moduły:

 • Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Środki trwałe,
 • Kliometrówka,
 • Kadry i Płace,
 • Delegacje,
 • e-Deklaracje zbiorcze,
 • JPK,
 • Fakturowanie.

 

Licencja:

 

 • nielimitowana ilość obsługiwanych firm,
 • nielimitowana liczba stanowisk.


Więcej

Środki Trwałe DGCS System - biuro rachunkowe Cena netto: 280,00 zł

Środki Trwałe DGCS System to profesjonalny program do obsługi ewidencji środków trwałych oraz dokonywania operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych w firmach o dowolnym profilu działalności oraz w biurach rachunkowych. Posiada zaawansowane i wymagane przepisami prawa funkcje raportowania.

 Więcej

Kadry, Płace i ZUS PRO-biuro rachunkowe Cena netto: 590,00 zł

Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO to nowoczesny program kadrowo-płacowy, wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
Program do kadr i płac ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, obsługę nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Posiada automatyczny eksport i import danych do programu Płatnik.

Najważniejsze możliwości:

 • ewidencja kadrowa,
 • umowy o pracę,
 • obliczanie płac,
 • listy płac,
 • umowy cywilno - prawne,
 • ewidencja obecności i nieobecności,
 • deklaracje ZUS,
 • współpraca z programem Płatnik,
 • e-deklaracje PIT,
 • oddelegowania pracowników za granicę (opcja dodatkowo płatna), 
 • PPK Pracownicze Plany Kapitałowe. 


Więcej

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System-biuro rachunkowe Cena netto: 680,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System to intuicyjny system służący do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu z ewidencją VAT. Przeznaczony jest dla biur rachunkowych. Umożliwia księgowanie dokumentów zakupu i sprzedaży w dowolnej walucie oraz dokumentów kasowych. Sporządza wiele istotnych dla działań firmy zestawień. Generuje e-Deklaracje VAT i PIT oraz pliki JPK. Prowadzi kontrolę zobowiązań i należności. Posiada różnorodne opcje konfiguracyjne przydatne dla bardziej wymagających użytkowników. Architektura programu typu klient-serwer gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo pracy w sieci. Udostępnienie narzędzi do pracy zdalnej przez internet powoduje, że aplikacja może być swobodnie wykorzystywana w telepracy, a także znacząco usprawnia funkcjonowanie biur rachunkowych, dając możliwość aktywnej współpracy z ich klientami w zakresie raportowania, czy wprowadzania dokumentów. Może pracować na róznych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux oraz Unix.

 

Najważniejsze możliwości:

 • księga przychodów i rozchodów, ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe (do 5),
 • kilometrówka, delegacje,
 • kadry i płace (do 5 pracowników),
 • e-deklaracje,
 • JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_FA,
 • wystawianie faktur, zapis do PDF i wysyłka e-mailem.

 

Licencja:

 • do 10 lub 30 firm lub nielimitowana ilość obsługiwanych firm,
 • nielimitowana liczba stanowisk.


Więcej

Księga Handlowa DGCS System-biuro rachunkowe Cena netto: 1 000,00 zł

Księga Handlowa DGCS System Biuro to program przeznaczony dla biur rachunkowych do prowadzenia pełnej księgowości. Realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji, JPK oraz różnego rodzaju zestawień i raportów. Dzięki szerokim możliwościom pracy zdalnej przez internet, program stanowi idealne narzędzie do wymiany danych pomiędzy modułami (np. magazyn, księga handlowa). Jest to doskonałe rozwiązanie również dla biur rachunkowych, zainteresowanych usprawnieniem swojej współpracy z klientami poprzez umożliwienie im zdalnego wprowadzania dokumentów, czy dostęp do systemu raportów. Może pracować na róznych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux oraz Unix.

 

Najważniejsze możliwości:

 • dziennik księgowań,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • plan kont,
 • środki trwałe (do 5),
 • kilometrówka, delegacje,
 • kadry i płace (do 5 pracowników),
 • e-deklaracje,
 • JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP.

 

Licencja:

 • do 10 firm lub nielimitowana ilość obsługiwanych firm,
 • nielimitowana liczba stanowisk.


Więcej

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus-biuro rachunkowe Cena netto: 480,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT, środków trwałych oraz kilometrówki. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK.  Zawiera moduł do obliczania wynagrodzeń oraz podstawowej ewidencji kadrowej (mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5-pracowników).
 
Najważniejsze możliwości:
 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe,
 • kilometrówka,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
 • Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe),
 • e-deklaracje,
 • generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP


Więcej

Kadry i Płace DGCS System-biuro rachunkowe Cena netto: 880,00 zł

Kadry i Płace DGCS System Biuro to program wspomagający pracę działów rachuby płac w biurach rachunkowych. Ułatwia rejestrowanie danych kadrowych pracownika, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie z ZUS i US. Współpracuje z programem Płatnik. Uwzględnia wymogi zreformowanych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Importuje podstawowe dane z programu Płatnik, Płace DOS (dGCS S.A.) oraz poprzez plik xls o określonym formacie. Może pracować na róznych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux oraz Unix.Więcej

Biuro Rachunkowe PRO Plus Cena netto: 1 600,00 zł

Biuro Rachunkowe PRO Plus to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla biur rachunkowych. Ułatwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu, ewidencji VAT, środków trwałych, kilometrówki oraz kadr i płac. Sporządza deklaracje PIT, VAT, ZUS oraz współpracuje z programem Płatnik. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK. W skład pakietu wchodzą następujące programy:

 • Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO 50 lub 500 firm,
 • Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO do 100 pracowników / 50 lub 500 firm,
 • Fakturowanie PRO 50 lub 500 firm. 

Licencja pozwala na instalację programów na nielimitowanej ilości stanowiskach, obsługę do 50 lub 500 podmiotów gospodarczych oraz na wprowadzenie w każdym z nich do 100 pracowników.Więcej

Zdalna Praca PRO Cena netto: 350,00 zł

Zdalna Praca jest oprogramowaniem, umożliwiającym korzystanie z dowolnego programu dGCS Biznesmen poza siedzibą firmy, zainstalowanego na komputerze w firmie. Głównym jej zadaniem jest bezpieczne udostępnienie programów ich użytkownikom i aktualnych danych w każdym miejscu, gdzie mogą być potrzebne. Dedykowany jest firmom, których pracownicy np. pracują w terenie lub w domu i potrzebują mieć dostęp do programu oraz jego bazy danych, zainstalowanych na komputerze w firmie.

Uwaga!!!

Osoba pracująca zdalnie musi znać zdefiniowaną nazwę użytkownika, hasło oraz numer IP komputera (musi być stały), z którym się łączy.

Najważniejsze zalety programu Zdalna Praca:

 • Efektywne uruchamianie wybranych programów na wskazanym komputerze poza firmą np. w domu
  Użytkownik zdalny ma dostęp wyłącznie do programu, a nie do zawartości całego komputera. Możesz w pełni korzystać z udostępnionego programu m.in. wystawiać faktury, księgować, obliczać płace, drukować, sporządzać zestawienia.
 • Uruchomiony zdalnie program wygląda identycznie jakby był otwarty na komputerze w siedzibie firmy
  Wystarczy dostęp do internetu (zdalna praca przez internet). Działa równie szybko i sprawnie nawet na łączach o słabej przepustowości, gdy korzysta z niego większa liczba użytkowników. Dodatkową jego zaletą jest prosta instalacja oraz automatyczna aktualizacja.
 • Pełna kontrola nad danymi
  Baza danych jest umieszczona na komputerze w Twojej firmie i to Ty decydujesz komu i jaki program udostępnić zdalnie. Połączenie jest szyfrowane, co czyni je bezpiecznym.
 • Praca oddziałowa
  Udostępnione zdalnie programy mogą być równocześnie uruchamiane przez wielu uprawnionych użytkowników pracujących w centrali, oddziałach lub poza firmą.


Więcej

Małe Biuro Rachunkowe PRO Cena netto: 1 000,00 zł

Małe Biuro Rachunkowe PRO to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla małych biur rachunkowych. Ułatwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu, ewidencji VAT, środków trwałych, kilomentrówki oraz kadr i płac. Sporządza deklaracje PIT, VAT oraz ZUS. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK. Współpracuje z programem Płatnik. W skład pakietu wchodzą następujące programy:

 • Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO do 50 firm,
 • Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO do 10 pracowników / 50 firm,
 • Fakturowanie PRO do 50 firm.

Licencja pozwala na instalację programów na nielimitowanej ilości stanowiskach, obsługę do 50 podmiotów gospodarczych oraz na wprowadzenie w każdym z nich do 10 pracowników.Więcej

e-Deklaracje zbiorcze DGCS System - biuro rachunkowe Cena netto: 480,00 zł

E-Deklaracje zbiorcze DGCS System dla biur rachunkowych to system umożliwiający wysyłkę wielu deklaracji elektronicznych do Urzędu Skarbowego, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Więcej

e-Deklaracje zbiorcze - biuro rachunkowe Cena netto: 480,00 zł

E-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych to system umożliwiający wysyłkę wielu deklaracji elektronicznych oraz plików JPK do Urzędu Skarbowego, za pomocą jednego podpisu elektronicznego.

 

 Więcej

Szkolenie: Przygotowanie i wysyłka plików JPK Cena netto: 100,00 zł

Zakres szkolenia:

 

- rodzaje plików JPK i ich wymagania,
- jakie firmy i od kiedy są zobowiązane do ich przekazywania urzędom skarbowym,
- jak prawidłowo przygotować pliki JPK do wysyłki,
- konfiguracja oprogramowania DGCS Biznesmen,
- jak wysyłać pliki JPK,
- najczęstsze błędy użytkowników.

 

Szkolenie odbywa się zdalnie. Nasz konsultant łączy się z klientem telefonicznie, a dodatkowo za jego zgodą przejmuje zdalnie pulpit komputera. Prezentuje i konfiguruje oprogramowanie, aby przygotować je do prawidłowej wysyłki plików JPK.

 

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, nasz konsultant skontaktuje się z Państwem na podany nr telefonu, w celu ustalenia terminu szkolenia.Więcej

E-Archiwizator PRO Cena netto: 110,00 zł 55,00 zł

E-Archiwizator PRO jest programem umożliwiającym wysyłanie i przechowywanie w chmurze kopii zapasowych baz danych, pochodzących z programów Biznesmen PRO.


Stworzyliśmy go, aby dodatkowo zabezpieczyć dane Twojej firmy przed częstymi atakami hakerskimi, awarią komputerów i innymi przypadkami losowymi.

Aktualnie jedynym skutecznym sposobem na zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa danych, jest wykonywanie przynajmniej jednej kopii danychw zewnętrznej lokalizacji np. w chmurze. Dlatego poza wykonywaniem lokalnej kopii bazy, bardzo istotne jest wykorzystanie dodatkowych rozwiązań, które zabezpieczą ciągłość pracy Twojej firmy.


Zachęcamy do zapoznania się z listą zalet zastosowania E-Archiwizatora PRO.Więcej

Bezpieczne dane - System do archiwizacji baz danych Cena netto: 480,00 zł

Bezpieczne dane to dodatkowy moduł służący do automatycznego tworzenia kopii baz danych prowadzonych w programach DGCS System.
Umożliwia wybór harmonogramu wykonywania kopii zapasowych: częstotliwość tworzenia kopii dobierana jest wg własnych potrzeb. Użytkownik może definiować harmonogram indywidualnie dla każdej bazy lub np. jeden dla wszystkich baz.

Aplikacja działa w oparciu o tzw. magazyny kopii zapasowych. Umożliwia wykonywanie kopii w wybranym przez użytkownika miejscu. Kopie gromadzone mogą być np:

- w lokalnym folderze znajdującym się na dysku komputera użytkownika
- dysku zewnętrznym
- na koncie serwera plików FTP
- na koncie aplikacji Dropbox (wykonywanie kopii baz na bezpiecznym serwerze zewnętrznym)

 Więcej

Repozytorium raportów - zapanuj nad dokumentami Cena netto: 480,00 zł

DGCS System Repozytorium raportów jest rozszerzeniem, które usprawnia organizację pracy, pozwala na szybki dostęp do dokumentacji z dowolnego miejsca oraz ogranicza koszt związany z wydrukiem.

Główne funkcje:

 • Definiowanie zestawu raportów, zapisywanie dowolnego raportu z systemu (także zestawu raportów);
 • Przeglądanie raportów (zapisanych w kartotece raportów w repozytorium);
 • Szybki podgląd wybranego raportu z repozytorium oraz jego wydruk (zaprezentowany zostanie raport w systemowym oprogramowaniu do odtwarzania plików w formacie PDF (np. Acrobat Reader));
 • Usunięcie niechcianego raportu z repozytorium;
 • Uporządkowanie miejsca przechowywania dokumentów - dodane raporty do repozytorium są uporządkowane tematycznie i okresowo: "nazwa bazy danych" → "Raporty" → "rok rozliczeniowy";
 • Każdy raport można wysłać e-mailem z poziomu programu (także zbiorowo).


Więcej

Repozytorium dokumentów (elektroniczny obieg dokumentów) Cena netto: 480,00 zł

DGCS System Repozytorium dokumentów (elektroniczny obieg dokumentów) jest rozszerzeniem do DGCS System, które pozwala na proste i sprawne zarządzanie dokumentami. Od rejestracji po odbiór dokumentu.

Główne funkcje:

 • Rejestrowanie i skanowanie dokumentów bezpośrednio do systemu;
 • Gromadzenie dokumentów w systemie w różnych formatach (*jpg, *pdf, *doc, *xls, *png, itp.);
 • Przekazywanie dokumentów zgodnie z ustalonym schematem.


Więcej

Repozytorium JPK (zbiorcza wysyłka JPK) Cena netto: 480,00 zł

Repozytorium JPK jest rozszerzeniem, które pozwala na przechowywanie w jednym miejscu wszystkich wygenerowanych plików JPK oraz ich zbiorczą wysyłkę.

Główne funkcje:

 • Dodanie każdego wygenerowanego i wysłanego JPK z DGCS System do repozytorium. Funkcjonalność dostępna z okna generowania JPK oraz z opcji wczytania JPK z pliku i wysłania do serwera Ministerstwa Finansów;
 • Podgląd wysłanego pliku zapisanego w repozytorium w postaci drzewa XML lub danych XML. Opcja dostępna z okna kartoteki wysłanych JPK;
 • Usunięcie niechcianego JPK z repozytorium w kartotece wysłanych JPK. Dostępne z poziomu okna kartoteki wysłanych JPK;
 • Dodanie plików JPK do repozytorium (wysłanych do serwera Ministerstwa Finansów) do lokalizacji uporządkowanych tematycznie. W repozytorium katalogi są założone w hierarchii: "nazwa bazy danych" → "JPK". W wybranym katalogu repozytorium JPK dostępne są wszystkie pliki JPK konkretnej bazy danych.
 • Przygotowanie JPK do wysyłki w oknie generowania JPK z zapisem pliku w repozytorium;
 • Uruchamianie dla jednej bazy z poziomu modułów kartoteki przygotowanych JPK do wysyłki oraz dla wszystkich baz danych z poziomu okna wyboru baz danych;
 • Zbiorcza wysyłka przygotowanych JPK z poziomu kartoteki przygotowanych JPK do wysyłki;
 • Zbiorcze i pojedyncze usuwanie przygotowanych JPK z poziomu kartoteki przygotowanych JPK do wysyłki;
 • Podgląd pliku JPK w postaci drzewa XML lub danych XML z poziomu kartoteki przygotowanych JPK do wysyłki;
 • Przygotowanie do wysyłki plików JPK w lokalizacjach uporządkowanych tematycznie. W repozytorium katalogi założone są w hierarchii "nazwa bazy danych" → "JPK" → "Przygotowane do wysłania". Tak więc w wybranym katalogu repozytorium JPK dostępne są wszystkie przygotowane do wysyłki pliki JPK konkretnej bazy danych.


Więcej