icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus-biuro rachunkowe


Najważniejsze możliwości:

 • Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt
 • Ewidencje VAT
 • Podstawowa obsługa płac
 • Środki trwałe, Kilometrówka
 • e-Deklaracje, JPK, ZUS

Cena netto: 350,00 zł 175,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus-biuro rachunkowe
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT, środków trwałych oraz kilometrówki. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK.  Zawiera moduł do obliczania wynagrodzeń oraz podstawowej ewidencji kadrowej (mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5-pracowników).
 
Najważniejsze możliwości:
 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe,
 • kilometrówka,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
 • Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe),
 • e-deklaracje,
 • generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • rejestracja zapisów dotyczących księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
 • roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
 • wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień z możliwością podglądu na ekranie.
   
EWIDENCJE
 • zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi lub ewidencji ryczałtu (transakcje: standardowe, zakup paliw,  odwrotne obciążenie, WNT, WDT, eksport, import, trójstronne),
 • wyposażenia, czynności cywilno-prawnych,
 • zestawienia za dany miesiąc i narastająco,
 • wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji) oraz zestawień z możliwością podglądu na ekranie.
 
ŚRODKI TRWAŁE / AMORTYZACJA
 • ewidencja nieograniczonej ilości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • oblicza i księguje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa lub degresywna, amortyzacja okresowa),
 • wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST.
   
ROZRACHUNKI
 • rozliczanie należności i zobowiązań, kontrola terminów płatności,
 • sporządza Wezwania do zapłaty i Noty odsetkowe,
 • sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, KP, KW, Raporty Kasowe.
   

KILOMETRÓWKA

 • Ewidencja przebiegu pojazdów, 
 • Ewidencja kosztów eksploatacji, 
 • Rozliczanie kilometrówki, 
 • Ryczałt kilometrowy, 
 • Wydruki: Zestawienie wyjazdów, Rozliczenie ryczałtu.

KADRY / PŁACE
 • podstawowa ewidencja kadrowa do 5-pracowników (możliwość rozszerzenia za dopłatą),
 • oblicza wynagrodzenia (płaca stała, godzinowa, nadgodziny, premie, dodatki, potrącenia),
 • sporządza Umowy zlecenia i Umowy o dzieło oraz oblicza na ich podstawie Rachunki,
 • ewidencja obecności i nieobecności oraz ich rozliczanie,
   
DEKLARACJE i E-DEKLARACJE
 • podatkowe: PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE,
 • e-Deklaracje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, PIT-4r, PIT-11, PIT-40,
 • przegląd wystawionych deklaracji i wysłanych e-deklaracji (możliwość edycji, wydruku),
 • pobieranie i przechowywanie UPO,
 • ZUS: DRA, RCA, RZA, RSA i inne (współpraca z programem Płatnik).
   
JPK
 • generowanie i wysyłka JPK_VAT,JPK_PKPiR, JPK_EWP,
 • pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
 
INNE
 • rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
 • księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
 • sporządza Noty korygujące,
 • funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
 • eksportuje dane do programów MS Word i Excel
 • automatycznie księguje dokumenty wystawione z programów Fakturowanie PRO oraz Magazyn i Faktury PRO (także z wersji PRO Plus),
 • importuje dane z programów Księga Mała Firma, Księga 2 Biznesmen oraz Księga Przychodów i Rozchodów DOS dGCS S.A.

 

Wymagania systemowe:

- komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2GHz lub więcej)
- minimum 4 GB pamięci RAM,
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz,
- system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
  Windows Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,
- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 
  - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
- wymagany zakup aktualizacji do programu po 12 miesiącach.

 

Czy można pracować zdalnie z programami dGCS Biznesmen?

Jak wysyłać e-deklaracje przy wykorzystaniu modułu E-Deklaracje zbiorcze

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 2

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Konfiguracja programu dla pracy sieciowej

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro - 50 firm / 5 stanowisk 350,00 zł 175,00 zł 430,50 zł 215,25 zł basket
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro - 500 firm / 5 stanowisk 500,00 zł 250,00 zł 615,00 zł 307,50 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 10 pracowników / 50 firm 300,00 zł 369,00 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 10 pracowników / 500 firm 350,00 zł 430,50 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 100 pracowników / 50 firm 790,00 zł 971,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 100 pracowników / 500 firm 1 550,98 zł 1 907,70 zł basket
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO 50 firm / 5 stanowisk (oferta specjalna dla użytkowników Księgi Przychodów i Rozchodów PRO, Księgi Mała Firma, Księgi Przychodów i Rozchodów Biznesmen) 350,00 zł 430,50 zł basket
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO 500 firm / 5 stanowisk (oferta specjalna dla użytkowników Księgi Przychodów i Rozchodów PRO, Księgi Mała Firma, Księgi Przychodów i Rozchodów Biznesmen) 500,00 zł 615,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro - 50 firm / 5 stanowisk (aktualizacja) 350,00 zł 430,50 zł basket
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro - 500 firm / 5 stanowisk (aktualizacja) 500,00 zł 615,00 zł basket