icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus-biuro rachunkowe


Najważniejsze możliwości:

 • Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt
 • Ewidencje VAT
 • Podstawowa obsługa płac
 • Środki trwałe, Kilometrówka
 • e-Deklaracje, JPK, ZUS

Cena netto: 480,00 zł

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus-biuro rachunkowe
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT, środków trwałych oraz kilometrówki. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK.  Zawiera moduł do obliczania wynagrodzeń oraz podstawowej ewidencji kadrowej (mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5-pracowników).
 
Najważniejsze możliwości:
 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe,
 • kilometrówka,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
 • Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe),
 • e-deklaracje,
 • generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • rejestracja zapisów dotyczących księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
 • roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
 • wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień,
 • weryfikacja kontrahentów na Białej liście,
 • rozliczanie Ulgi na złe długi,
 • obsługa procedury VAT OSS,
 • generowanie deklaracji ZUS DRA za właścicieli,

 

EWIDENCJE

 • zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi lub ewidencji ryczałtu (transakcje: standardowe, zakup paliw, WNT, WDT, eksport, import, trójstronne), 
 • wyposażenia, czynności cywilno-prawnych, 
 • zestawienia za dany miesiąc i narastająco,
 • wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji) oraz zestawień,
 • rozliczanie Ulgi na złe długi.

 

ŚRODKI TRWAŁE / AMORTYZACJA

 • ewidencja nieograniczonej ilości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
 • oblicza i księguje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa lub degresywna, amortyzacja okresowa),
 • wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST. 

 

ROZRACHUNKI

 • rozliczanie należności i zobowiązań, kontrola terminów płatności, 
 • sporządza Wezwania do zapłaty i Noty odsetkowe,
 • sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, KP, KW, Raporty Kasowe.


KILOMETRÓWKA

 • Ewidencja przebiegu pojazdów, 
 • Ewidencja kosztów eksploatacji, 
 • Rozliczanie kilometrówki, 
 • Ryczałt kilometrowy, 
 • Wydruki: Zestawienie wyjazdów, Rozliczenie ryczałtu.

 

KADRY / PŁACE

 • podstawowa ewidencja kadrowa do 5-pracowników (możliwość rozszerzenia za dopłatą), 
 • oblicza wynagrodzenia (płaca stała, godzinowa, nadgodziny, premie, dodatki, potrącenia),
 • sporządza  Umowy zlecenia i Umowy o dzieło oraz oblicza na ich podstawie Rachunki,
 • ewidencja obecności i nieobecności oraz ich rozliczanie,

 

DEKLARACJE i E-DEKLARACJE

 • podatkowe: PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-27 i VAT-UE, 
 • e-Deklaracje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, PIT-4r, PIT-11, PIT-40,
 • wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z programu,
 • przegląd wystawionych deklaracji i wysłanych e-deklaracji (możliwość edycji, wydruku),
 • pobieranie i przechowywanie UPO, 
 • ZUS: DRA, RCA, RZA, RSA i inne (współpraca z programem Płatnik).


JPK

 • generowanie i wysyłka JPK_V7M/V7K, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_VAT
 • pobieranie i dukowanie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

 

INNE

 • rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
 • księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
 • sporządza Noty korygujące,
 • funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
 • eksportuje dane do programów MS Word i Excel
 • automatycznie księguje dokumenty wystawione z programów Fakturowanie PRO oraz Magazyn i Faktury PRO (także z wersji PRO Plus), 
 • importuje dane z programów Księga Mała Firma, Księga 2 Biznesmen oraz Księga Przychodów i Rozchodów DOS dGCS S.A.,
 • impotuje pliki JPK_V7M/V7K oraz JPK_VAT do ewidencji sprzdaży.

 

Wymagania systemowe:

- komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2GHz lub więcej)
- minimum 4 GB pamięci RAM,
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz,
- system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
  Windows Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,
- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019,
  - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
- wymagany zakup aktualizacji do programu po 12 miesiącach.

 

Czy można pracować zdalnie z programami dGCS Biznesmen?

Jak wysyłać e-deklaracje przy wykorzystaniu modułu E-Deklaracje zbiorcze

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 2

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Konfiguracja programu dla pracy sieciowej

Wersja Cena Zamów
netto brutto
50 firm / 5 pracowników 480,00 zł 590,40 zł basket
500 firm / 5 pracowników 720,00 zł 885,60 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 10 pracowników / 50 firm 590,00 zł 725,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 10 pracowników / 500 firm 790,00 zł 971,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 100 pracowników / 50 firm 1 290,00 zł 1 586,70 zł basket
Rozszerzenie do Kadry, Płace i ZUS PRO do 100 pracowników / 500 firm 1 490,00 zł 1 832,70 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
50 firm / 5 pracowników 480,00 zł 590,40 zł basket
500 firm / 5 pracowników 720,00 zł 885,60 zł basket