logo  
Centrum
Pomocy

Użytkownicy programów z serii Biznesmen PRO/Podatnik mogą pracować jednocześnie w oparciu o wspólną bazę danych. Takie rozwiązanie zapewnia bardziej efektywną sprzedaż oraz gwarancję niepowtarzalności numerów dokumentów wystawianych przez kilku użytkowników na różnych stanowiskach komputerowych. Liczba komputerów, na ktorych możemy zainstalować program wyszczególniona jest na konkretnej umowie licencyjnej użytkowanego programu.

 

Warunkiem poprawnej pracy w ramach sieci lokalnej jest instalacja tej samej wersji programu na wszystkich komputerach. Na wszystkich stanowiskach program instalujemy w wersji standardowej, nie wymaga on dodatkowej konfiguracji.

 

Pracę należy rozpocząć od instalacji programu na komputerze, na którym zostanie utworzona baza danych tzw. serwerze. Pozostałe komputery będą lączyć się z serwerem w celu uzyskania informacji z bazy danych. Jeśli do tej pory użytkownik korzystał już z programu, można pominąć ten krok.

 

Tworzenie firmy -  bazy danych (serwer).

Po uruchomieniu programu należy wejść w menu System > Otwórz firmę i wybrać opcję Nowa firma.

Uzupełniamy pole Nazwa firmy (skrócona), będzie to nazwa pliku bazy danych - wprowadzamy 1 wyraz (nie ma ona wypływu na późniejsze wydruki dokumentów w programie). W utworzonej bazie zapisywane będą wszystkie dane wprowadzane do programu.

 

 

Nastepnym krokiem jest instalacja programu na komputerze, który będzie tzw. klientem. Program instalujemy identycznie jak w przypadku serwera.

 Poniższe wskazówki wykonujemy na drugim komputerze - kliencie.

Po uruchomieniu programu wchodzimy w menu System > Otwórz firmę. Klikamy na opcję Zmień serwer SQL.

 

 

W oknie konfiguracja serwera bazy danych należy z rozwijanej listy (instancja serwera) wskazać komputer - serwer, z którym chcemy się połączyć. W naszym przypadku komputer nosi nazwę SERWER, więc na liście wystepuje jako SERWER\BIZNESMENPRO.

W polu Rodzaj autoryzacji wybieramy opcję Za pomocą konta Sql serwer.
Użytkownik - sa
Hasło - tr#$AbBIZ3

 

 

Po kliknięciu OK, wyświetli się baza danych utworzona na serwerze. W celu uruchomienia bazy należy zaznaczyć ją na liście poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy i wybranie opcji Otwórz firmę. Aby baza otwierana była automatycznie przy starcie programu należy przed jej otwarciem zaznaczyć opcję Otwieraj wybraną firmę automatycznie przy starcie aplikacji.

 

 

 

 

WARTO WIEDZIEĆ
Działenie na kilku komputerach jednocześnie w opraciu o tę samą bazę danych nie wpływa negatywnie na szybkość pobierania danych z bazy, ani na czas wystawiania dokumentu. Nie istnieje możliwość otwarcia dokumentu np. faktury o tym samym numerze przez dwóch użytkowników - program automatycznie rezerwuje numer faktury w momencie uruchomienia nowego formularza dokumentu.