logo  
Centrum
Pomocy

Kadry, Płace i ZUS PRO

Podkategorie


Najnowsze wpisy


Wysyłka e-deklaracji w tej formie jest obowiązująca dla deklaracji od roku 2023.
Z początkiem każdego roku płatnicy PIT zatrudniający pracowników zobowiązani są do sporządzenia deklaracji PIT-11 i IFT-1 oraz przesłania ich do urzędu skarbowego do 31 stycznia. Termin przekazania ich pracownikom upływa 29-02-2024 roku.
Użytkownicy oprogramowania dGCS Biznesmen z ważnym abonamentem, w zależności od zgłaszanego problemu, mogą otrzymać pomoc w postaci zdalnego przejęcia pulpitu.

Najpopularniejsze wpisy


Deklaracje w wersji elektronicznej (e-deklaracje) generowane z programów Kadry, Płace i ZU PRO oraz Księga Przychodów i Rozchodów PRO mogą być obsługiwane za pomocą aktywnych formularzy PDF dostępnych bezpłatnie na stronach Ministerstwa Finansów.
Baza danych zawiera wszystkie informacje, które zostały wprowadzone do programu. Jej przeniesienie na inny komputer jest prostą czynnością, po wykonaniu której możemy kontynuować pracę w innym miejscu bez utraty danych.
W przypadku awarii komputera lub systemu operacyjnego, na którym zainstalowany jest program z serii Podatnik/Biznesmen PRO istnieje możliwość skopiowania bazy danych i poprawna jej rejestracja na innym, sprawnym komputerze.