logo  
Centrum
Pomocy

Instalacja

Użytkownicy oprogramowania dGCS Biznesmen z ważnym abonamentem, w zależności od zgłaszanego problemu, mogą otrzymać pomoc w postaci zdalnego przejęcia pulpitu.
W momencie, gdy wprowadzane są zmiany do programów z serii Biznesmen PRO, ich użytkownicy powinni wgrać aktualizację.
Jeśli system Windows nie jest w pełni uaktualniony, to w trakcie instalacji programu z serii Biznesmen PRO może pojawić się komunikat o konieczności instalacji dodatku .NET Framework 2.0
Gdy podczas wysyłki e-deklaracji, plików JPK lub samego uruchamiania modułu E-deklaracje zbiorcze i JPK pojawi się komunikat o treści: Nie można połączyć się z bazą danych. Przyczyną mogą być błędne parametry wybranej bazy.
Instrukcja instalacji SQL Server 2008
W przypadku starszych systemów operacyjnych konieczna jest zmiana wersji servera bazy danych SQL, w celu poprawnej obsługi wszystkich funkcji programu Kadry, Płace i ZUS PRO.
Użytkownicy programów z serii Biznesmen PRO/Podatnik mogą pracować jednocześnie w oparciu o wspólną bazę danych. Takie rozwiązanie zapewnia bardziej efektywną sprzedaż oraz gwarancję niepowtarzalności numerów dokumentów wystawianych przez kilku użytkowników na różnych stanowiskach komputerowych.
Użytkownicy programu E-Deklaracje zbiorcze mają możliwość przeniesienia baz danych w łatwy i szybki sposób.
W przypadku uszkodzenia SQL Server można zainstalować go ponownie postępując wg poniższych wskazówek.
Niekiedy podczas próby uruchomienia programu wyświetla się komunikat Sql serwer (TestServer) Połączenie z XXX\BIZNESMENPRO nie powiodło się... Najczęstszą przyczyną jest zatrzymana usługa systemowa odpowiedzialna za połączenie z bazą danych używaną w programie.