logo  
Centrum
Pomocy

Instrukcja instalacji SQL Server 2014

I. Zainstaluj silnik bazy danych SQL Serwer 2014 wg poniższego scenariusza:

1. Pobierz i rozpakuj jedną z poniższych wersji programu do obsługi bazy danych SQL:

wersja dla komputerów z systemem Windows (32 bit) - POBIERZ

wersja dla komputerów z systemem Windows (64 bit) - POBIERZ

2. Uruchom pobrany plik klikając na nim.

3. Otworzy się poniższe okno, w którym kliknij w opcję "New installation or add features to an existing installation".

 

 

4. Zaznacz opcję "I accept the licence terms" i kliknij w NEXT.

 

5. Zaznacz trzy poniższe opcje i kliknij w NEXT.

 

6. Zaznacz kropkę w polu "Named instance" i wpisz następującą nazwę instancji (dużymi literami): BIZNESMENPRO, a następnie kliknij w NEXT.

 

7.W pozycji SQL Server Browser ustaw Automatic w polu Startup Type, Kliknij w NEXT.

 

 8. Zaznacz kropkę w polu "Mixed Mode" i wprowadź następujące hasło: tr#$AbBIZ3, w dwóch polach Enter password i Confirm password, a następnie kliknij w NEXT.

 

9. W kolejnych kilku wyświetlanych oknach kliknij w opcję NEXT, a w ostatnim, poniższym kliknij w CLOSE.