logo   logo

Instrukcja zaktualizowania bazy danych Biznesmen PRO z SQL Server 2005 na SQL Server 2008 lub nowszy

Opublikowany w: Biznesmen PRO

user

Admin Admin clock 05-10-2020

Instrukcja aktualizacji baz danych z SQL Server 2005 na SQL Server 2008 lub nowszy, na przykładzie modułu Kadry, Płace i ZUS PRO
 

1. Zarchiwizuj bazy danych
- Uruchom program, wejdź w menu System/Otwórz firmę. 
- W oknie Otwórz firmę wskaż bazę do zarchiwizowania, następnie kliknij w opcję Archiwum. 
- W oknie Archiwizacja/Odtwarzanie zaznacz wszystkie widoczne nazwy baz np. nazwabazy_firma, nazwabazy_Kadry, BiznesmenCommon. Jeżeli obsługiwane są również dodatkowe moduły np. Fakturowanie, Magazyn, Księga, zaznacz również nazwy ich baz np. nazwabazy_Magazyn, nazwabazy_KPiR. 
- Kliknij w opcję Wykonaj.

 

2. Pobierz i zainstaluj minimum SQL Server w wersji 2008 R2 lub nowszy. Poniżej link do instrukcji instalacji:

 

UWAGA!!! W punkcie 6 należy nadać inną nazwę instancji niż wymieniona w instrukcji np. BIZNESMENPRO2

 

http://biznesmen.com.pl/blog/post/instrukcja-instalacji-win8

 

3. Po zainstalowaniu SQL-a należy ponownie uruchomić komputer, a następnie otworzyć program Kadry, Płace i ZUS PRO.

 

4. W oknie Otwórz firmę kliknij w opcję Zmień serwer SQL i wybierz z rozwijalnej listy nową instancję np. BIZNESMENPRO2. Następnie kliknij OK.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat, że na tym serwerze nie ma wspólnej bazy systemowej, po kliknięciu w TAK, program ją utworzy. Po utworzeniu bazy systemowej, w oknie Otwórz firmę nie będzie żadnych zarejestrowanych baz danych.

 

5. Utwórz pierwszą bazę danych o takiej samej nazwie jak zarchiwizowana (pierwszy człon do podkreślnika ze zarchiwizowanej nazwy pliku). Jeśli nazwa pliku jest następująca Baza1_Kadry, nazwa nowo tworzonej bazy powinna być Baza1. 
 

6. Odtwórz dane ze zarchiwizowanych plików baz danych. 

a) odtwarzanie bazy danych, gdy w programie zarejestrowana była jedna firma:
Po pojawieniu się nazwy bazy na liście, zaznacz ją (poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy). Następnie wybierz opcję Archiwum i przejdź na zakładkę Odtwarzanie, podświetl pierwszy plik, który odtwarzamy np. Baza1_firma i za pomocą przycisku "..." wskaż lokalizację zarchiwizowanego pliku o nazwie Baza1_firma.bak i kliknij Otwórz, następnie Wykonaj. Powtórz tę czynność analogicznie dla pozostałych zarchiwizowanych plików np. Baza1_Kadry, Baza1_Magazyn, Baza1_KPiR oraz BiznesmenCommon. 


b) odtwarzanie baz danych, gdy w programie zarejestrowanych było wiele firm:
- przy odtwarzaniu pierwszej bazy, postępuj zgodnie z opisem w punkcie 6a,
- przy odtwarzaniu drugiej bazy i każdej kolejnej, postępuj zgodnie z opisem w punkcie 6a, poza odtwarzaniem pliku BiznesmenCommon.