logo  
Centrum
Pomocy

Deklaracje

Wysyłka e-deklaracji w tej formie jest obowiązująca dla deklaracji od roku 2023.
Z początkiem każdego roku płatnicy PIT zatrudniający pracowników zobowiązani są do sporządzenia deklaracji PIT-11 i IFT-1 oraz przesłania ich do urzędu skarbowego do 31 stycznia. Termin przekazania ich pracownikom upływa 29-02-2024 roku.
Dane do ERP-7

clock 24-07-2023

Druk ERP-7 przedstawia dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia. Wystawiany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika przechodzącego na emeryturę lub rentę.
Seniorzy, którzy mimo uprawnień do emerytury, zrezygnowali z jej pobierania by dalej pozostać aktywnymi zawodowo mogą skorzystać z tzw. PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie zapłacą podatku od przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenie lub działalności gospodarczej do kwoty 85528 zł rocznie. Po mimo 'zerowego PIT-u' pracodawca jest zobowiązany złożyć deklarację PIT 11 do Urzędu Skarbowego za seniora.
Od 2020 roku bez składania żadnych oświadczeń osoby, które nie ukończyły 26 roku życia mają możliwość skorzystania z tak zwanej Ulgi dla młodych zwanej inaczej zerowy PIT dla młodych. Pracodawca zatrudniający takie osoby również zobowiązany jest do przygotowania i wysłania deklaracji PIT 11 do Urzędu Skarbowego.
Niekiedy podczas wysyłki plików JPK albo E-deklaracji może pojawić się komunikat "Nie udało się dodać firmy do bazy! Jedną z przyczyn może być próba utworzenia bazy na istniejącym pliku."
Do dnia 22 maja 2023 przedsiębiorca powinien dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za pośrednictwem dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA za kwiecień w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych albo ZUS RCA w przypadku przedsiębiorców, którzy opłacają składki za inne osoby (np. pracowników).
Program posiada możliwość wytworzenia deklaracji rozliczeniowych/zgłoszeniowych do ZUS w formie pliku xml, które można zaimportować do programu Płatnik lub platformy ZUS PUE.
Przystąpienie pracownika do programu PPK skutkuje naliczaniem składek finansowanych przez samego pracownika jak i przez pracodawcę. Część finansowana przez pracodawcę jest dodatkowym przychodem pracownika, przez co zwiększa podstawę do opodatkowania.
Uczestnictwo pracownika w programie PPK jest dobrowolne. W zależności jakie stanowisko pracownik zadeklaruje, należy ustalić jego status również w programie. Nieustalenie statusu PPK pracownikowi skutkuje pojawieniem się komunikatu podczas naliczania płac.
Deklaracje w wersji elektronicznej (e-deklaracje) generowane z programów Kadry, Płace i ZU PRO oraz Księga Przychodów i Rozchodów PRO mogą być obsługiwane za pomocą aktywnych formularzy PDF dostępnych bezpłatnie na stronach Ministerstwa Finansów.
Moduł E-Deklaracje zbiorcze to system umożliwiający wysyłkę wielu deklaracji elektronicznych do Urzędu Skarbowego wygenerowanych z programu Kadry, Płace i ZUS PRO, za pomocą jednego podpisu elektronicznego.