logo  
Centrum
Pomocy

Ustalenie statusu PPK pracownikom

Opublikowany w: Kadry, Płace i ZUS PRO Deklaracje

user

Nikola clock 15-02-2023

W celu ustalenia statusu PPK dla pracownika należy przejść na zakładkę Deklaracje>PPK

 

Pierwsza zakładka 'Procesy PPK' umożliwa przygotowanie i wykonanie procesów PPK (czynności realizowanych przez firmę dla osób zatrudnionych/uczestników PPK w związku z zagadnieniami PPK). Procesy PPK można szykować i wykonywać pojedynczo dla wskazanego pracownika, jak i grupowo dla wybranej grupy osób, a nawet dla wszystkich osób.

 

 

 

 

Procesy PPK dostępne w programie to:

* Rejestracja Uczestników - daje możliwość przypisania indywidualnych wielkości składek. W tym procesie pomijane sią osoby, którym wcześniej zarejestrowano rezygnację. Sprawdzany jest również wiek osób zgłaszanych, dlatego osoby powyżej 70 r. życia i osoby poniżej 18 r. życia są pomijane, a osoby będące w przedziale wieku 55-70 lat zgłaszane są na wniosek)

* Rezygnacja Uczestników - dotyczy osób, które w ogóle do PPK nie przystąpiły, jak i osób, które decyzję o rezygnacji podjęły po pierwszej rejestracji

* Wznowienia Uczestników - dla uczestników, którzy ponownie chcą przystąpić do PPk po wcześniejszej rezygnacji

* Zwolnienia Uczestników - pozwala wygenerować informację dla instytucji finansowej o zakończeniu współpracy z daną osobą bądź grupą osób

* Zmiany (zmniejszenie) składki podstawowej Uczestników - daje możliwość ograniczenia wysokości składki podstawowej uczestnika w przedziale od 0,5% do 2%

* Zmiany składki dodatkowej Uczestników - daje możliwość indywidualnego ustawienia wysokości składki dodatkowej uczestnika w przedziale od 0,0% do 2%

* Zmiana składki dodatkowej Zatrudniającego - umożliwia indywidualną zmianę wysokości składki dodatkowej finansowanej przez firmę w przedziale od 0,0% do 2,5%

* Zmiana kilku składek - umożliwia zbiorczą zmianę wysokości poszczególnych składek finansowanych przez uczestnika bądź firmę

* Ustalenie statusu 'Nieobjętey PPK' - umożliwia indywidualne lub zbiorcze oznaczenie osób, które np. ze względu na wiek nie mogą uczestniczyć w programie PPK

 

W trakcie wykonywania któregokolwiek z wymienionych wcześniej procesów pojawi się okno, w którym należy wskazać datę obowiązku oraz inne ustawienia charakterystyczne dla danego procesu.

W przypadku niektórych procesów program może poinformować o konieczności wykonania procedury 'Eksportu do IF'. Jest to niezbędne w zakresie wewnętrznym programu dla zapisania skutków danego procesu w bazie i zmiany statusu pracowników. W odniesieniu do większości procesów bez wykonania procedury eksportu w bazie nie zostaną zarejestrowane ustawienia.

Wykonanie tej czynności odbywa się poprzez przejśćie na zakładkę 'Eksport do IF'

 

 

 

 

W zależności od tego, jaki proces został wykonany na wcześniejszej zakładce 'Procesy PPK', na tej zakładce należy zaznaczyć haczykiem pole, które dotyczy danego procesu. Po zaznaczeniu klikamy podświetloną na niebiesko funkcję 'Generuj eksport do Instytucji finansowej'. Tę czynność wykonujemy w miesiącu, w którym poszczególe procesy byłe rejestrowane.

Prawidłowe wygenerowanie eksportu do instytucji finansowej musi zostać poprzedzone uzupełnieniem wszystkich wymaganych danych pracownika oraz wybraniem odpowiedniej instytucji finansowej w oknie Konfiguracja>Dane firmy>zakładka PPK.

 

Nieustalenie statusu PPK pracownikowi skutkuje pojawieniem się komunikatu podczas naliczania płac:

 

 

 

 

Informacja ta jest przydatna szczególnie w przypadku osób zatrudnionych po wejściu w życie przepisów związanych z PPK.

W przypadku chęci rezygnacji z tego przypomnienia można usunąć lub przesunąć w przyszłość datę objęcia ustawą o PPK w oknie Konfiguracja>Dane firmy>zakładka PPK.