logo  
Centrum
Pomocy

Jak wypełnić PIT 11 dla seniora, który korzystał z ulgi dla pracującego seniora

Opublikowany w: Kadry, Płace i ZUS PRO Deklaracje

user

Karolina clock 05-07-2023

Seniorzy, którzy mimo uprawnień do emerytury, zrezygnowali z jej pobierania by dalej pozostać aktywnymi zawodowo mogą skorzystać z tzw. PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie zapłacą podatku od przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenie lub działalności gospodarczej do kwoty 85528 zł rocznie. Po mimo 'zerowego PIT-u' pracodawca jest zobowiązany złożyć deklarację PIT 11 do Urzędu Skarbowego za seniora.

 

W celu przygotowania deklaracji rocznej PIT 11 należy wybrać Deklaracje>PIT

Gdy pracownik osiągnie wiek emerytalny w trakcie roku kalendarzowego natomiast dalej jest aktywny zawodowo i chce skorzystać z PIT-0 dla seniora, wtedy część przychodów przed osiągnięciem wieku będą opodatkowane i widoczne w sekcji E

 

natomiast pozostała część przychodów zwolnionych z podatku będzie widoczna w sekcji G Informacji o przychodach zwolnionych

 

 

Jeżeli senior przekroczy próg przychodów 85528 zł wtedy przychody przed ukończeniem wieku emerytalnego będą widoczne w sekcji E o należnościach ze stosunku pracy, przychody zwolnione będą widoczne w sekcji G, natomiast przychód po przekroczeniu progu będzie widoczny w sekcji E w Neleżnościach od ukończenia wieku emerytalnego.