logo  
Centrum
Pomocy

Obsługa e-Deklaracji – z zastosowaniem formularzy podatkowych dostępnych na stronie podatki.gov.pl

Opublikowany w: Kadry, Płace i ZUS PRO Deklaracje

user

Nikola clock 02-02-2024

Obsługa e-Deklaracji – z zastosowaniem formularzy podatkowych dostępnych na stronie podatki.gov.pl

 

Wysyłka e-deklaracji w tej formie jest obowiązująca dla deklaracji od roku 2023.

Okno Deklaracje>PIT umożliwia obsługę e-deklaracji podatkowych PIT-4R; PIT-11; PIT-8AR; IFT-1R składanych do urzędów z zastosowaniem formularzy podatkowych dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów: podatki.gov.pl.

W celu przygotowania e-deklaracji należy zaznaczyć pole ‘Eksport e-Deklaracji przez stronę internetową Min.Finansów’. Uruchomienie polecenie ‘Generuj deklarację wydruk’, przy włączonym polu ‘Generować eksport do E-Deklaracji’ skutkuje przygotowaniem wydruku deklaracji podatkowej oraz pliku eksportu przygotowanych do zaczytania do formularzy deklaracji przygotowanych na stronie Ministerstwa Finansów: podatki.gov.pl.

 

 

 

Przygotowane eksporty zapisywane są na ścieżce eksportu zdefiniowanej w polu ‘Katalog exportu danych’ w Menu: Konfiguracja>Dla aktualnej firmy>Inne. W przypadku niewskazania indywidualnej ścieżki plik zapisują się na ścieżce: C:\ProgramData\BiznesmenPRO\Kadry\export\.

 

Dane z eksportami do e-deklaracji są zapisywane w plikach, które w swoich nazwach imiennie wskazują, jakiego pracodawcy i pracownika dotyczą.

Przygotowanie do składania i podpisywania e-deklaracji podatkowych należy poprzedzić uzyskaniem podpisu kwalifikowanego oraz złożeniem w urzędzie skarbowym obsługującym pracodawcę pełnomocnictwa UPL. Formularz UPL jest udostępnianych na stronie: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze

Przygotowane przez program Kadry PRO pliki z danymi do e-deklaracji należy zaczytać do szablonów deklaracji podatkowych udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów.

Strona z formularzami: http://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/

W celu wczytywania plików rekomenduje się wybranie rodzaju (typu) deklaracji podatkowej, która ma zostać wysłana w formie e-deklaracji. Wybór typu deklaracji pozwala na lepsze przygotowanie danych oraz sprawdzenie przez formularz internetowy wymaganych pól.

Wczytanie danych do formularza na stronie następuje przy aktywnym (rozwiniętym/wybranym) typie deklaracji oraz przy pomocy polecenia ‘Wypełnij online i podpisz’

 

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na wersję deklaracji, która ma być wysłana. Musi być zgodność wersji deklaracji eksportowanej oraz formularza do zaczytania danych.

 

Formularz internetowy pozwala na sprawdzenie poprawności danych, a także na podgląd szykowanej deklaracji oraz wizualizację dokumentu.

W celu zakończenia edycji formularza należy skorzystać z polecenia 'Akceptuj i wyślij’:

 

 

Formularz internetowy pozwana na wybór metody podpisu deklaracji przez:

* Dane podatkowe (dostępne dla płatników będących osobami fizycznymi)

* Podpis kwalifikowany (podpis elektroniczny poświadczony certyfikatem kwalifikowanym)

W celu podpisania podpisem kwalifikowanym należy:

   - pobrać dokument w formie XML na dysk (kliknij na przycisk "Pobierz dokument").

   - pobrany dokument XML podpisać zewnętrznym programem dołączonym do Twojego podpisu (podpis XAdES-BES - Enveloped/Enveloping).

   - dodać ponownie do strony dokument podpisany zewnętrznym programem.

Po ponownym dodaniu (załadowaniu) podpisanego dokumentu system automatycznie przekieruje aktywność na stronę wysyłki e-deklaracji.

Właściwe wysłanie następuje przez wykonanie polecenia ‘Wyślij’. Wysłanie kończy się wywołaniem strony z podsumowaniem, z której można pobrać i zapisać numer referencyjny. Numer ten służy następnie do sprawdzenia statusu wysyłki e-deklaracji oraz pobrania UPO dot. wysłanej deklaracji.

W przypadku utraty połączenia ze stroną przed pobraniem UPO status wysyłki można sprawdzić i pobrać UPO ze strony:

http://klient-eformularz.mf.gov.pl/declaration-client/status?referenceNumber=

Ostateczne potwierdzenie złożenia deklaracji w urzędzie odbywa się przez uzyskanie UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru). Do uzyskania UPO konieczne jest użycie numeru referencyjnego uzyskanego przy wysyłce danych. Dokument UPO także można zapisać na dysku.

Instrukcja wypełnienia znajduje się również na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-zlozyc-e-deklaracje/instrukcje/