logo   logo


Zdalna Praca jest oprogramowaniem, umożliwiającym korzystanie z dowolnego programu dGCS Biznesmen poza siedzibą firmy, zainstalowanego na komputerze w firmie. Głównym jej zadaniem jest bezpieczne udostępnienie programów ich użytkownikom i aktualnych danych w każdym miejscu, gdzie mogą być potrzebne. Dedykowany jest firmom, których pracownicy np. pracują w terenie lub w domu i potrzebują mieć dostęp do programu oraz jego bazy danych, zainstalowanych na komputerze w firmie.


Rozwiązanie to pozwala mieć kontrolę nad udostępnianymi aplikacjami - osoba łącząca się zdalnie ma dostęp jedynie do tych programów, które zostały jej udostępnione, nie ma dostepu do innych treści, nie jest to tzw. zdalny pulpit. Szyfrowane połączenie daje również gwarancję iż przesyłane dane są odpowiednio zabezpieczone.

 


Użytkownik dokonuje prostej instalacji na komputerze, z którego będzie udostępniać aplikację (wersja server) oraz na komputerze, który będzie działać zdalnie (wersja klient).
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie konta użytkownika, za pomocą którego następować będzie połączenie - nadanie nazwy oraz hasła. Ostatniom krokiem jest wybór udostępnianej aplikacji.

Osoba pracująca zdalnie musi znać zdefioniowaną nazwę użytkownika, hasło oraz numer IP komputera (stały), z którym się łączy. Przy każdym kolejnym połaczeniu wymagane będzie wpisanie jedynie hasła, program zapamięta resztę danych. Możliwe jest również stworzenie specjlanej ikony/skrótu, która będzie zawierać już dane do logowania i od razu uruchamiać udostępniony program.
W zależności od ilości wykupionych licencji jednoczena praca z programem możliwa jest na wielu komputerach zdalnych oraz na kmputerze lokalnym. Mnogość połączeń nie wpływa negatywnie na szybkość przesyłanych danych.
Praca zdalna nie różni się od pracy bezpośredniej, a więc użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji udostępnionej aplikacji.

Zdalna uruchamianie programu możliwe jest zawsze, gdy uruchomiony jest komputer i działa moduł Zdalna praca (server), nie ma konieczności uruchamiania udostępnianej aplikacji dzięki czemu możliwa jest praca o każdej porze.

 

Przykłady zastosowań programu Zdalna Praca:

1. Programy handlowo-magazynowe

 • Handlowiec będąc u klienta może wystawić i wydrukować np. Fakturę VAT za dostarczony towar. Automatycznie aktualizuje się stan towarów na magazynie. Zdalny użytkownik programu ma wgląd w bieżącą sytuację, ma pełny dostęp do danych, dokładnie tak jakby pracował z programem w siedzibie firmy. 
 • Właściciel firmy/Dyrektor/Kierownik będąc poza firmą np. w delegacji, również może mieć pełny wgląd do programu zainstalowanego na komputerze w siedzibie firmy. Na "żywo" może kontrolować jak kształtuje się sprzedaż lub dostawy towarów, czy zysk ze sprzedaży w danej chwili.  

2. Programy księgowe i kadrowo-płacowe

 • Możesz księgować dokumenty oraz obliczać płace z dowolnego miejsca na świecie. Drukować każdy dokument, zapisywać je np. w PDF i wysyłać mailem. Twoja praca zdalna zapisuje się na komputerze w firmie.
 • Jeśli pracujesz dla kilku firm, to możesz księgować np. w domu, a wykonana praca będzie zapisana na komputerze firmy dla której pracujesz. Nie musisz do nich jeździć.
 • Prowadząc biuro rachunkowe możesz oddelegować pracownika do pracy w siedzibie klienta lub pracować w siedzibie klienta na swoim notebooku.

 

Bezpieczeństwo:

 • Bezpieczna autoryzacja
  Autoryzacja użytkowników może być wykonywana przy użyciu mechanizmów systemu Windows lub poprzez serwer Winflector. Autoryzacja przez Windows umożliwia dodatkową kontrolę praw dostępu w aplikacji. Autoryzacja przez serwer Winflector pozwala na logowanie użytkowników nie posiadających kont w domenie Windows umożliwiając jednocześnie wymuszanie silnych haseł oraz blokadę konta po kilku nieudanych próbach.
 • Szyfrowanie danych
  Wszystkie dane przesyłane pomiędzy serwerem a klientem Winflector mogą zostać zaszyfrowane. Do wyboru są dwa algorytmy szyfrowania, aby każdy mógł wybrać najbardziej odpowiedni dla swojej instalacji:
  - AES z długością klucza 128 lub 256 bitów,
  - 3DES z długością klucza 192 bity.
 • Udostępnianie wyłącznie wybranych aplikacji
  Tylko wybrane przez administratora aplikacje mogą być udostępnione użytkownikom do uruchamiania przez sieć. Taki sposób działania ogranicza możliwość ingerencji użytkownika aplikacji w środowisko serwera. Zazwyczaj nie jest wskazane, aby każdy użytkownik mógł zmieniać i konfigurować środowisko serwera, co może mieć miejsce w przypadku udostępnienia całego pulpitu. Z Winflectorem możliwości użytkownika są ograniczone do tych udostępnianych przez aplikację.