logo  
Centrum
Pomocy

Ewidencja analityczna

Opublikowany w: Księga Handlowa DGCS System Dziennik

user

Karolina clock 27-07-2023

W stosunku do wybranych kont, dla których powinna być prowadzona księgowość szczegółowa (ewidencja analityczna), zapisy ujęte w Dzienniku-Głównej (syntetyka) muszą być powtórzone na właściwych kontach analitycznych. W naszym systemie każdy zapis jest ujmowany tylko raz na odpowiednim koncie syntetycznym i analitycznym.

 

Program pozwala na prowadzenie wielopoziomowej analityki dzięki czemu zapisy będzie można dowolnie grupować i zsumować. Jeżeli dane konto nie posiada analityki to zapis dokonujemy tylko na koncie syntetycznym.

W Księdze Handlowej DGCS System istnieje możliwość księgowania tylko na samej syntetyce z późniejszym rozksięgowaniem na kontach analitycznych.

Rozksięgowanie zapisów na kontach analitycznych ostatniego poziomu jest wymagane, aby zgadzały się wszystkie podsumowania na kontach syntetycznych i analitycznych.

Wszystkie zapisy nierozksięgowane w ewidencji analitycznej dostępne są w oknie głównym Dziennika w opcji „F8– ewidencja analityczna” oraz w menu głównym Raporty>Kontrolne>Zestawienie dokumentów nierozksięgowanych.

 

 

 

 

W celu rozksięgowania na analityce wybieramy interesujące nas księgowanie i naciskamy „F1 – księguj w ewidencji analitycznej”.

 

 

 

 Po takiej operacji pokaże się okno podzielone na trzy części:
− dane ogólne – górna część okna – zawiera dane ogólne wpisu w Dzienniku oraz walutę danego księgowania,
− wykonana ewidencja analityczna – środkowa część okna – przedstawia ewidencję analityczną na danej syntetyce, która już do tej pory została wykonana,
− szczegóły ewidencji analitycznej – dolna część okna – ewidencja analityczna, którą zamierzamy wykonać.

 

Dwie pierwsze części są częściami informacyjnymi i nie można z tego poziomu ich edytować, natomiast całą edycję przeprowadzamy w dolnej części okna, gdzie wybieramy interesującą nas analitykę i kwoty, które chcemy rozksięgować.

Program domyślnie podpowiada kwotę jeszcze nierozksięgowaną na analityce. Mechanizm rozksięgowania jest praktycznie taki sam, jak podczas dodawania zapisu, a więc po wybraniu konta i kwot naciskamy „Dodaj wiersz”.

Wykonaną ewidencję zatwierdzamy przyciskiem „F1 – zapisz” lub też wycofujemy się z niej przyciskiem „Anuluj”.

 

 

 

Po całkowitym rozksięgowaniu analitycznym, dany zapis na konto już nie będzie widoczny w opcji „ewidencja analityczna” ani w raporcie kontrolnym, co oznacza, że został on cały prawidłowo rozksięgowany.