logo  
Centrum
Pomocy

Jak przenieść bazę danych na nowy komputer w programach DGCS System - sposób 1 (ZALECANY)

Opublikowany w: Fakturowanie DGCS System Magazyn DGCS System Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Importy Importy Importy Importy

user

Admin Admin clock 24-01-2019

Programy z serii DGCS System umożliwiają tworzenie archiwum bazy danych, stanowiące kopię wszystkich wprowadzonych w programie informacji. Za pomocą utworzonej kopii dane mogą być w prosty sposób przenoszone pomiędzy komputerami.

 

Warunki, które musi spełniać komputer, na który przenoszona jest baza danych:

  • wersja serwera Firebird nie może być niższa niż ta, w której utworzona była baza danych,
  • wersja programu z serii DGCS System nie może być starsza niż ta, w której tworzona była kopia,

 

Proces przenoszenia bazy danych przedstawiony został również na poniższym filmie z lektorem.

 

 

 

KROK 1 - Tworzenie kopii bazy danych

Po uruchomieniu programu na komputerze, z którego przenosimy dane, należy wejść w meni Narzędzia > Zarządzanie bazami danych, następnie zaznaczyć na liście bazę, dla której chcemy wykonać archiwum i kliknąć w opcję Kopia.
Kolejnym krokiem jest wskazanie katalogu, w którym zostanie utworzona Kopia. Standardowo tworzona jest w katalogu C:\Biznesmen\DGCSSystem\backup. W tym celu klikamy na przycisk Wybierz i po wskazaniu docelowego katalogu wybieramy Utwórz kopię, następnie potwierdzamy zapytanie czy wykonać kopię, klikając na tak.

 

 

 

 

 

 Kolejnym krokiem jest przeniesienie zarchiwizowanych plików na nowy komputer, na przykład za pomocą pamięci pendrive.

 

 

Na nowym komputerze uruchamiamy program i tworzymy nową, pustą bazę danych. Może to potrwać nawet kilka minut.
 

 

Po pojawieniu się bazy na liście zaznaczamy ją. Następnie wybieramy opcję Kopia. W pozycji Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa, klikamy na opcję Wybierz i wskazujemy lokalizację, w której są zapisane zarchiwizowane pliki bazy danych, klikamy Odtwórz bazę z kopii.

 

Przeglądaj

 

Na pytanie, czy odtworzyć bazę klikamy Tak.

 

 

Po zakończeniu procesu odtwarzania danych można uruchomić bazę i kontynuować pracę.