logo  
Centrum
Pomocy

Jak przenieść bazę danych na nowy komputer w programach z serii DGCS System - sposób 2

Opublikowany w: Fakturowanie DGCS System Magazyn DGCS System Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Importy Importy Importy Importy

user

Admin Admin clock 24-01-2019

W przypadku awarii komputera lub systemu operacyjnego, na którym zainstalowany jest program z serii DGCS System istnieje możliwość skopiowania bazy danych i poprawna jej rejestracja na innym, sprawnym komputerze.

 

Warunki, które musi spełniać komputer, na który przenoszona jest baza danych:

  • wersja serwera Firebird nie może być niższa niż ta, w której utworzona była baza danych,
  • wersja programu z serii DGCS System nie może być starsza niż ta, w której tworzona była kopia,

 

Proces przenoszenia bazy danych przedstawiony został również na poniższym filmie z lektorem.

 

KROK 1 - Kopiowanie plików bazy danych
Na komputerze, z którego przenosimy bazę danych, należy wskazać jej lokalizację. Najczęściej jest to C:\Biznesmen\DGCSSystem. Następnie należy skopiować plik bazy danych o nazwie DB i przenieść go na nowy komputer, na przykład za pomocą pamięci pendrive.

 

 

KROK 2 - Rejestracja bazy na nowym komputerze
Na nowym komputerze należy wejść na C:\Biznesmen\DGCSSystem i wkleić przeniesiony plik z bazą danych.
Następnie uruchamiamy program Infor System i w oknie Domyślna konfiguracja należy kliknąć na opcję Nie konfiguruj.

 

 

W oknie Zarządzanie bazami danych wybieramy opcję Podłącz. W nowym oknie klikamy na opcję Zmień i wskazujemy lokalizację przeniesionego pliku bazy danych, klikamy Zapisz.

 

 

Po pojawieniu się bazy na liście możemy ją uruchomić i kontynuować pracę.