logo   logo

Jak przenieść dane pracowników do nowej bazy w programie Kadry, Płace i ZUS PRO?

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

Program umożliwia przenoszenie podstawowych danych pracowniczych (pojedynczego pracownika lub wskazanej grupy) z jednej bazy programu Kadry, Płace ZUS PRO do innej (w tym używanej i posiadającej dane innych pracowników). Exportowi / importowi między bazami Kadr PRO  podlegają następujące dane:
- Dane pracownika
- Dane pracowników – ZUS
- Szkoła
- Wojsko
- Urzędy
- Zajęcia komornicze
- Umowy o pracę
- Aneksy
- szczegółowe warunki zatrudnienia
- Rodzina
- Historia zatrudnienia
- Badania okresowe / Badania pracowników
- Szkolenia / Szkolenia pracowników
- Nieobecności
- Urlop
- Staż pracy


Czynność Exportu wykonuje się z menu System > Import /export > Export Kadry PRO:

 

 

Należy wskazać ścieżkę, na której zostanie zapisany plik z exportem, np. Pulpit:

 

 

Wybieramy opcję  ‘Zapisz, a następnie określamy, czy export dotyczy jednej osoby, czy aktywnej grupy pracowników (działu / wybranej kontekstowo grupy):

 

We wskazanej lokalizacji zostanie zapisany plik w formacie XML:

 

 

Aby dokonać importu danych, należy wejść w programie w menu  System > Import /export > Export Kadry PRO:

 

 

Pojawi się okno do wskazania pliku z wcześniej wyexportowanymi danymi:

 

 

Po wskazaniu pliku wybieramy opcję ‘Otwórz’.


UWAGA! Aby import był wykonany poprawnie zalecane jest sprawdzenie, jaki format daty krótkiej jest ustawiony w Panelu Sterowania (Region). Zalecany jest format dd-MM-rrrr.