logo  
Centrum
Pomocy

Podpisywanie pliku xml e-sprawozdania finansowego profilem zaufanym

Opublikowany w: Księga Handlowa DGCS System Sprawozdanie finansowe

user

Karolina clock 23-03-2023

Po wygenerowaniu  i zapisaniu pliku z e-sprawozdaniem finansowym na dysku z programu Księga Handlowa DGCS System należy plik jeszcze podpisać.

 

W pierwszej kolejności należy wejść na stronę 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany i wybierać polecenie: Podpisz lub sprawdź dokument  

 

Pojawi się strona do podpisania dokumentów i należy wybrać 'Wybierz dokument z dysku'

 

 

Dalej w oknie dialogowym trzeba wybrać lokalizację gdzie na dysku zostało zapisane sprawozdanie do podpisanie – przykładowo:

 

 

Po wczytaniu sprawozdania (dodaniu dokumentu) otworzy się strona weryfikująca dokument w zakresie osób które wcześniej już go podpisały. Strona ta pozwala na podpisanie elektronicznie dokumentu za pomocą polecenia: Podpisz

 

 

Następnym krokiem jest podpisanie dokumentu za pomocą profilu zaufanego

 

 

Po podpisaniu strona umożliwia pobrać podpisany dokument za pomocą polecenia: Pobierz

 

Po wybraniu opcji ‘Pobierz’ pojawi się okno dialogowe pozwalające zapisać na dysku podpisany dokument / sprawozdanie finansowe.

 

 

Plik zostanie zapisany na dysku w podanej lokalizacji lub najczęściej może zostać zapisany w katalogu: Pobrane

 

Podpisany dokument można przekazać do księgowości oraz do złożyć do KRS

 

Jeżeli chcemy sprawdzić poprawność podpisu to możemy ponownie skorzystać ze strony: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany i ponownie wybierać polecenie: Podpisz lub sprawdź dokument

 

 

wybrać podpisany elektronicznie dokument za pomocą polecenia : Wybierz dokument z dysku

Następnie skorzystać z polecenia: Pokaż więcej podpisów

W efekcie pojawi się przed chwilą złożony podpis – co będzie wskazywało na poprawność złożonego podpisu.