logo  
Centrum
Pomocy

Definicje deklaracji

Opublikowany w: Księga Handlowa DGCS System Konfiguracja

user

Karolina clock 26-07-2023

W celu prawidłowego wygenerowania deklaracji PIT-5, PIT-5L, CIT-2, CIT-2/0, PIT-B, CIT-8, CIT-8/0 czy CIT-D należy wcześniej zdefiniować wzorce deklaracji wg własnego planu kont.

UWAGA!

W przypadku pracy na uproszczonej księgowości (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów) nie definiujemy pól deklaracji z uwagi na jednoznacznie określone pola Księgi.

 

W górnym panelu wybieramy Konfiguracja>Definicje deklaracji, zaznaczamy deklarację, która nas interesuje i możemy zacząć definiować pola kwotowe.

W tabeli umieszczonej po lewej stronie okna, znajdują się zdefiniowane pola (oczywiście po pierwszym uruchomieniu tabela będzie pusta), a w tabeli na prawym panelu mamy widok definicji kwoty dla wybranego pola.

Pole kwotowe definiujemy w oparciu o plan kont, więc podczas definicji plan kont musi już być zdefiniowany.  Z lewej strony okna w dolnej części ekranu wybieramy Dodaj

 

 

* Należy określić numer pola z deklaracji (na poniższym przykładzie definiowane jest pole przychodu),

* należy dodać  co najmniej jedno konto na podstawie, którego będzie obliczana kwota dla tego pola (wprowadzając konto syntetyczne lub analityczne można wybrać przycisk F-2, wtedy pojawi się na ekranie plan kont i można wybrane konto wybrać z listy)

* Wybrać odpowiednie opcje wyboru w polu Typ kwoty, Zakres oraz operacje.

* Dodanie definicji pojedynczego konta należy zatwierdzać przyciskiem „Dodaj wiersz” 

* Definicję pola akceptujemy przyciskiem F1 Zapisz.

 

 

 

 

 

W celu dodania kolejnego pola np. 70 określającego koszty w deklaracji PIT-5 należy ponownie wybrać opcję „Dodaj” (opcja edycji wygląda identycznie) oraz analogicznie jak w przypadku przychodu określić numer pola oraz wszystkie kryteria dotyczące konta kosztów

 

 

Po zdefiniowaniu całej deklaracji można przejść do jej wygenerowania gdzie we wczesniej zdefiniowanych polach pojawią się już kwoty.

 

UWAGA!

Jeżeli w trakcie pracy z programem dodamy nowe konto do planu kont na którym będziemy księgowali kwoty wykorzystywane do obliczania deklaracji podatkowych to musimy wprowadzić odpowiednio modyfikacje definicji pól deklaracji.