logo  
Centrum
Pomocy

Konfiguracja

Zakupy ze stawką VAT 0% i stawką zw nie wpływają na rozliczenie podatku naliczonego, co oznacza, że nie ma obowiązku ich ewidencjonowania.
Konfiguracja formatu analityk kontrahentów określa w jaki sposób mają być zakładane konta analityczne dla kontrahentów (dotyczy automatycznego księgowania z innych modułów/systemów).
W całym systemie w miejscach, gdzie dane prezentowane są w sposób tabelaryczny, jest możliwość wyszukiwania danych po indywidualnym ustawieniu parametrów.
W celu prawidłowego wygenerowania deklaracji PIT-5, PIT-5L, CIT-2, CIT-2/0, PIT-B, CIT-8, CIT-8/0 czy CIT-D należy wcześniej zdefiniować wzorce deklaracji wg własnego planu kont.
Słownik kontrahentów pozwala na przegląd, dodanie i modyfikację danych kontrahentów.
W module księgi handlowej wraz z konfiguracją wzorców księgowych należy również skonfigurować typy dokumentów do automatycznego księgowania. Konfiguracja ta obejmuje dokumenty powstałe w module magazynowym, kasie i wyciągów bankowych.
Podczas pracy z programem księgowym DGCS System może zdarzyć się sytuacja, że pojawia się problem z załadowaniem niektórych okien.
Dane do rejestrów VAT oraz księgi/dziennika/ryczałtu wprowadzamy na bieżąco a przed raportowaniem można skorzystać z funkcji sortowania zapisów. Podczas sortowania program poukłada zapisy według daty i przenumeruje liczbę porządkową wpisów. Jeżeli poprzednie miesiące były już przesortowane to kolejne sortowanie nie zmieni ich pozycji i liczby porządkowej.
Wprowadzenie danych właściciela i niektórych informacji związanych z jego działalnością do programu jest niezbędne w celu dokonywania prawidłowych rozliczeń.
Od 2022 roku wzrosła kwota wolna od podatku i wynosi ona 30 000 zł. Oznacza to, że podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli dochód nieprzekraczający 30 tys. zł, nie zapłacą podatku. Niektórzy podatnicy rezygnują jednak z uwzględnienia tej kwoty przy wyliczaniu zaliczki na podatek.
W programach z serii DGCS System każdy użytkownik może mieć swój dostęp do określonej bazy danych. Właściciel jako administrator może również nadać określone uprawnienia każdemu użytkownikowi do danej bazy danych.
Na początku każdego roku kalendarzowego należy utworzyć nowy rok obrachunkowy w programie.