logo  
Centrum
Pomocy

Wyłączenie ulgi podatkowej dla właściciela w programach DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Konfiguracja Konfiguracja

user

Nikola clock 16-05-2023

Od 2022 roku wzrosła kwota wolna od podatku i wynosi ona 30 000 zł. Oznacza to, że podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli dochód nieprzekraczający 30 tys. zł, nie zapłacą podatku. Niektórzy podatnicy rezygnują jednak z uwzględnienia tej kwoty przy wyliczaniu zaliczki na podatek.

 

W programach księgowych z serii DGCS System można wyłączyć uwzględnianie kwoty wolnej do wyliczenia zaliczki na podatek odrębnie dla każdego właściciela danej firmy. Wykonać to można na zakładce Konfiguracja>Właściciele. W wyświetlonym oknie należy podświetlić odpowiedniego właściciela poprzez jednokrotne kliknięcie jego danych. Następnie w dolnej części okna należy użyć funkcji F2-edytuj właściciela.

 

 

 

 

Po kliknięciu uruchomi się kolejne okno, gdzie można zaznaczyć opcję 'Wyłącz ulgę dla podatku doch. wg skali podatkowej'

 

 

 

 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje nieuwzględnianie kwoty ulgi podatkowej przy obliczaniu zaliczek na podatek.