logo  
Centrum
Pomocy

Konfiguracja

Zakupy ze stawką VAT 0% i stawką zw nie wpływają na rozliczenie podatku naliczonego, co oznacza, że nie ma obowiązku ich ewidencjonowania.
W całym systemie w miejscach, gdzie dane prezentowane są w sposób tabelaryczny, jest możliwość wyszukiwania danych po indywidualnym ustawieniu parametrów.
Słownik kontrahentów pozwala na przegląd, dodanie i modyfikację danych kontrahentów.
Podczas pracy z programem księgowym DGCS System może zdarzyć się sytuacja, że pojawia się problem z załadowaniem niektórych okien.
Dane do rejestrów VAT oraz księgi/dziennika/ryczałtu wprowadzamy na bieżąco a przed raportowaniem można skorzystać z funkcji sortowania zapisów. Podczas sortowania program poukłada zapisy według daty i przenumeruje liczbę porządkową wpisów. Jeżeli poprzednie miesiące były już przesortowane to kolejne sortowanie nie zmieni ich pozycji i liczby porządkowej.
Wprowadzenie danych właściciela i niektórych informacji związanych z jego działalnością do programu jest niezbędne w celu dokonywania prawidłowych rozliczeń.
Od 2022 roku wzrosła kwota wolna od podatku i wynosi ona 30 000 zł. Oznacza to, że podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli dochód nieprzekraczający 30 tys. zł, nie zapłacą podatku. Niektórzy podatnicy rezygnują jednak z uwzględnienia tej kwoty przy wyliczaniu zaliczki na podatek.
W programach z serii DGCS System każdy użytkownik może mieć swój dostęp do określonej bazy danych. Właściciel jako administrator może również nadać określone uprawnienia każdemu użytkownikowi do danej bazy danych.
Na początku każdego roku kalendarzowego należy utworzyć nowy rok obrachunkowy w programie.
Okres rozrachunkowy to najczęściej rok kalendarzowy lub inny okres rozliczeniowy trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, który kończy się sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.