logo  
Centrum
Pomocy

Deklaracje

Podatnik, który w poprzednich latach poniósł stratę, może ją odliczyć od dochodu uzyskanego w przyszłości. Odliczenie straty pozwoli na zmniejszenie podatku do zapłaty. Stratę można odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat, po roku, w którym ta strata powstała.
Do dnia 22 maja 2023 przedsiębiorca powinien dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za pośrednictwem dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA za kwiecień w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych albo ZUS RCA w przypadku przedsiębiorców, którzy opłacają składki za inne osoby (np. pracowników).
Podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, mają obowiązek składać deklarację VAT-UE. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji VAT-UE należy dokonać korekty poprzez złożenie deklaracji VAT-UEK.
Podatnicy, którzy zarejestrowali się w urzędzie skarbowym poprzez złożenie formularza VIU-R, zobowiązani są składać kwartalne deklaracje rozliczeniowe VIU-DO.