logo  
Centrum
Pomocy

Generowanie pliku na potrzeby deklaracji VIU-DO

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Deklaracje Deklaracje

user

Nikola clock 12-04-2023

Podatnicy, którzy zarejestrowali się w urzędzie skarbowym poprzez złożenie formularza VIU-R, zobowiązani są składać kwartalne deklaracje rozliczeniowe VIU-DO.

 

W programach księgowych z serii DGCS System jest możliwość wygenerowania deklaracji VIU-DO do rozliczenia VAT OSS. Generowanie deklaracji nie skutkuje otwarciem formularza VIU-DO, ponieważ nie jest on w programie obsługiwany. Generowana deklaracja zapisywana jest w formacie e-deklaracji do pliku XML, który później można zaczytać do formularza interaktywnego pobranego ze strony Ministerstwa Finansów.

Po wczytaniu danych wygenerowanych w programie DGCS System do formularza interaktywnego VIU-DO można wykonać wysyłkę tej e-deklaracji, korzystając już z wypełnionego formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów.

Plik na potrzeby deklaracji można wygenerować w opcji Rozliczenie z US>Deklaracje>VAT>VIU DO. Następnie wybieramy rok, kwartał i zatwierdzamy, klikając OK

 

 

 

 

Następnie wprowadzamy kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu, wprowadzamy kurs wymiany opublikowany następnego dnia

 

 

 

 

Po zatwierdzeniu kursu pojawi się okno, w którym należy wprowadzić nazwę oraz wskazać lokalizację zapisu pliku:

 

 

 

 

 

W celu wysłania e-deklaracji należy uruchopmić interaktywny formularz VIU-DO w Acrobat Readr (wersja 32-bit) z zainstalowaną wtyczką e-deklaracji pobraną ze strony Ministerstwa Finansów. Po uruchomieniu formularza przechodzimy na zakładkę Edycja>Opcje formularza>Importuj dane i wskazujemy z odpowiedniej lokalizacji wcześniej wygenerowany plik z deklaracją VIU-DO.

 

 

 

 

Wykonanie tej operacji spowoduje, że formularz zostanie wypełniony danymi z pliku. Formularz należy sprawdzić i po sprawdzeniu można przystąpić do wysyłki deklaracji, klikając z prawej strony opcję E-Deklaracje

 

 

 

 

Wówczas w górnej części okna nad deklaracją pojawi się opcja 'Podpisz i wyślij'