logo  
Centrum
Pomocy

Jak wykonać sortowanie dokumentów w modułach księgowych DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Konfiguracja Konfiguracja

user

Karolina clock 26-05-2023

Dane do rejestrów VAT oraz księgi/dziennika/ryczałtu wprowadzamy na bieżąco a przed raportowaniem można skorzystać z funkcji sortowania zapisów. Podczas sortowania program poukłada zapisy według daty i przenumeruje liczbę porządkową wpisów. Jeżeli poprzednie miesiące były już przesortowane to kolejne sortowanie nie zmieni ich pozycji i liczby porządkowej.

 

Wszystkie lp. zapisów w księdze/dzienniku/ryczałcie powinny być ustawione chronologicznie według dat, ale program DGCS System nadaje lp. dynamicznie podczas księgowania. Przy takim rozwiązaniu może się okazać, że istnieją luki w numeracji lp. (w przypadku, gdy jakiś wpis został usunięty, a istniał już inny wpis o lp. większym niż ten usunięty) lub lp. nie jest chronologicznie ustawione według dat (w przypadku, gdy księgujemy dokumenty w pomiędzy daty istniejących już dokumentów w Księdze).
Często przed wykonaniem wydruków lub zatwierdzeniem zapisów należy wykonać opcję sortowania lp. dostępną w menu głównym Narzędzia>Sortuj według dat.
 
 
 
Uwaga!
Opcja sortowania lp. według dat sortuje jedynie lp. zapisów niezatwierdzonych.
Sortowanie zawsze sortuje wszystkie lp. chronologicznie według dat, natomiast w przypadku, gdy daty dokumentów są identyczne, sortowanie w danym dniu zachowuje się w sposób określony wcześniej w konfiguracji Konfiguracja>Ustawienia ogólne>Parametry>Parametry pracy w pierwszej kolejności bierze pod uwagę datę księgowania, a następnie parametr, który ustawiony jest w konfiguracji i dotyczy sortowania dokumentów wprowadzonych w jednym dniu:
 
• W kolejności wprowadzania (kolejność lp. w jednym dniu pozostaje więc identyczna, jak kolejność wprowadzenia poszczególnych dokumentów)
 
• Posortowane po numerze dokumentu (kolejność lp. w jednym dniu zostaje posortowana względem numeru dokumentu, a więc może zmienić kolejność lp. dokumentów)
 
• Posortowane po dodatkowym numerze księgowym do sortowania wykorzystuje dodatkowy numer księgowy,
który opcjonalnie może być włączony podczas księgowań (najczęściej wykorzystywany jest przez biura rachunkowe, które nadają własne wewnętrzne numery pomocnicze dla dokumentów)
 
 
Przed sortowaniem
 

 

Po sortowaniu