logo  
Centrum
Pomocy

Błędnie zdefiniowany rodzaj księgowości

Opublikowany w: Blog Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Konfiguracja Konfiguracja

user

Admin Admin clock 24-10-2022

Jeżeli w bazie danych w wybranym roku obrachunkowym został zdefiniowany zły rodzaj księgowości należy usunąć dany rok obrachunkowy poprzez Konfiguracja -> Lata rozrachunkowe -> Usuń rok. Następnie zmienić moduł na poprawny rodzaj księgowości, na nowo dodać rok obrachunkowy poprzez Konfiguracja -> Lata rozrachunkowe -> Dodaj rok i wybrać ten rok poprzez Plik -> Zmień rok / miesiąc obrachunkowy.

Przykłady komunikatów dotyczących niepoprawnego zdefiniowania rodzaju księgowości: