logo  
Centrum
Pomocy

Wprowadzanie właściciela do programów DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Konfiguracja Konfiguracja

user

Nikola clock 25-05-2023

Wprowadzanie właściciela do programów księgowych z serii DGCS System odbywa się poprzez przejście na zakładkę Konfiguracja>Właściciela. Wprowadzenie danych właściciela należy rozpocząć od kliknięcia funkcji F1-dodaj właściciela.

 

 

 

 

W wyświetlonym oknie należy odpowiednio uzupełnić dane. Istotnymi polami są 'Udział', 'Forma opodatkowania' oraz 'Rozliczanie'. Ustawienia zawarte w tych polach mają wpływ na dokonywane rozliczenia podatkowe. Ważne jest również wskazanie urzędu skarbowego, w którym właściciel dokonuje rozliczeń.

 

 

 

 

Nazwę urzędu można wskazać, klikając na opcję 'Urząd skarbowy' i odnajdując go na liście. Po wskazaniu z listy należy kliknąć Wybierz.

 

W przypadku kiedy w ramach tej samej bazy danych właściciel został dodany wcześniej w module Kadrowym, można skrzystać z funkcji 'Połącz pracownika'. Dzięki temu wprowadzone wcześniej dane zostaną automatycznie zaczytane w module księgowym. Opcja 'Połącz pracownika' jest istotna w przypadku dokonywania raportu rozliczenia ZUS w księdze, w sytuacjach gdy właściciel ma ustalone inne składki ZUS. Szczegółowy opis funkcji 'Połącz pracownika' znajdziesz TUTAJ.